Dag van de Vaart: Museum Warsenhoeck open van 11:00 tot 17:00 uur

Op zondag 26 maart zijn er tal van activiteiten in Nieuwegein onder de titel: “Dag van de Vaart”. Zo zijn er vaartochten tussen Vreeswijk, Jutphaas en het Natuurkwartier (een kaartje kost 2 euro), is er een natuurwandeling, zijn er rondleidingen in Jutphaas en Vreeswijk, is er een klimaatfietstocht en zijn er verschillende voorstellingen en workshops in De Kom.
Museum Warsenhoeck laat zich niet onbetuigd en is tussen 11:00 en 17:00 uur gratis te bezoeken. Bekijk de expositie “IJs op de Lek” of bewonder de werken van ImSook Yoo op de kustzolder.

Klik hier voor een volledig programmaoverzicht.

Programma op 26 maart in Warsenhoeck:

  • Het museum gaat open om 11.00 uur
  • Om 14.30 uur ronde tafelgesprek
  • Om 15.00 uur fotograferen van Elfstedenrijders met Elfstedenkruisje
  • Vanaf 15.30 uur digitaal vastleggen van ervaringen
  • Om 16.30 uur wordt een groepsfoto gemaakt

De koek-en-zopie-tent in de expositie IJs op de Lek is de hele middag open.

Expositie ImSook Yoo

Expositie ImSook Yoo in Museum Warsenhoeck

Van 5 februari tot 9 april 2023 exposeert de Koreaanse kunstenares ImSook Yoo (1954) in Museum Warsenhoeck. In Nederland studeerde ze aan de kunstacademie AKI Enschede (afgestudeerd in 1989, schilderen en tekenen). Sinds 2022 woont ImSook Yoo in Utrecht.

In de periode van 2008 tot 2013 was zij artistiek werkzaam in het kunstenaarsatelier aan de Kerkstraat 48 in Nieuwegein. Op een gegeven moment begon zij daar met het handmatig scheppen van Hanji (moerbeiboom gebaseerd papier). Ook maakte zij verschillende reizen naar Korea voor haar onderzoek, leerde daar nieuwe technieken en onderhield contact met een bedrijf dat al vier generaties lang in de stad WonJu handmatig Hanji-papier produceert.  Zij verfijnde daarbij haar techniek.

Na twee jaar zette ImSook Yoo een punt achter het scheppen van Hanji. Verschillende factoren speelden daarbij een rol, zoals een zware fysieke belasting. Ze werkt nu verder met natuurlijke materialen welke voor haar beter hanteerbaar zijn.

In 2012 heeft ze een serie van 21 schilderijen vervaardigd. Daarbij is ze de nadruk gaan leggen op het gebruik van verschillende materialen, zoals ongeprepareerde doeken en verven. Materialen zijn een thema op zich voor haar werk. In haar werk zie je dat het combineren van verschillende materialen gaandeweg een bepaalde vorm aanneemt.

De feestelijke opening van deze expositie vindt op zondag 5 februari om 15:00 uur plaats in Museum Warsenhoeck.  Het Museum vindt u in het Natuurkwartier, Geinoord 11 in Nieuwegein. De openingstijden zijn op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

I

Expositie IJs op de Lek

De expositie IJS op de Lek wordt op zondag 18 december 2022 om 15.00 uur feestelijk geopend met een inleiding over winterse weersomstandigheden van vroeger en nu. Klimaatverandering is immers een belangrijk thema in deze tijd en jonge mensen zullen het niet meer meemaken dat de Lek helemaal dichtgevroren is. En ook niet dat mensen met een auto van Vianen naar Vreeswijk reden en daarvoor een kaartje bij de veerdienst moesten kopen. De Vreeswijkse schippers hadden in zulke winters grote problemen als de Lek en de Vaartse Rijn met meer dan een meter ijs dichtgevroren waren, net als het dijktoezicht. Kruiend ijs is immers problematisch voor veilige dijken. Tegelijk is een dergelijke winter een bron voor ijspret, voor schaatswedstrijden, getuige de winterlandschappen uit vroeger eeuwen.

