Lunchpauze lezing

Lunchpauzelezing Veldnamen in Nieuwegein: over het nut en noodzaak van naamgeving door Bart Jan Damstra

Donderdag 18 april van 12.15 tot 13.00 uur in de Bibliotheek De 2e verdieping in het Stadshuis 

Batau, Klaverkamp, Het Vagevuur:

al eeuwenlang geven mensen praktische, nuttige en logische namen aan stukken grond. Deze namen zijn onder meer afgeleid van een kenmerk in het landschap en zeggen dus iets over het toenmalige landschap. Sommige namen zijn nog altijd bekend en in gebruik. Ook zijn er recente voorbeelden. Onderzoek heeft zo’n 500 namen opgeleverd in oud-Nieuwegein. We gaan op zoek naar de achtergrond bij deze namen

Het is zeker de moeite waard om naar deze gratis lezing te komen. Het adres van de bibliotheek is Stadsplein 1C, 3431 LZ in Nieuwegein. We hopen u van harte te mogen verwelkomen op donderdag 18 april 2019!
Toegang is gratis. Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. Lunchpauzelezing 18 april.

Expositie Hanenpap

Expositie van creaties van Thijs Mosterman in Museum Warsenhoeck
Van 31 maart tot 12 juni 2019 is in Museum Warsenhoeck (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein) een expositie te zien onder te titel ‘964 Frames’ van een jong talent: Thijs Mosterman.
Dankzij de creatie van Thijs Mosterman nam dierenrechtenorganisatie Bite Back in augustus 2017 de eerste prijs in ontvangst bij de NRC Charity Awards. De stichting kreeg de prijs voor de uiting van Thijs Mosterman waarin het woord ‘hanenpap’ werd uitgebeeld in letters die gemaakt leken te zijn van versnipperde kuikentjes, maar die in werkelijkheid waren gemaakt van rijstwafels en tomatenpuree. De uiting is gericht op bewustwording bij de kijker dat haantjes ongeziene slachtoffers zijn van de eierproductie. De haantjes worden als ze nog geen dag oud zijn vermalen tot voedsel voor dierentuinen. “Een zeer goed uitgevoerde advertentie met grote impact,” aldus de vakjury onder voorzitterschap van NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch. “De afbeelding is heel plastisch, en komt daardoor enorm binnen. Het vermalen van kuikentjes zit in het woord, het doet bijna pijn.”

Mosterman is er een meester in om zaken in een verrassend perspectief te zetten. Eind maart komt de getalenteerde jonge kunstenaar naar Nieuwegein met zijn tentoonstelling ‘964 Frames’. Stilstaand of met twaalf beelden per seconde: zijn 964 composities ontstaan uit toeval. Met onder andere: staatsportretten, magnetrongerechten, skischansspringers en een darmstelsel. In één werk, verdeeld over 964 stukken, zet ’964 Frames’ alledaagse beelden in een andere context.

Vanaf 31 maart 2019 is de expositie te bezichtigen in Museum Warsenhoeck te Nieuwegein.

De expositie wordt op zondag 31 maart om 15:00 feestelijk geopend, u bent van harte welkom. Zij is te bezichtigen tot 12 juni 2019.

Museum Warsenhoeck (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein) is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Cronyck de Geyn januari 2019

In Cronyck van januari 2019, zijn de volgende artikelen verschenen

 • Van de redactie
 • Het verborgen verleden van Stormerdijk
 • Vreeswijk  klik hiernaast om het artikel verder te lezen
 • Frederiksoord met Spuisluis
 • Nieuwegein op postzegels
 • Activiteitenprogramma 2019
 • Winterse herinneringen
 • Eindredacteur gezocht

Cronyck de Geyn oktober 2018

In Cronyck van oktober 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

 • Van de redactie
 • Vreeswijk
 • Heve – aak Christina – geschenk aan Museumwerf Vreeswijk (slot)
 • Boerderij Zeijlenstein in Jutphaas
 • Activiteiten
 • Voorhaven Koninginnensluis (tot 1930)
 • Nieuwe bestemming voor roemrucht pand

Cronyck de Geyn juli 2018

In Cronyck de Geyn van juli 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

Redactioneel 
De Beeldenstorm  (1566) Alva’s Raad van Beroerten 
‘Met Gods beste zegen’ 
Voor u gelezen 
Plettenburg en Laagraven 
Heve-aak Christina – geschenk aan Museumwerf Vreeswijk (deel 2)
Beurtvaart, bodediensten en pakketpost 
“Op zoek naar de oorsprong van familie de Brey te Vreeswijk” 
Activiteiten

Cronyck de Geyn april 2018

In Cronyck de Geyn van april 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

. 

