Expositie opgravingen in “Het Klooster” is Verlengd

Tijdens de Nationale Archeologiedagen had Museum Warsenhoeck de primeur om enkele vondsten uit de opgravingen in Het Klooster in Nieuwegein te exposeren. Deze expositie is nu verlengd t/m 3 november 2019. Te zien zijn enkele potten, vuurstenen werktuigen, kralen en een hanger.

     

In januari 2017 was het groot nieuws: Nieuwegein heeft er 6000 jaar geschiedenis bij! In de kleigrond van Het Klooster zijn 6000 jaar oude resten van de Swifterbantcultuur gevonden. Ongeveer 4000 jaar voor Christus leefden er dus mensen in het gebied van het huidige Nieuwegein. Juist in die periode was er een overgang van een rondtrekkend jagers- en verzamelaarsbestaan naar een manier van leven met landbouw, boerderijdieren en permanente bewoning op één plek. Omdat de eerste vondsten van deze cultuur werden gedaan nabij Swifterbant, een plaatsje in Flevoland, is deze cultuur na die plaats vernoemd.

Museum Warsenhoeck is geopend op elke woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Het adres is Geinoord 11, 3432 PR Nieuwegein, in het Natuurkwartier. De toegangsprijs is € 2,00.

lezing (visvangstplaats) op 17 oktober

Op bedrijventerrein “Het Klooster” wordt steeds meer ontwikkeld, ten koste van het archeologische bodemarchief. Daarom hebben onderzoeksbureaus BAAC en RAAP tussen September 2018 en Mei 2019 in opdracht van Gemeente Nieuwegein een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Vuilcop.

Tijdens dit onderzoek is een oppervlakte van ruim 7700 m2 onderzocht, waarvan 3700 m2 op meerdere niveaus. Aanvankelijk werden de graafwerkzaamheden uitgevoerd om een grote steentijdvindplaats in kaart te brengen. Deze steentijdvindplaats herbergt sporen van de Swifterbantcultuur en is te koppelen aan de bekende Swifterbant vindplaats die in 2016 werd onderzocht. Bij deze graafwerkzaamheden bleken echter op hoger niveau ook waardevolle archeologische resten aanwezig. Koolstofdateringen uit deze laag geven dateringen uit de Karolingische tijd. Ongeveer één meter onder het maaiveld zijn hier de afzettingen van een oud meertje aangetroffen. In deze meer afzettingen zijn aangepunte houten palen gevonden met netverzwaarders, bootshaken, harpoenen, vishaakjes, visbotjes, structuren van vishutten of steigers en een vlechtwerkbeschoeiing. Deze sporen en vondsten geven een duidelijk beeld van de activiteiten: tussen 700 en 900 na Christus is ter plaatse intensief gevist. De archeologische data bieden zo een unieke kijk in hoe men in de Karolingische tijd het kloosterterrein heeft gebruikt. Het verhaal moet een prachtige samensmelting gaan worden van archeologisch onderzoek met biologisch, aardwetenschappelijk en natuurwetenschappelijk onderzoek (koolstofdateringen, macro-botanisch onderzoek, palynologie, micromorfologie en archeozoölogie). Dit moet leiden tot een synthese waarbij de archeologische data nauwkeurig geplaatst kan worden in een uitgebreid beschreven kader van ruimte (landschap) en tijd (datering).

                      

Links: Uitsnede van een orthofoto van een profiel met een staak die vanaf het middeleeuwse niveau door het veen tot in het neolithische niveau geslagen is. Rechts:  Profiel (2602) met een dwarsdoorsnede van een greppel die is aangetroffen aan de oeverzijde van het Karolingische meer, op een niveau waar ook middeleeuwse staken en netverzwaarders zichtbaar waren.

De lezing vindt plaats op 17 oktober om 20.00 uur in de bibliotheek De 2e verdieping in het stadshuis van Nieuwegein plaatsvindt.

