Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

De Historische Kring Nieuwegein (HKN) (beheerder van museum Warsenhoeck) en het Vreeswijks Museum werken plannen uit om de collecties van beide musea te integreren. De continuïteit van het Vreeswijks Museum staat al enige tijd ter discussie, vooral als gevolg van de steeds kleiner geworden groep vrijwilligers.

Onlangs is door het bestuur van het Vreeswijks Museum  het besluit genomen om de deuren van het Vreeswijks Museum per 1 juni 2021 definitief te sluiten. De bijzondere collectie is met name door Harry Koppelrath met zijn team bijeen gebracht. Deze collectie verdient een nieuwe plek in Nieuwegein, zodat de geschiedenis van Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein zichtbaar blijft.

De samenwerking tussen de drie Nieuwegeinse musea (Het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck) verloopt al jaren goed. Het is daarom logisch om gezamenlijk naar een oplossing te kijken. Het voorstel is om de collectie integraal over te dragen aan Museum Warsenhoeck dat net als het Vreeswijks Museum een officieel geregistreerd museum is.

Tentoonstellen

De volledige collectie zal niet fysiek naar Museum Warsenhoeck worden overgebracht. Veel zaken die typisch bij Vreeswijk horen en relatie hebben met de binnenvaart (kenmerkend voor Vreeswijk), zullen op de Museumwerf terug te vinden zijn. De expositieruimte van de Museumwerf wordt daarvoor heringericht. Ook op andere plekken in de stad worden waarschijnlijk delen uit de collectie tentoongesteld.

Museum Warsenhoeck heeft meer ruimte nodig om de collectie te kunnen onderbrengen. Daarvoor is het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein in gesprek met de gemeente. Bekeken wordt of het leegstaande deel van de monumentale museumboerderij op het Natuurkwartier bij Museum Warsenhoeck getrokken kan worden.

De eerste resultaten van dit project zijn over een jaar zichtbaar. Het is een ambitieus plan waarvoor extra (tijdelijke) vrijwilligers meer dan welkom zijn.

 

 

Gevolgen COVID- 19 voor geplande activiteiten en opening museum

De ontwikkelingen rond de coronapandemie maken dat wij ons genoodzaakt gezien hebben de volgende activiteiten uit te stellen tot een moment waarop deze veilig kunnen plaatsvinden:

 • De lezing van de heer Keune “Van moeras tot welvaartstaat: Nederland – Waterland – Molenland. De eeuwenlang onmisbare rol van de windmolen in onze samenleving” op donderdag 18 februari in de bibliotheek De 2e Verdieping.
 • De Algemene Vergadering die gepland staat op maandag 22 maart, gevolgd door de lezing “Hoe een oude molen weer zijn functie terug krijgt” door Ger Nagtegaal
 • De dagexcursie naar het Rheinmuseum in Emmerich op zaterdag 24 april.

  In deze tijd van coronabesmetting met de Britse variant zijn dit soort evenementen met een groter publiek helaas niet mogelijk.

  Voor de volgende activiteiten vindt nog nader onderzoek plaats of, wanneer en in welke vorm deze kunnen plaatsvinden:

 • De lezing door Ad van Liempt op donderdag 29 april, 20.00 – 22.00 uur in de Bibliotheek De 2eVerdieping in het Stadshuis.
 • De excursie naar de zaagmolen De Ster in Utrecht op zaterdag 29 mei.

  De voortdurende coronapandemie heeft niet alleen gevolgen voor de plande activiteiten maar eveneens voor het vooralsnog niet kunnen heropenen van het museum en voor de openingen van de geplande expositie ‘Monumentaal Nieuwegein’ en de expositie van de Nieuwegeinse kunstenaar/edelsmid Dolf Schifferstein. Ook deze zijn voorlopig uitgesteld.

Cronyck de Geyn juli 2020

In de Cronyck de Geyn  van juli 2020 zijn de volgende artikelen opgenomen.

