Expositie “Cultuur Leeft”

Cultuur leeft in Nieuwegein al meer dan 50 jaar

De tweede deeltentoonstelling in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN…… in museum Warsenhoeck is een tentoonstelling over het culturele leven in Nieuwegein in de afgelopen 50 jaar onder de titel Cultuur Leeft! Er is vanzelfsprekend ook aandacht voor de verenigingen in de dorpen Vreeswijk en Jutphaas voor 1971, want daar ligt de basis van het culturele leven. In 1974 waren er volgens de Gemeentegids van Nieuwegein in onze beide dorpen 11 koren en zangverenigingen, voor het merendeel nog gebonden aan het kerkelijk leven en in ieder geval aan de verzuilde samenleving. Het oudste koor van deze elf is het Mannenkoor van de Barbarakerk, officieel opgericht in 1797. Naast de koren waren er in 1974 twee toneelverenigingen en drie muziekverenigingen en de Foto- en smalfilmclub Jutphaas, aldus de gemeentegids. Van de twee toneelverenigingen die er in 1971 zijn, is Ons Genoegen intussen opgeheven, maar De Dorpsspelers zijn nog altijd springlevend. De twee muziekverenigingen zijn beide opgeheven, maar er zullen nog veel Nieuwegeiners zijn die in Cornelis Galesloot of in Kunst na Arbeid hebben gespeeld. Hun uniformen zouden een mooie plaats verdienen in de tentoonstellingen, maar tot op heden is de Historische Kring nog op zoek naar een mooi exemplaar. We hebben al wel een pet van Cornelis Galesloot kunnen opsporen en de tambour-maîtrestok van Kunst na Arbeid.
Zangers en zangeressen van nu hebben veel meer mogelijkheden om te kiezen voor een koorrepertoire naar eigen smaak. Er is de keuze uit zeemansliederen, smartlappen, poprepertoire en klassiek. De kleding van deze nu actieve koren laten we zien in onze tentoonstelling. En om het culturele leven ook in de avond te kunnen showen, heeft Museum Warsenhoeck ook twee kleine podia uit de tentoonstelling een plaats gegeven op de eerste verdieping van Theater De KOM. Want het muziekonderwijs, dat vroeger zoals gebruikelijk bij de harmonie en fanfare plaats vond, is in de jaren ’70 van de vorige eeuw overgegaan naar de Gemeentelijke Muziekschool, de voorloper van De KOM.

Vanzelfsprekend is er in de tentoonstelling Cultuur Leeft! aandacht voor de beeldende kunsten, niet alleen voor de exposities op de Kunstzolder van Museum Warsenhoeck,.maar ook voor Kunstgein, de kunstenaars van het atelier in de Schoolstraat, de jaarlijkse Kunstmarkt en de kunstroute. En ook voor Galepop, Geinbeat en diverse andere initiatieven op popgebied.. En ook film in Nieuwegein wordt niet vergeten, affiches brengen Filmtheater Nieuwegein (FTN) en de 55+ film in herinnering. .

Bij dit alles blijkt dat er veel prachtig archiefmateriaal nog bij mensen thuis ligt. Gebruik dus een bezoek aan deze tentoonstelling ook om de mogelijkheid van in bruikleen geven van Nieuwegeins Erfgoed te overwegen.

In de volgende tijdelijke expositie, vanaf januari 2022,  over 50 JAAR NIEUWEGEIN ……. besteedt museum Warsenhoeck aandacht aan de Nieuwegeinse gemeenteraad en de Nieuwegeinse gemeentepolitiek onder de titel: “De Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen.” Tijdens deze tentoonstelling valt de verkiezingsdatum voor gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 16 maart 2022.

Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag in oktober vanaf 14.00 tot 17.00 uur.
In november en december van 14.00 – 16.00 uur.

Er kan alleen met PIN betaald worden.

INSCHRIJVING BOEK 50 jaar Nieuwegein, Gepland, Gelaagd, Geslaagd.

Op 1 juli 1971 gingen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk op in de stad Nieuwegein. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze stad publiceert de Historische Kring Nieuwegein het boek “50 jaar Nieuwegein, Gepland , Gelaagd, Geslaagd”. Je wordt als  lezer meegenomen in verhalen over het ontstaan van je eigen wijk, de wateren in onze stad, politiek, cultuur, maatschappij, geografie, onderwijs, cultuur, economie en gezondheidszorg van onze jarige stad. Een prachtig boek over jouw stad Nieuwegein!

Het boek van ruim 250 bladzijden en een representatief hardcover, bevat veel foto’s die het lezen en bekijken tot een plezier voor iedereen maken. Een prachtig cadeau voor familieleden, kennissen en vrienden, voor verjaardagen, Sinterklaas, Kerst of zomaar.

Het boek zal eind oktober 2021 verschijnen De prijs is € 29,95.

Bestellen: Maak per exemplaar € 29,95 over naar NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein, onder vermelding van: Boek 50 jaar. Stuur een email met naam, adres, telefoonnummer en het aantal exemplaren naar secretaris@museumwarsenhoeck.nl.