Bij het samenstellen van de expositie is Museum Warsenhoeck financieel ondersteund door bijdragen van het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds.

De expositie is te zien van 18 december 2022 tot en met 16 april 2023.

Adres:
Museum Warsenhoeck, Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.

Openingstijden:
In de periode van 1 maart t/m 31 oktober geopend op  woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur.
In de periode van 1 november tot 1 maart geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 16.00 uur.
Gesloten op , 1e en 2e  kerstdag,  31 december en nieuwjaarsdag.

 

EXPOSITIE “HET RAMPJAAR 1672”

Vanaf woensdag 12 oktober 2022 in Museum Warsenhoeck, Nieuwegein.

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat Nederland (de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) werd aangevallen door Engeland, Frankrijk, het Prinsbisdom Munster en het Bisdom Keulen.

Het is bekende vaderlandse geschiedenis waaraan op veel plaatsen in Nederland aandacht wordt besteed.

Het feit dat begin oktober 1672 Vreeswijk onverwacht een bloedig strijdtoneel werd tussen Franse en Staatse troepen, was voor de leden van de werkgroep Cultuurhistorie van de Historische Kring Nieuwegein aanleiding om aan deze gebeurtenis een expositie te weiden.

Tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1679) heeft het leger van de Franse koning Lodewijk XIV de opdracht om flinke schade aan te richten. “U moet complete dorpen afbranden”, schrijft Louvois, de Franse minister van Oorlog.

Abcoude wordt in brand gestoken, Breukelen verwoest en kasteel Jaarsveld afgebrand. Meer steden, kastelen, maar ook boerderijen, ondergaan hetzelfde lot.

Maar hoe vergaat het Vreeswijk in 1672?

Er is een Frans fort, een doorgestoken Lekdijk, felle gevechten, verwoesting en plundering.

Kaarten, schilderijen, prenten, geluidsfragmenten en video’s vertellen in deze expositie het verhaal.

Bijzonder is de reproductie van een aquarel van Lodewijks hofschilder, Adam Frans van der Meulen.

De expositie is te zien van 18 december 2022 tot en met 16 april 2023.

Adres:
Museum Warsenhoeck, Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.

Openingstijden:
In de periode van 1 maart t/m 31 oktober geopend op  woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur.
In de periode van 1 november tot 1 maart geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 16.00 uur.
Gesloten op , 1e en 2e  kerstdag,  31 december en nieuwjaarsdag .
Extra  geopend op kerstavond tussen 17.30 uur en 20.00 uur

Anna van Rijnpenning toegekend aan Hidde van der Kluit.

Nadat de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Nieuwegein op 21 maart 2022 Henk Valkenet tot nieuwe voorzitter had gekozen, werd vertrekkende voorzitter Hidde van der Kluit door Burgemeester Frans Backhuijs met de Anna van Rijnpenning geëerd. Deze penning werd aan Hidde toegekend vanwege zijn verdienste om de Nieuwegeinse gemeenschap in het bijzonder op het gebied van historie en erfgoed. Zijn verfrissende, ook vaak commerciële  kijk op zaken en het durven nemen van risico’s was kenmerkend voor zijn betekenisvolle projecten: Te denken valt aan de restauratie van de rouwborden van de familie Malapert; Aan de uitgave van het boek “Nieuwegein 50 jaar”; Aan de uitbreiding van Museum Warsenhoeck met het voorhuis: een plek voor de geschiedenis van heel Nieuwegein.

Gebruik van deze foto is alleen toegestaan onder vermelding van Fototeam KenM Nieuwegein.
Gebruik van deze foto is alleen toegestaan onder vermelding van Fototeam KenM Nieuwegein.

Nieuwegein – binnen, maar zeker ook buiten de Historische Kring – zal zich dankbaar aan Hidde van der Kluit en zijn voorzitterschap (2016 – 2022) herinneren.

Vreeswijks Museum: Bruikleen terug?