 • Van de redactie
 • Cholera en Covid-19; ongrijpbare epidemieën
 • Goede verbinding voor Amsterdam naar grote rivieren
 • Zwolsche Algemeene, een ultramodern gebouw is niet meer
 • Binnenvaart verdient nog meer waardering
 • Voorhaven Koninginnensluis (deel 2) – het vernieuwde remmingwerk
 • Moonwalking op de Malapert
 • Damsluisjes in de inundatiekade van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Cronyck de Geyn april 2020

In de Cronyck de Geyn van april 2020 zijn de volgende artikelen opgenomen.

 • Van de redactie
 • De geschiedenis van korporaal Frederick Henry Hooper
 • Nieuwegein herdenkt op 4 mei
 • Herdenken en vieren door de jaren heen
 • Twee dorpen in oorlogstijd
 • Een sigarenblikje met een verhaal
 • Vaartsche Rijnstraat en Parallelweg
 • Verzetsman Jan Witte
 • Herinneringen omtrent de 2e wereldoorlog vanuit Plettenburg
 • Van een dappere bisschop en een bange pastoor
 • Een ‘verhulde’ Varsity in 1941
 • Activiteiten

Cronyck de Geyn januari 2020

In de Cronyck de Geyn van januari 2020 zijn de volgende artikelen opgenomen.

 • De wieg van Wi-Fi (1987) stond in …. Nieuwegein
 • Een museum vol Vreeswijkse historie!
 • Windvaan kasteel Rijnhuizen
 • Boerderij Bontje aan de Nedereindseweg 55 in Jutphaas (1924-1964)
 • Activiteiten
 • Lezing over: “Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch”
 • Molen en Molenstraat
 • Zwemmen in Nieuwegein
 • De Vaart gefortificeert

Grafsteen Anna van Rijn (ca. 1521 – 1607) terug op het Kerkveld

Op de Open Monumentendag (zaterdag 14 september) heeft René van der Mark – archeoloog en lid van de Historische Kring Nieuwegein – een lezing gegeven over de oude kerk op het kerkveld in Jutphaas en zijn begraafplaats. Deze lezing was ook de opening van de viering van het 200 jarig bestaan van de Dorpskerk Jutphaas die de 1820 afgebroken kerk op het kerkveld verving. In zijn lezing gaf René een reconstructie van de oude kerk en de graven binnen en buiten de kerk: Een toonbeeld van zorgvuldig en vooral geïnspireerd historisch werk waar alle beschikbare bronnen werden gebruikt om zo precies mogelijk een historische verantwoord beeld te laten ontstaan.

Aanleiding was de terugplaatsing van de grafsteen van (de familie van) Anna van Rijn ( ca. 1521 – 1607) in het (voormalige) koor van de (afgebroken) oude kerk op de begraafplaats Het Kerkveld. Deze steen werd langs de waterkant op Landgoed Rijnhuizen teruggevonden. De steen is voorzien van een nog gedeeltelijk zichtbaar familiewapen. De huidige eigenaar van Kasteel Rijnhuizen Jan Scholt heeft de grafsteen beschikbaar gesteld om hem terug te kunnen leggen op de begraafplaats het Kerkveld. De naam is helaas van de grafsteen afgebroken en de data zijn niet meer goed leesbaar.

De Historische Kring Nieuwegein is nog steeds op zoek naar antwoorden op de vragen over Anna van Rijn zoals: “Wanneer en waarom is de steen verhuisd naar het Landgoed Rijnhuizen?”

 

 

Anna van Rijn penning

Op zaterdag 14 september 2019 – ter gelegenheid van de opening van de viering 200 jaar Dorpskerk Jutphaas – heeft Burgemeester Frans Backhuijs  de Anna van Rijn penning uitgereikt aan Harry ten Hove, ex-voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein, voor zijn verdiensten om het erfgoed van Nieuwegein (het oude Geyn, Jutphaas en Vreeswijk).