“50 jaar Nieuwegein” – een bouwplaat van Huis Oudegein …

Alle Nieuwegeinse leerlingen van groep 6 en groep 7 hebben in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN een bouwplaat gekregen van Huis Oudegein.
Op 8 juli hebben de leerlingen van de Mauritsschool aan de bouwplaat gewerkt. Frank Seller laat het volgende weten.

“Het viel niet altijd mee, maar enthousiast waren de jonge bouwers wel. Het werk aan de schoorstenen en de koekoeken vraagt wel wat priegelwerk. In de middagpauze zijn deze foto’s gemaakt in het lokaal van de leerlingen van groep 7, terwijl ze even pauzeerden”.

Wil je ook zo’n pracht bouwplaat van Huis Oudegein? In Museum Warsenhoeck kun je die kopen voor € 7,50 tijdens openingstijden (wo, za, zo 14-17 uur). Ook bij de boekwinkels in Nieuwegein kun je er naar vragen.
   

Meer weten over Huis Oudegein? Kijk dan op de website van “Verrassend Nieuwegein”

Vaartochten van het schip “Hoop en Vertrouwen”

De gesprekken tussen de Museumwerf en de HKN resulteerden in een plan om in het kader van 50 jaar Nieuwegein de gerestaureerde Kagenaar voor rondvaarten in te zetten.
Er worden diverse vaarroutes gevaren onder andere naar het Natuurkwartier. De deelnemers kunnen tijdens hun verblijf op het natuurkwartier rondwandelen in het park, de molen bezoeken, de kinderboerderij aandoen maar natuurlijk ook Museum Warsenhoeck bezoeken.
In juni en juli was de vaartocht gratis als cadeau aan de stad. Vanaf 1 augustus wordt er betaald, met de boottocht kan ook Museum Warsenhoeck worden bezocht.
Binnenkort zal de 1000-ste deelnemer aan de vaartocht worden verwelkomt!
Nieuwegein vanaf het water een: een aanrader!
Voor meer informatie zie www.museumwerf.nl

 

Competitieve expositie 50 jaar Nieuwegein

 Competitieve expositie           

Vanaf 3 juli zijn in Museum Warsenhoeck drie verschillende exposities te bewonderen: de eerste deeltentoonstelling in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN……, een tentoonstelling met werken van 11 Nieuwegeinse kunstenaars en de al eerder geopende expositie Rafelrand van de Nieuwegeinse kunstenaar Dolf Schifferstein.

Van 3 juli tot 12 december is in het museum de tentoonstelling te zien van het werk van 11 Nieuwegeinse kunstenaars. Deze 11 kunstenaars hebben gereageerd op de oproep om een werkstuk over Nieuwegein in te sturen over het thema “50 jaar Nieuwegein”. Een professionele jury kiest voor de opening drie werken die worden beloond met prijzen: een solo en een duo expositie in Museum Warsenhoeck.

Ook de expositie Rafelrand van Dolf Schifferstein is tot 12 december te bezichtigen.

In een viertal tijdelijke exposities in 2021 en 2022 besteedt museum Warsenhoeck aandacht aan aspecten van het dagelijks leven in de vijftig jaar dat Nieuwegein nu bestaat en daarbij natuurlijk ook aan diezelfde aspecten in de dorpen Vreeswijk en Jutphaas. In de eerste deeltentoonstelling gaat het over de middenstand in de twee dorpen en hoe deze winkels uitgroeiden tot de winkelcentra in de wijken en in het stadshart. Deze deelexpositie heeft de titel: “Van buurtwinkel tot winkelcentrum“ en loopt van zaterdag 3 juli t/m woensdag 19 september.

In de tweede deeltentoonstelling, van2 oktober  t/m 19 december gaat het over het culturele verenigingsleven in Vreeswijk, Jutphaas en het Nieuwegein van nu. Welke rol spelen de Gemeentelijke Muziekschool, het Kunstencentrum De Kom en Theater De Kom? Hoe was ‘t vroeger in de tijd van aparte verenigingen in elk dorp? Deze tentoonstelling krijgt de titel: Cultuur leeft!

Daarna volgt een derde deeltentoonstelling over de Nieuwegeinse gemeenteraad en de gemeentepolitiek onder de titel: “De Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen.” Deze tentoonstelling opent op 19 december 2021 en eindigt op woensdag 16 maart 2022, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze serie wordt afgesloten met een vierde deeltentoonstelling over handel en nijverheid, industrialisatie en industrieterreinen.

Openingstijden: van 1 maart tot en met 31 oktober op woensdag, zaterdag en zondag, van 14.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden: van 1 november tot 1 maart op woensdag, zaterdag en zondag, van 14.00 tot 16.00 uur.

Er kan alleen met PIN betaald worden.

