Cronyck de Geyn juli 2018

In Cronyck de Geyn van juli 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

Redactioneel 
De Beeldenstorm  (1566) Alva’s Raad van Beroerten 
‘Met Gods beste zegen’ 
Voor u gelezen 
Plettenburg en Laagraven 
Heve-aak Christina – geschenk aan Museumwerf Vreeswijk (deel 2)
Beurtvaart, bodediensten en pakketpost 
“Op zoek naar de oorsprong van familie de Brey te Vreeswijk” 
Activiteiten

Kunstexpositie “Emotioneel”

Twee generaties Poolse kunstenaressen, moeder Jolanta Golenia-Mikusz en dochter Justyna Mikusz, exposeren onder de titel “ emotioneel” in Museum Warsenhoeck van 1 juli tot 12
september 2018.

Jolanta Golenia-Mikusz:

Geboren in 1962 in Opole en in 1988 afgestudeerd aan de Kunstacademie in Krakau. Zij schildert voornamelijk abstracties, geïnspireerd door de echte en de door haar beleefde wereld. Naast
schilderen experimenteert zij met teken-, tempera- en mengtechnieken. Ze presenteerde werken in Polen, Duitsland, Nederland, Tsjechië, Italië en China.

Justyna Mikusz:
Geboren in 1987 in Wrocław en 2013 afgestudeerd aan de Faculteit Grafische Kunsten van de Universiteit van Katowice. Naast grafische vormgeving (freelance, Londen, Warschau) houdt ze
zich ook bezig met digitale afbeeldingen en tekeningen. Het belangrijkste object van haar inspiratie is de menselijke figuur. Tot nu toe heeft ze werken gepresenteerd in Polen en Spanje.

Expositie Van (Geen) wijken weten

“Van (geen) wijken weten” is de titel van de expositie over de wijken in Nieuwegein. Dit is een wisselexpositie waarin steeds nieuwe wijken aan bod komen. Maar weet u eigenlijk wel hoe uw wijk ontstaan is en waarom de wijk zo genoemd is? In hoeverre bepaalde het aanwezige landschap de indeling van uw wijk?
Weet u dat er in diverse wijken belangrijke voorwerpen zijn gevonden uit vroeger tijden? Deze kunt u bezichtigen tijdens onze expositie.
Een belangrijk punt is de samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk in 1971 tot Nieuwegein. Hoe dit is gegaan laat de expositie ook zien. Ook de middenstand in de dorpen Jutphaas en Vreeswijk komt aan bod. U zult u verbazen hoeveel winkels, cafés en kleine bedrijfjes er geweest zijn. Daar is maar weinig meer van over in de oude kernen. Er is veel verplaatst naar de nieuwe winkelcentra die in de loop der jaren zijn gebouwd. In een aantal wijken wordt de rol van de woningbouwverenigingen nader belicht.
Van plaatselijke initiatieven, met brede inspraak van bewoners, tot brede organisaties met management op afstand. Met foto’s, films, documenten en afbeeldingen van kunstwerken,
laten wij u meer weten over uw wijk. Bewoners uit de wijken nemen u al wandelend mee door hun wijk en zijn op film vastgelegd door de Geinfilmers. Tijdens uw bezoek aan deze expositie ontdekt u hoe mooi Nieuwegein nu is.
Bent u ook zo benieuwd of er in uw wijk landelijk bekende
Nieuwegeiners wonen of hebben gewoond? Het zijn er meer dan u denkt.
De Werkgroep Exposities heeft getracht door deze wisselexpositie te laten zien wat de wijken van Nieuwegein te bieden hebben. Wij hopen dat u ervan geniet. Heeft u zelf informatie of attributen welke voor deze expositie van belang is, laat het ons weten en stuur een mail aan: exposities@museumwarsenhoeck.nl Melden aan de balie van het museum kan natuurlijk ook.
Wilt u weten wat Museum Warsenhoeck voor u in petto heeft, kom dan vanaf 2 juni naar het museum en overtuig u zelf.
Museum Warsenhoeck, Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.

Dit keer de wijken Overeind van Jutphaas, Laagraven, Plettenburg, De Wiers, Het Klooster, Fort Jutphaas (nieuwe Hollandse Waterlinie), Rijnhuizen en Nieuw-Vreeswijk.