 

Grafsteen Anna van Rijn (ca. 1521 – 1607) terug op het Kerkveld

Op de Open Monumentendag (zaterdag 14 september) heeft René van der Mark – archeoloog en lid van de Historische Kring Nieuwegein – een lezing gegeven over de oude kerk op het kerkveld in Jutphaas en zijn begraafplaats. Deze lezing was ook de opening van de viering van het 200 jarig bestaan van de Dorpskerk Jutphaas die de 1828 afgebroken kerk op het kerkveld verving. In zijn lezing gaf René een reconstructie van de oude kerk en de graven binnen en buiten de kerk: Een toonbeeld van zorgvuldig en vooral geïnspireerd historisch werk waar alle beschikbare bronnen werden gebruikt om zo precies mogelijk een historische verantwoord beeld te laten ontstaan.

Aanleiding was de terugplaatsing van de grafsteen van Anna van Rijn ( ca. 1521 – 1607) in het (voormalige) koor van de (afgebroken) oude kerk op de begraafplaats Het Kerkveld. Deze steen werd langs de waterkant op Landgoed Rijnhuizen teruggevonden. De steen is voorzien van een nog gedeeltelijk zichtbaar familiewapen. De huidige eigenaar van Kasteel Rijnhuizen Jan Scholt heeft de grafsteen beschikbaar gesteld om hem terug te kunnen leggen op de begraafplaats het Kerkveld. De naam is helaas van de grafsteen afgebroken en de data zijn niet meer goed leesbaar.

De Historische Kring Nieuwegein is nog steeds op zoek naar antwoorden op de vragen over Anna van Rijn zoals: “Wanneer en waarom is de steen verhuisd naar het Landgoed Rijnhuizen?”

 

 

Expositie 25 jaar Anna van Rijn College

Anna van Rijn, voortgezet onderwijs “voor de jeugd van alle gezindten”.

Het 25-jarig bestaan van het Anna van Rijn College wordt gevierd met een tentoonstelling in Museum Warsenhoeck. Er is heel veel gebeurd in het onderwijs sinds de zestiende-eeuwse jonkvrouwe Anna van Rijn een schooltje stichtte en de onderwijzer uit eigen zak betaalde ten behoeve van het onderwijs voor de jeugd van alle gezindten.

In 1603 liet ze op het Kerkveld vijf Godskameren bouwen. Deze zogenaamde “Anna van Rijnhuisjes” waren bedoeld voor arme mensen, die gratis huisvesting kregen.
Jutphaas beschikte in die dagen niet over een schooltje en de dorpelingen riepen de hulp van Anna van Rijn in om een einde te maken aan deze ongewenste situatie. In eerste instantie legde ze dat verzoek naast zich neer, maar na herhaalde verzoeken stelde ze in 1604 een van de Godskameren ter beschikking als huisvesting voor een schoolmeester. Ook mocht het dorp op haar kosten een loods aan de Godskameren laten bouwen die als klaslokaal kon dienen.
“De weldoenster van Jutphaes”, zoals Anna in die tijd werd genoemd, werd daarmee in 1994 de perfecte naamgeefster voor de school van voortgezet openbaar onderwijs, het Anna van Rijn College.

De expositie schenkt natuurlijk aandacht aan de persoon Anna van Rijn en haar betekenis voor het onderwijs in haar tijd in Jutphaas en geeft een beeld van het onderwijs in de eeuwen daarna.
Centraal thema in deze expositie is de ontwikkeling van het (openbaar) voortgezet onderwijs in Nieuwegein, met aandacht voor de voorgeschiedenis van het Anna van Rijn College vanaf 1974, het tot stand komen van het Anna van Rijn College in het jaar 1994 en de ontwikkeling van het Anna van Rijn College in de afgelopen 25 jaar. De school was in die periode lange tijd voortrekker bij de ontwikkeling van internationalisering in het voortgezet onderwijs.

De tentoonstelling is te zien vanaf 2 oktober 2019 tot 22 januari 2020. De openingstijden zijn: tot 31 oktober elke zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 uur toto 17.00 uur.
vanaf 1 november elke zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Anna van Rijn penning

Op zaterdag 14 september 2019 – ter gelegenheid van de opening van de viering 200 jaar Dorpskerk Jutphaas – heeft Burgemeester Frans Backhuijs  de Anna van Rijn penning uitgereikt aan Harry ten Hove, ex-voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein, voor zijn verdiensten om het erfgoed van Nieuwegein (het oude Geyn, Jutphaas en Vreeswijk).

