Exposities

Nu zijn de wijken Centum/Merwestein en Batau Zuid/Batau Noord te zien.

“Van (geen) wijken weten” is de titel van de expositie over de wijken in Nieuwegein. Dit is een wisselexpositie waarin steeds nieuwe wijken aan bod komen. Maar weet u eigenlijk wel hoe uw wijk ontstaan is en waarom de wijk zo genoemd is? In hoeverre bepaalde het aanwezige landschap de indeling van uw wijk?
Weet u dat er in diverse wijken belangrijke voorwerpen zijn gevonden uit vroeger tijden? Deze kunt u bezichtigen tijdens
onze expositie.
Een belangrijk punt is de samenvoeging van Jutphaas en
Vreeswijk in 1971 tot Nieuwegein. Hoe dit is gegaan laat de
expositie ook zien. Ook de middenstand in de dorpen Jutphaas en Vreeswijk komt aan bod. U zult u verbazen hoeveel winkels, cafés en
kleine bedrijfjes er geweest zijn. Daar is maar weinig meer van over in de oude kernen. Er is veel verplaatst naar de nieuwe winkelcentra die in de loop der jaren zijn gebouwd. In een aantal wijken wordt de rol van de woningbouwverenigingen nader belicht.
Van plaatselijke initiatieven, met brede inspraak van bewoners, tot brede organisaties met management op afstand.
Met foto’s, films, documenten en afbeeldingen van kunstwerken,
laten wij u meer weten over uw wijk. Bewoners uit de wijken nemen u al wandelend mee door hun wijk en zijn op film vastgelegd door de Geinfilmers. Tijdens uw bezoek aan deze expositie ontdekt u hoe mooi Nieuwegein nu is.
Bent u ook zo benieuwd of er in uw wijk landelijk bekende
Nieuwegeiners wonen of hebben gewoond? Het zijn er meer
dan u denkt. De Werkgroep Exposities heeft getracht door deze wisselexpositie te laten zien wat de wijken van Nieuwegein te
bieden hebben. Wij hopen dat u ervan geniet.