De wijken Doorslag, Fokkesteeg, Oudegein en Hoge Landen zijn ook nog te zien.

Cronyck de Geyn april 2018

In Cronyck de Geyn van april 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

. 

 • Redactioneel
 • Huis de Geer, Zuilenstein en Blokhoeve
 • Heve-aak Christina – geschenk aan Museumwerf Vreeswijk (deel 1)
 • Activiteiten
 • Straatnaamperikelen
 • Handelskade bij de ‘lage brug’ (Wilhelminabrug)
 • Verstopte boot bij de Plettenburgerweg tijdens WOII
 • Onbekende oorlogsslachtoffers in Jutphaas

Cronyck de Geyn 100 jaar kiesrecht

 

In de extra editie van Cronyck de Geyn zijn de volgende artikelen opgenomen.

Voorwoord van de burgemeester
De geschiedenis van ons kiesrecht – Anne Terwisga (De tweede verdieping)
Stemrecht versus stemplicht – Jacques Lemmink
Raadswerk toen en nu – Renée Blom/Jacques Lemmink/Ton Vis
Kiesverenigingen 1917-2017 – Jacques Lemmink
Het ‘vrouwelijk element’ in de gemeentebesturen – Jacques Lemmink
Vrouwen nog steeds te weinig zichtbaar – Loes Slooten
Het gebruik van de stemmachine in Nieuwegein – Jacques Lemmink
Verkiezingen, een militaire operatie – Renée Blom
Burgemeester hoeder van de democratie – Renée Blom
Jongeren en de politiek – Loes Slooten/Renée Blom
Gemeentehuizen in Nieuwegein – Bart Jan Damstra
Lijst met gebruikte bronnen

 

Cronyck de Geyn januari 2018

In Cronyck de Geyn van januari 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

 • Redactioneel
 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie in Het Klooster
 • Batau-Noord en Batau-Zuid
 • Het Zwaard van Jutphaas
 • De glorie en teloorgang van de zandwinning
 • Gezicht op Vreeswijk aan de Lek
 • Activiteitenprogramma 2018

Unieke Rouwborden uit de 17e en 18e eeuw worden gerestaureerd

De 7 Rouwborden die die de Historische Kring Nieuwegein in 2014 van de Rabobank heeft gekregen worden gerestaureerd. De borden dateren uit de periode 1625 tot 1782.
Rouwborden zijn houten panelen waar op een zwarte achtergrond naam, titels, overlijdensdatum en wapenschilden van een overleden prominente inwoner zijn vastgelegd. De borden werden in die tijd aan de gevel van het sterfhuis opgehangen en later in veel gevallen aan de muur van de kerk waar de overledene was begraven.
De borden die nu in de collectie van Museum Warsenhoeck zijn opgenomen, zijn afkomstig van de familie De Malapert. Het was een welgestelde familie uit Noord Frankrijk, die vermoedelijk vanwege hun geloof als Hugenoten in de 16e eeuw verhuisde en zich in Jutphaas heeft gevestigd. De familie kwam in 1596 in het bezit van kasteel Plettenburg, dat in 1820 is gesloopt.
De rouwborden verkeren in slechte staat en moeten voordat ze getoond kunnen worden eerst worden gerestaureerd. De restauratie van de borden is specialistisch werk en daardoor kostbaar. Met dank aan een 8 tal fondsen heeft de HKN de nodige financiële middelen toegezegd gekregen. Onze dank gaat uit naar de Rabobank Utrecht, Het Fentener vanVlissingenfonds, Monuta Helpt, het K.F. Heinfonds, het Carel Nengermanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Provinciaal Utrechts Genootschap. Wij zijn de fondsen bijzonder erkentelijk voor hun ruimhartige bijdragen.
Wij zullen u via de website op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot de restauratie. In het najaar van 2018 zullen de borden tentoongesteld worden en zal een boekje over de geschiedenis en de achtergrond van de rouwborden worden gepubliceerd.
Op de foto ziet u de overhandiging van de cheque van Monuta Helpt (het vroegere Monuta Charity Fund) door de ambassadeur van Monuta Helpt de heer Bas Poelstra van Monuta Nieuwegein aan de voorzitter van de HKN, Hidde van der Kluit.