 • Redactioneel
 • Huis de Geer, Zuilenstein en Blokhoeve
 • Heve-aak Christina – geschenk aan Museumwerf Vreeswijk (deel 1)
 • Activiteiten
 • Straatnaamperikelen
 • Handelskade bij de ‘lage brug’ (Wilhelminabrug)
 • Verstopte boot bij de Plettenburgerweg tijdens WOII
 • Onbekende oorlogsslachtoffers in Jutphaas

Cronyck de Geyn 100 jaar kiesrecht

 

In de extra editie van Cronyck de Geyn zijn de volgende artikelen opgenomen.

Voorwoord van de burgemeester
De geschiedenis van ons kiesrecht – Anne Terwisga (De tweede verdieping)
Stemrecht versus stemplicht – Jacques Lemmink
Raadswerk toen en nu – Renée Blom/Jacques Lemmink/Ton Vis
Kiesverenigingen 1917-2017 – Jacques Lemmink
Het ‘vrouwelijk element’ in de gemeentebesturen – Jacques Lemmink
Vrouwen nog steeds te weinig zichtbaar – Loes Slooten
Het gebruik van de stemmachine in Nieuwegein – Jacques Lemmink
Verkiezingen, een militaire operatie – Renée Blom
Burgemeester hoeder van de democratie – Renée Blom
Jongeren en de politiek – Loes Slooten/Renée Blom
Gemeentehuizen in Nieuwegein – Bart Jan Damstra
Lijst met gebruikte bronnen

 

Unieke Rouwborden uit de 17e en 18e eeuw worden gerestaureerd

De 7 Rouwborden die die de Historische Kring Nieuwegein in 2014 van de Rabobank heeft gekregen worden gerestaureerd. De borden dateren uit de periode 1625 tot 1782.
Rouwborden zijn houten panelen waar op een zwarte achtergrond naam, titels, overlijdensdatum en wapenschilden van een overleden prominente inwoner zijn vastgelegd. De borden werden in die tijd aan de gevel van het sterfhuis opgehangen en later in veel gevallen aan de muur van de kerk waar de overledene was begraven.
De borden die nu in de collectie van Museum Warsenhoeck zijn opgenomen, zijn afkomstig van de familie De Malapert. Het was een welgestelde familie uit Noord Frankrijk, die vermoedelijk vanwege hun geloof als Hugenoten in de 16e eeuw verhuisde en zich in Jutphaas heeft gevestigd. De familie kwam in 1596 in het bezit van kasteel Plettenburg, dat in 1820 is gesloopt.
De rouwborden verkeren in slechte staat en moeten voordat ze getoond kunnen worden eerst worden gerestaureerd. De restauratie van de borden is specialistisch werk en daardoor kostbaar. Met dank aan een 8 tal fondsen heeft de HKN de nodige financiële middelen toegezegd gekregen. Onze dank gaat uit naar de Rabobank Utrecht, Het Fentener vanVlissingenfonds, Monuta Helpt, het K.F. Heinfonds, het Carel Nengermanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Provinciaal Utrechts Genootschap. Wij zijn de fondsen bijzonder erkentelijk voor hun ruimhartige bijdragen.
Wij zullen u via de website op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot de restauratie. In het najaar van 2018 zullen de borden tentoongesteld worden en zal een boekje over de geschiedenis en de achtergrond van de rouwborden worden gepubliceerd.
Op de foto ziet u de overhandiging van de cheque van Monuta Helpt (het vroegere Monuta Charity Fund) door de ambassadeur van Monuta Helpt de heer Bas Poelstra van Monuta Nieuwegein aan de voorzitter van de HKN, Hidde van der Kluit.