Alle berichten van Ton Vis

Gastheer/vrouw gezocht

Als gastheer/vrouw ben je het visitekaartje van het museum. Je ontvangt, samen met een collega, de bezoekers in het museum en maakt hen wegwijs.  Aan het begin van de dienst zet je alle apparatuur aan en aan het einde ruim je op. Al doende leer je meer over de geschiedenis van Nieuwegein.

Het team van gastvrouwen/heren telt ca. 25 leden, die gemiddeld een keer in de 6 weken werken. Bij het roosteren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen. Incidenteel kan een beroep op je gedaan voor een groepsbezoek buiten de openingstijden. Bang dat je niet genoeg kennis hebt omdat dat te doen?  In het begin wordt je gekoppeld aan een ervaren vrijwilliger en tijdens de dienst is er ook gelegenheid om de onderdelen van de exposities te bestuderen. Voorafgaand aan tijdelijke exposities zijn informatiebijeenkomsten.

Belangstelling? Neem contact op met Addy Neijmeijer, vrijwilligerscoordinator, info@museumwarsenhoeck.nl of 06 –  42581281

 

Wandeling door historisch Jutphaas

Natuurlijk, kennis van de geschiedenis van Jutphaas kunt u ook vergaren door de ANWB-bordjes te lezen. Maar het is veel leuker om de verhalen te horen van de gidsen van de Historische Kring Nieuwegein. Zij plaatsen die informatie in een groter verband en kennen ook de nodige anekdotes. Wandel dus mee door de historische kern van Jutphaas op zondag 8 oktober. De wandeling start om 14:00 uur bij het hek van de begraafplaats op het Kerkveld, gaat daarna langs de Nedereindseweg en de Herenstraat en duurt 1 -1,5 uur. Maximale aantal deelnemers: 15. Wilt u meer informatie over deze excursie of wilt u liever met een eigen groep wandelen, neem dan contact op met de coördinator, telefoon 06-1985 0704.

Aanmelden via gidsenJutphaas@museumwarsenhoeck.nl. Kosten
€ 5,00 p.p., vooraf over te maken op de rekening
NL52 INGB 0004 4198 59  van de HKN onder vermelding van
gidsen 8-10. Leden HKN en houders U- en N-pas betalen € 2,50.

Erfgoed van de Nicolaaskerk en Barbarakerk, rouwborden en gebrandschilderde ramen

Vanaf woensdag 13 september worden op de Kunstzolder van Museum Warsenhoeck de rouwborden van de familie De Malapert geëxposeerd;  deze keer samen met afbeeldingen van de vijf gebrandschilderde ramen uit de Barbarakerk.

Deze combinatie van oud en nieuw laat zien hoe rijk Nieuwegein is aan religieus, historisch en levend erfgoed. De oude kerken van Jutphaas en Vreeswijk zijn alle rijksmonument en vertellen verhalen uit het Nieuwegeins verleden.

De Historische Kring Nieuwegein, die eigenaar is van de oude, kostbare rouwborden van de familie De Malapert, ziet het als haar plicht deze regelmatig te laten zien. De combinatie met de piepjonge ramen ter ere van de Heilige Barbara is een voorproefje van de tentoonstelling ‘Van KERK tot ZERK’ die later dit jaar op woensdag 8 november wordt geopend.

Michel van Overbeeke heeft in de vijf gebrandschilderde ramen elementen uit de historie van Vreeswijk verbonden aan de essentie van het patronaat van de heilige Barbara, die patronesse is van gevaarlijke beroepen zoals beurtschippers en zandbeugelaars en elders in het land tunnelbouwers en mijnwerkers.

De rouwborden van de familie Malapert zijn verbonden met de geschiedenis van het Overeind en Nedereind van Jutphaas. De gevluchte en rijke Hugenoot Nicolaas de Malapert koopt in 1596 kasteel Plettenburg en wordt eigenaar van eerst het Overeind en later ook het Nedereind van Jutphaas.

De rouwborden hebben na de sloop van de (oude) Nicolaaskerk op het Kerkveld langs veel plaatsen en eigenaren gezworven en zijn sinds 2018, na een zeer zorgvuldige restauratie, weer terug in de eigen omgeving.

De expositie Erfgoed van de Nicolaaskerk en Barbarakerk is te zien in museum Warsenhoeck van 15 september tot 20 november. Vanwege de inrichting van de expositie Van KERK tot ZERK is het museum van 22 oktober tot 7 november tijdelijk gesloten.

Cronyck de Geyn juli 2023

In Cronyck de Geyn van juli 2023 zijn de volgende artikelen opgenomen:

  • Schenking collectie Van Zutphen – Collectiebeheer HKN
  • Introductie Gidsengroep Jutphaas
  • In Memoriam Loes Slooten
  • Parlevinker Albert van Ieperen – Jaap Boersema
  • Nieuwegein van boven – Bart Jan Damstra
  • Hoe klompen tot een noodsituatie kunnen leiden – René Blom
  • Van Utrecht naar Vreeswijk – geschiedenis van een weg (1) – Siety Meijer
  • Klooster Nazareth – Annie van Rees
  • Activiteitenkalender 2023
  • Hoe goed ken u Nieuwegein? – Ton Vis