Alle berichten van webmaster

Nieuwegeinse musea zoeken naar oorlogsfoto’s

Volgend jaar mei vieren wij 75 jaar bevrijding. Het NIOD en het herinneringsplatform WO2 hebben het project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s gestart. Want hoe vertel je het verhaal over de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar na de bevrijding beter dan aan de hand van foto’s? Iedereen kent de iconische beelden van de hongerwinter, de Jodenvervolging en andere vormen van onderdrukking.  In onze provincie verzamelt het Landschap Erfgoed Utrecht foto’s, waarvan ook een selectie in onze provincie en daarvan weer een deel in landelijke tentoonstellingen te zien zal zijn.

Voor Nieuwegein zoeken Museum Warsenhoeck, De Museumwerf Vreeswijk en Het Vreeswijks Museum in het kader van dit project naar de oorlogsfoto’s uit Nieuwegein, en ook specifiek naar oorlogsfoto’s uit de scheepvaartgeschiedenis. Veel materiaal zit wellicht nog in fotoalbums, sigarenkistjes of filmblikken. We roepen iedereen op om op zoek te gaan naar onze geschiedenis en de eigen foto’s, of die van je ouders of grootouders in te zenden, liefst met zoveel mogelijk informatie. We helpen graag met het digitaliseren van de foto’s en het optekenen van de verhalen die erbij horen. Daarom is er in samenwerking met de Tweede Verdieping een scancafé gepland op dinsdag 17 december tussen 13:00 en 17:00 uur.
De foto’s (films zijn zeker ook welkom!) kunnen tot 28 december worden ingezonden via museumwerf@museumwerf.nl

De eerste foto voor de Provincie Utrecht is uitgezocht bij het Fotomuseum door CvdK Hans Oosters.

Kunsttentoonstelling in Museum Warsenhoeck

Van 10 november 2019 tot 22 januari 2020 is in Museum Warsenhoeck een kunstexpositie te zien die de titel “Generaties” heeft meegekregen. Moeder Antonie Eikemans en dochter Nina van Geffen laten hun werk zien dat bestaat uit verschillende keramische vormen. De opening van de expositie wordt gehouden op zondag 10 november om 15:00 uur.
Antonie Eikemans over haar werk: ‘Ik ben niet eenvoudig ergens onder te brengen, ik maak als het ware ruimtelijk werk. Dat kan alles zijn, ik beperk me niet tot een soort materiaal of werkwijze. Het werk komt voort uit mijn dagelijks leven, het is de letterlijke vertaling van mijn leven. Zoals men vroeger het expressionisme had, kun je mijn werk nu misschien rangschikken onder het nieuwe levens expressionisme. Mijn werk is een vertaling van mijn dromen. Het gaat erom hoe die dromen zich verhouden tot de dagelijkse realiteit met een knipoog naar? Al eeuwen bestaan er sprookjes en verhalen die de fantasie doen prikkelen. Zo worden ook mijn dromen gevuld met sprookjes en ik maak er een beeld van, zodat iedereen verder kan dromen. Het enige wat ik wil is een imaginaire wereld bouwen waarin ik me veilig voel.’

Nina van Geffen over haar werk: ‘De werken die ik in museum Warsenhoeck laat zien, vertegenwoordigen tezamen verschillende fases binnen mijn zoektocht naar het loskomen. Loskomen van conformisme, verwachtingen, patronen en stigma’s waar ik dacht aan te moeten voldoen in mijn volwassen worden. Ongemerkt is hierdoor mijn eigenheid naar de achtergrond verdwenen, mijn speelsheid, koppigheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme. Deze en andere eigenschappen uit mijn kinderjaren beginnen langzaam terug te komen in volwassen vorm. Door letterlijk handen, voeten, vleugels of vormen te geven aan gevoelens transformeer ik langzaam in de richting waarin ik mezelf herontdek.’

De feestelijke opening van de nieuwe expositie vindt plaats op zondag 10 november om 15:00 uur in Museum Warsenhoeck, Geinoord 11 in Nieuwegein. Het museum is geopend elke woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur.

Grafsteen Anna van Rijn (ca. 1521 – 1607) terug op het Kerkveld

Op de Open Monumentendag (zaterdag 14 september) heeft René van der Mark – archeoloog en lid van de Historische Kring Nieuwegein – een lezing gegeven over de oude kerk op het kerkveld in Jutphaas en zijn begraafplaats. Deze lezing was ook de opening van de viering van het 200 jarig bestaan van de Dorpskerk Jutphaas die de 1820 afgebroken kerk op het kerkveld verving. In zijn lezing gaf René een reconstructie van de oude kerk en de graven binnen en buiten de kerk: Een toonbeeld van zorgvuldig en vooral geïnspireerd historisch werk waar alle beschikbare bronnen werden gebruikt om zo precies mogelijk een historische verantwoord beeld te laten ontstaan.