Mijn Stad Nieuwegein op RTV Utrecht

Nieuwegein, de stad met haar rijke historie, zal vanaf 16 september in een driedelige serie op RTV Utrecht te zien zijn. De 12 jarige Esmee Koene neemt presentator Margreet van Gils mee op ontdekkingstocht door haar stad Nieuwegein.
Mooie verhalen van mensen uit Jutphaas en Vreeswijk worden afgewisseld met prachtige opnames en verhalen over het ontstaan van Nieuwegein en de bijzondere en historisch waardevolle plekken van onze stad. De serie laat ook beelden zien van het begin van de bouw van de stad Nieuwegein nu al bijna 50 jaar geleden.
De opnames waaruit de serie is gemaakt vormen ook de basis voor een educatiepakket dat op de scholen in Nieuwegein gebruikt zal gaan worden. Hiermee wordt het verhaal achter het ontstaan van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk en natuurlijk het Nieuwegein van nu, inzichtelijk gemaakt.
Klik op onderstaande link om de uitzending te bekijken.

Mjn stad Nieuwegein 16 september 2017

Mijn stad Nieuwegein 23 september 2017

Mijn stad Nieuwegein 30 september 2017

De serie werd mogelijk door een financiële bijdrage van de Lionsclub Nieuwegein en door de extra bijdragen van het K.F. Heinfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Nieuwegein is het een prachtige serie geworden die zich richt op een breed publiek.

Veel inwoners van Nieuwegein kennen hun moderne stad maar deze serie geeft veel extra informatie waardoor je de bijzondere en waardevolle plekken beter leert zien en begrijpen. Het geeft inzicht waarom we trots zijn op onze stad. De serie nodigt de kijker uit, want onze stad is het waard om te bezoeken.” aldus wethouder Martijn Stekelenburg.
Vanuit de drie samenwerkende musea in Nieuwegein, Museum Warsenhoeck, Het Vreeswijks museum en de Museumwerf Vreeswijk,  is met RTV Utrecht en het Utrechts Archief samengewerkt om de serie ‘Mijn Stad Nieuwegein’ de komende weken met trots  te presenteren.

VRIJWILLIGER (M/V) worden bij de Historische Kring Nieuwegein / Museum Warsenhoeck.

Onze groep enthousiaste vrijwilligers is nauw betrokken bij de Historische Kring Nieuwegein. Zonder hun belangeloze inzet zou Museum Warsenhoeck niet kunnen bestaan. Zij zijn het gezicht van ons Museum en zijn geïnteresseerd in de (cultuur)historie van Nieuwegein en omgeving. Het vrijwilligerswerk is veelzijdig en gevarieerd en wordt meestal in teamverband -in werkgroepen- gedaan. Zo zijn er de werkgroepen voor Archief & Documentatie, Beheer & ICT, Collectiebeheer, Cultuurhistorie, Educatie, Exposities, de Kunstzolder en Publicaties. De “Maandaggroep” komt op maandagochtend bij elkaar om koffie te drinken en daarna verschillende klussen te doen. Drie keer per jaar moet een nieuwe expositie worden opgezet en weer worden afgebouwd. De Gastvrouwen / Gastheren in Museum Warsenhoeck  draaien als duo’s baliedienst. Desgewenst geven ze uitleg of rondleidingen.

Anderen zijn actief in de Redactie (schrijven van verhalen) en bij de bezorging van Cronyck de Geyn van de 3 Erfgoedinstellingen in Nieuwegein. De website wordt bijgehouden, en scholen worden begeleid bij projecten, zodat de kinderen spelenderwijs leren over de  geschiedenis, cultuur en de stad waarin ze wonen. En nog heel veel meer, bijvoorbeeld bestuurswerk. Vrijwilligers hebben niet alleen altijd gratis toegang tot het Museum, openingen van exposities en lezingen van de HKN, maar ook tot die van de andere Erfgoedinstellingen, Vreeswijks Museum en Museumwerf Vreeswijk. In december van elk jaar hebben onze vrijwilligers een gezellige middag op het museum.
Wil je ons team komen versterken? Samen met jou zoeken we graag naar een plek of werkzaamheid die je ligt. Harry ten Hove, tel. 0306032931, email harry.tenhove@gmail.com.