50 jaar Nieuwegein, Tentoonstellingen vanaf 3 juli 2021 in Museum Warsenhoeck

50 jaar Nieuwegein… Tentoonstellingen vanaf 3 juli 2021 in Museum Warsenhoeck

In 2021 en 2022 besteedt Museum Warsenhoeck met een viertal speciale, tijdelijke exposities aandacht aan aspecten van het dagelijks leven in de vijftig jaar dat Nieuwegein bestaat en natuurlijk ook aan wat diezelfde aspecten betekenden voor de dorpen Vreeswijk en Jutphaas.

In de tweede tentoonstelling gaat het over het culturele verenigingsleven, de gemeentelijke muziekschool, het Kunstencentrum De Kom, en het theater. En daarna volgt een tentoonstelling over bestuur en beleid en die tentoonstelling eindigt op de dag van de Gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2022.

Van 26 juni tot 19 september is in het museum een kunst tentoonstelling te zien van het werk van 13 Nieuwegeinse kunstenaars. Die kunstenaars hebben gereageerd op de oproep om een werkstuk over Nieuwegein in te sturen over het thema “50 jaar Nieuwegein”. Een professionele jury kiest drie kunstenaars die het beste werk hebben ingeleverd. Zij worden beloond met prijzen: een solo en een duo expositie in het Museum Warsenhoeck.

Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag, van 14.00 tot 17.00  uur
Er kan alleen met PIN betaald worden.

Dolf Schifferstein, edelsmid, exposeert in Museum Warsenhoeck.

De expositie zal een overzicht laten zien van het werk dat ontstaan is in de periode van 40 jaar dat Dolf in Nieuwegein woont en werkt. In die tijd heeft hij met meerdere Nieuwegeinse kunstenaars samengewerkt, te weten:

 • Aleksandra Govers-Zielinska, 1994 – 2000
 • Exposities: Den Bosch, Eindhoven (performance) en in de Poolse steden Wroclaw, Rybnik Imsook Yoo, 2010 – 2012
 • Exposities: KCN Galerie (Nieuwegein), Project de Zandmotor (Kijkduin); Véroon van den Heuvel, 2012 – nu
 • Exposities: Project Magnificat: Vreeswijk 2013, 2014 en 2015,
 • Expositie in Galerie Hilversum 2016; gezamenlijk project: Drie kunstenaarsboeken, (het vierde is in de maak).
 • Hij heeft ook deelgenomen aan groepsexposities en tentoonstellingen in diverse Nederlandse musea en galeries.

  De titel van de komende expositie in Warsenhoeck is:
  Hoe mooi de rafelrand”.

  Dolf Schifferstein over zijn werk:

 • “Het is geen expositie over rafelranden.
 • De getoonde kunstwerken bevinden zich in de rafelrand van de maatschappij.
 • De maatschappij, gedreven door materialisme en primitieve kwantificering.
 • Alleen grootschalig succes zou ze uit deze rafelrand kunnen halen.
  Een paradox, een singulariteit? Ik vrees van wel.
  Met levensvreugde of zelfinzicht heeft succes niks te maken.
 • Deze kunst wel.
  Het is de Werdegang in Nieuwegein van mijn kunstenaarschap.
  Ik hoop dat dit overzicht dat aanschouwelijk en te genieten maakt.”

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

De Historische Kring Nieuwegein (HKN) (beheerder van museum Warsenhoeck) en het Vreeswijks Museum werken plannen uit om de collecties van beide musea te integreren. De continuïteit van het Vreeswijks Museum staat al enige tijd ter discussie, vooral als gevolg van de steeds kleiner geworden groep vrijwilligers.

Onlangs is door het bestuur van het Vreeswijks Museum  het besluit genomen om de deuren van het Vreeswijks Museum per 1 juni 2021 definitief te sluiten. De bijzondere collectie is met name door Harry Koppelrath met zijn team bijeen gebracht. Deze collectie verdient een nieuwe plek in Nieuwegein, zodat de geschiedenis van Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein zichtbaar blijft.

De samenwerking tussen de drie Nieuwegeinse musea (Het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck) verloopt al jaren goed. Het is daarom logisch om gezamenlijk naar een oplossing te kijken. Het voorstel is om de collectie integraal over te dragen aan Museum Warsenhoeck dat net als het Vreeswijks Museum een officieel geregistreerd museum is.

Tentoonstellen

De volledige collectie zal niet fysiek naar Museum Warsenhoeck worden overgebracht. Veel zaken die typisch bij Vreeswijk horen en relatie hebben met de binnenvaart (kenmerkend voor Vreeswijk), zullen op de Museumwerf terug te vinden zijn. De expositieruimte van de Museumwerf wordt daarvoor heringericht. Ook op andere plekken in de stad worden waarschijnlijk delen uit de collectie tentoongesteld.

Museum Warsenhoeck heeft meer ruimte nodig om de collectie te kunnen onderbrengen. Daarvoor is het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein in gesprek met de gemeente. Bekeken wordt of het leegstaande deel van de monumentale museumboerderij op het Natuurkwartier bij Museum Warsenhoeck getrokken kan worden.

De eerste resultaten van dit project zijn over een jaar zichtbaar. Het is een ambitieus plan waarvoor extra (tijdelijke) vrijwilligers meer dan welkom zijn.