Aanleiding was de terugplaatsing van de grafsteen van (de familie van) Anna van Rijn ( ca. 1521 – 1607) in het (voormalige) koor van de (afgebroken) oude kerk op de begraafplaats Het Kerkveld. Deze steen werd langs de waterkant op Landgoed Rijnhuizen teruggevonden. De steen is voorzien van een nog gedeeltelijk zichtbaar familiewapen. De huidige eigenaar van Kasteel Rijnhuizen Jan Scholt heeft de grafsteen beschikbaar gesteld om hem terug te kunnen leggen op de begraafplaats het Kerkveld. De naam is helaas van de grafsteen afgebroken en de data zijn niet meer goed leesbaar.

De Historische Kring Nieuwegein is nog steeds op zoek naar antwoorden op de vragen over Anna van Rijn zoals: “Wanneer en waarom is de steen verhuisd naar het Landgoed Rijnhuizen?”

 

 

Expositie 25 jaar Anna van Rijn College

Anna van Rijn, voortgezet onderwijs “voor de jeugd van alle gezindten”.

Het 25-jarig bestaan van het Anna van Rijn College wordt gevierd met een tentoonstelling in Museum Warsenhoeck. Er is heel veel gebeurd in het onderwijs sinds de zestiende-eeuwse jonkvrouwe Anna van Rijn een schooltje stichtte en de onderwijzer uit eigen zak betaalde ten behoeve van het onderwijs voor de jeugd van alle gezindten.

In 1603 liet ze op het Kerkveld vijf Godskameren bouwen. Deze zogenaamde “Anna van Rijnhuisjes” waren bedoeld voor arme mensen, die gratis huisvesting kregen.
Jutphaas beschikte in die dagen niet over een schooltje en de dorpelingen riepen de hulp van Anna van Rijn in om een einde te maken aan deze ongewenste situatie. In eerste instantie legde ze dat verzoek naast zich neer, maar na herhaalde verzoeken stelde ze in 1604 een van de Godskameren ter beschikking als huisvesting voor een schoolmeester. Ook mocht het dorp op haar kosten een loods aan de Godskameren laten bouwen die als klaslokaal kon dienen.
“De weldoenster van Jutphaes”, zoals Anna in die tijd werd genoemd, werd daarmee in 1994 de perfecte naamgeefster voor de school van voortgezet openbaar onderwijs, het Anna van Rijn College.

De expositie schenkt natuurlijk aandacht aan de persoon Anna van Rijn en haar betekenis voor het onderwijs in haar tijd in Jutphaas en geeft een beeld van het onderwijs in de eeuwen daarna.
Centraal thema in deze expositie is de ontwikkeling van het (openbaar) voortgezet onderwijs in Nieuwegein, met aandacht voor de voorgeschiedenis van het Anna van Rijn College vanaf 1974, het tot stand komen van het Anna van Rijn College in het jaar 1994 en de ontwikkeling van het Anna van Rijn College in de afgelopen 25 jaar. De school was in die periode lange tijd voortrekker bij de ontwikkeling van internationalisering in het voortgezet onderwijs.

De tentoonstelling is te zien vanaf 2 oktober 2019 tot 22 januari 2020. De openingstijden zijn: tot 31 oktober elke zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 uur toto 17.00 uur.
vanaf 1 november elke zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Anna van Rijn penning

Op zaterdag 14 september 2019 – ter gelegenheid van de opening van de viering 200 jaar Dorpskerk Jutphaas – heeft Burgemeester Frans Backhuijs  de Anna van Rijn penning uitgereikt aan Harry ten Hove, ex-voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein, voor zijn verdiensten om het erfgoed van Nieuwegein (het oude Geyn, Jutphaas en Vreeswijk).

Cronyck de Geyn oktober 2019

In de Cronyck de Geyn oktober 2019 zijn de volgende artikelen opgenomen.

 • Van de redactie
 • Zwemmen in Nieuwegein
 • Vijftig jaar “Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk”
 • Graf-, dek- of sluitsteen?
 • Met reusachtige houtvlotten door Vreeswijk
 • Boek over historische vaartocht over de Hollandsche IJssel
 • Koninginnensluis – sleepvaart (deel 2)
 • Jonge en oude archeologie
 • Activiteiten

Cronyck de Geyn juli 2019

In de Cronyck de Geyn juli 2019 zijn de volgende artikelen opgenomen.

 • Van de redactie
 • Vijftig jaar ‘Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk’ 
  Jacques Lemmink
 • De Stadskraan, een stuk geschiedenis van de stad Utrecht: 
  Renée Blom
 • Koninginnensluis – sleepvaart (deel 1) 
  Jaap Boersema
 • Tennisvereniging Rijnhuyse 50 jaar 
  Ton Vis
 • Veldnamen in Nieuwegein 
  Bart Jan Damstra
 • Scheepsbel bij de Museumwerf
 • Zwemmen in Nieuwegein 
  René van Haarlem en Jaap Boersema
 • Activiteiten

Cronyck de Geyn januari 2019

In Cronyck van januari 2019, zijn de volgende artikelen verschenen

 • Van de redactie
 • Het verborgen verleden van Stormerdijk
 • Vreeswijk  klik hiernaast om het artikel verder te lezen
 • Frederiksoord met Spuisluis
 • Nieuwegein op postzegels
 • Activiteitenprogramma 2019
 • Winterse herinneringen
 • Eindredacteur gezocht