Op 1 oktober j.l. heeft de Historische Kring Nieuwegein de collectie en het inventaris van het Vreeswijks Museum overgenomen. Op basis van de collectieregistratie van dat museum hebben wij contact gezocht met bruikleengevers, voor zover ze niet overleden waren. Inmiddels weten wij dat het aantal voorwerpen veel groter is dan in het registratiesysteem vermeld staat. Daaruit volgt dat er ook meer bruikleengevers zijn dan tot nu toe bekend is. Daarom roepen wij bruikleengevers, die voorwerpen terug willen hebben op, zich uiterlijk 31 januari 2022 te melden. Dat kan door een mail met een omschrijving van de voorwerpen of een kopie van de bon te sturen naar info@museumwarsenhoeck.nl

Alle voorwerpen uit de collectie van het Vreeswijks Museum worden beoordeeld. Sommige voorwerpen zijn in zo’n slechte staat dat zij vernietigd worden.  Daarna kijken wij of het voorwerp past in ons verzamelbeleid, dus verband houdt met de geschiedenis van het grondgebied van Nieuwegein. Zo ja, dan nemen wij ze op in de collectie en kunnen ze tijdelijk of permanent geëxposeerd worden in Museum Warsenhoeck, op de Museumwerf Vreeswijk of op andere locaties in Nieuwegein. Zo nee, dan proberen wij het voorwerp bij een andere erfgoedinstelling of belangstellenden onder te brengen. Dat zal zeker niet voor alle voorwerpen lukken. Daarvoor zijn het er teveel.

Bestellen boek 50 jaar Nieuwegein, Gepland, Gelaagd, Geslaagd.

Op 1 juli 1971 gingen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk op in de stad Nieuwegein. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze stad publiceert de Historische Kring Nieuwegein het boek “50 jaar Nieuwegein, Gepland , Gelaagd, Geslaagd”. Je wordt als  lezer meegenomen in verhalen over het ontstaan van je eigen wijk, de wateren in onze stad, politiek, cultuur, maatschappij, geografie, onderwijs, cultuur, economie en gezondheidszorg van onze jarige stad. Een prachtig boek over jouw stad Nieuwegein!

Het boek van ruim 250 bladzijden en een representatief hardcover, bevat veel foto’s die het lezen en bekijken tot een plezier voor iedereen maken. Een prachtig cadeau voor familieleden, kennissen en vrienden, voor verjaardagen, Kerst of zomaar.

Het boek is op 21 oktober 2021 verschenen. De prijs is € 24,95.

Bestellen: Maak per exemplaar € 24,95 over naar NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein, onder vermelding van: Boek 50 jaar. Stuur een email met naam, adres, telefoonnummer en het aantal exemplaren naar secretaris@museumwarsenhoeck.nl.

Deze prijs van € 24,95 geldt bij afhalen in Museum Warsenhoeck.

Wordt het boek per post verzonden dan zijn de verzendkosten
€ 5,00 per besteld exemplaar.

“50 jaar Nieuwegein” – een bouwplaat van Huis Oudegein …

Alle Nieuwegeinse leerlingen van groep 6 en groep 7 hebben in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN een bouwplaat gekregen van Huis Oudegein.
Op 8 juli hebben de leerlingen van de Mauritsschool aan de bouwplaat gewerkt. Frank Seller laat het volgende weten.

“Het viel niet altijd mee, maar enthousiast waren de jonge bouwers wel. Het werk aan de schoorstenen en de koekoeken vraagt wel wat priegelwerk. In de middagpauze zijn deze foto’s gemaakt in het lokaal van de leerlingen van groep 7, terwijl ze even pauzeerden”.

Wil je ook zo’n pracht bouwplaat van Huis Oudegein? In Museum Warsenhoeck kun je die kopen voor € 7,50 tijdens openingstijden (wo, za, zo 14-17 uur). Ook bij de boekwinkels in Nieuwegein kun je er naar vragen.
   

Meer weten over Huis Oudegein? Kijk dan op de website van “Verrassend Nieuwegein”