Expositie “Neosacrale” kunst

Van 25 augustus tot 30 oktober 2019 is in Museum Warsenhoeck een expositie te zien van “Neosacrale” kunst van de in Litouwen geboren Krzysztof Sokolovski.
De kunstenaar presenteert werken op lindehouten borden, abstracte altaren en schilderijen op doek.
Sokolovski is vooral een religieus schilder, bedenker van het concept “neosacrale kunst”, schepper van talrijke iconen en voorvechter van de vernieuwing van religieuze kunst. Zijn idee van (neo-)sacrale abstractie is om verhalende elementen uit zijn schilderijen weg te laten en zich te richten op het visualiseren van de culminerende emotie die in de religieuze geschiedenis tot uitdrukking komt. Sokolovski reduceert de figuren in de iconen tot eenvoudige symbolen en geometrische vormen. Tegelijkertijd is hij uiterst modern – hij herinterpreteert de oosterse iconografie op creatieve wijze en verwijst naar het erfgoed van de modernistische schilderkunst – schilderijen van Kazimierz Malewicz of Jerzy Nowosielski.

Karakteristiek voor zijn borden is dat ze met een buitengewone precisie zijn uitgevoerd en zowel spirituele als materiële schoonheid uitstralen. De expositie wordt feestelijk geopend door de ambassadeur van Litouwen de heer Vidmantas Purlys in aanwezigheid van de burgemeester van Nieuwegein de heer Frans Backhuijs. De opening vindt plaats op zondag 25 augustus om 15.00 uur in Museum Warsenhoeck, Geinoord 11. Iedereen is van harte welkom.

 

Fototentoonstelling “Langs waterwegen van Jutphaas en Vreeswijk”.

Onder deze titel heeft de Historische Kring Nieuwegein een nieuwe fototentoonstelling samengesteld die te zien is op de hildes van museum Warsenhoeck. Hierin wordt aandacht besteed aan de vroegere bebouwing langs bekende waterwegen rondom de dorpen Jutphaas en Vreeswijk, zoals de Lek,

Schalkwijkse wetering, Doorslag, Merwedekanaal en Hollandse IJssel,
Naast foto’s uit het bestand van de Historische Kring, zoals o.m. de Persilfabriek, Rijnhuizerbrug, Schipbrug, het Frederiksoord en de diverse sluizen zijn er ook vele foto’s te zien die door Frank Waarsenburg aan de Historische Kring ter beschikking zijn gesteld, zoals unieke beelden van de bouw van de Beatrixsluizen, de Overeindse brug en een aantal foto’s van de “Plofsluis” en de
Schalkwijkse wetering. Ook een tweetal films van de opening van de Beatrixsluizen en de waterwegen rondom Vreeswijk zijn doorlopend op de hildes te zien. Een uniek kijkje dus op Jutphaas en Vreeswijk vanaf het water!

Cronyck de Geyn juli 2019

In de Cronyck de Geyn juli 2019 zijn de volgende artikelen opgenomen.

 • Van de redactie
 • Vijftig jaar ‘Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk’ 
  Jacques Lemmink
 • De Stadskraan, een stuk geschiedenis van de stad Utrecht: 
  Renée Blom
 • Koninginnensluis – sleepvaart (deel 1) 
  Jaap Boersema
 • Tennisvereniging Rijnhuyse 50 jaar 
  Ton Vis
 • Veldnamen in Nieuwegein 
  Bart Jan Damstra
 • Scheepsbel bij de Museumwerf
 • Zwemmen in Nieuwegein 
  René van Haarlem en Jaap Boersema
 • Activiteiten

Cronyck de Geyn januari 2019

In Cronyck van januari 2019, zijn de volgende artikelen verschenen

 • Van de redactie
 • Het verborgen verleden van Stormerdijk
 • Vreeswijk  klik hiernaast om het artikel verder te lezen
 • Frederiksoord met Spuisluis
 • Nieuwegein op postzegels
 • Activiteitenprogramma 2019
 • Winterse herinneringen
 • Eindredacteur gezocht