Alle berichten van webmaster

Museum gesloten

I.v.m. de eindejaar bijeenkomst van onze vrijwilligers is het museum op zaterdag 15 december gesloten.
Op zondag 16 december is het museum weer geopend  van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Expositie kerststalletjes

Op zondag 2 december wordt op de kunstzolder van Museum Warsenhoeck een unieke tentoonstelling van kerststalletjes geopend. Deze expositie zal tot en met 6 januari te bezichtigen zijn. De tentoonstelling is samengesteld door Cors de Kruijk en Clary Houtzager, gepassioneerde verzamelaars die in ruim 20 jaar een zeer omvangrijke collectie kerststalletjes hebben verzameld, van klein tot groot.
De kerstgroepen zijn uitgevoerd in meerdere stijlen en zijn afkomstig uit verschillende landen. Soms alleen Maria, Jozef en het kindje, maar soms ook groepen uitgebreid met koningen, herders, de os en de ezel, schapen en zelfs met dorpsbewoners. Wat Cors en Clary fascineert is dat veel landen hun eigen culturele kenmerken verwerken in de figuren. Zij tonen met trots hun collectie op veel plekken in het land, in deze Kerstperiode nu ook in Museum Warsenhoeck.
De expositie wordt op zondag 2 december om 15:00 uur feestelijk geopend op de kunstzolder van het museum. Bij deze opening is iedereen van harte welkom. Museum Warsenhoeck vindt u op het adres Geinoord 11 (bij de kinderboerderij) en is geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

Fototentoonstelling Blokhoeve, Galecop en Huis de Geer

Op de hildes van Museum Warsenhoeck is door de Historische Kring Nieuwegein een fototentoonstelling ingericht die beelden en oudheden toont uit de wijken Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer. Deze expositie, die al eerder dit jaar getoond werd, is nu tot 6 januari 2019 opnieuw te bezichtigen.
Tegenwoordig zijn het woonwijken, maar in vroegere tijden zag het landschap er heel anders uit. In Galecop zijn in het verleden opgravingen gedaan door de werkgroep Cultuurhistorie van de Historische Kring Nieuwegein. Van die vondsten zijn prachtige foto’s te zien op deze tentoonstelling, bijvoorbeeld een Baardmankruikje dat gedateerd wordt tussen 1650 en 1700. Ook stonden in Galecop de boerderijen ‘Vee en Bouwlust’ en ’Het Misverstand’. Tegenwoordig is op het voormalige terrein van ‘Vee en Bouwlust’ het complex ‘Boerderij Bos’ gevestigd. Afkomstig uit Boerderij ‘’Het Misverstand’’ is in Museum Warsenhoeck een prachtig tegeltableau te zien. Ook  heel bijzonder is het Cunera Pelgrimsinsigne uit omstreeks 1450.
In de wijk Blokhoeve stond de boerderij ‘Blokhoeve’. In de loop der jaren is deze boerderij diverse keren verbouwd, tegenwoordig is de naam van de voormalige boerderij ’Green Village’, ook daar zijn vele foto’s van te zien. Aangrenzend aan de wijk Blokhoeve vindt men de wijk ’Huis de Geer’. Deze naam is genoemd naar de gelijknamige buitenplaats die hier heeft gestaan. Ook hiervan zijn diverse foto’s te zien op deze fototentoonstelling.

U kunt deze tentoonstelling tot 6 januari 2019 bezoeken in Museum Warsenhoeck, Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein. Museum Warsenhoeck is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur.

Cronyck de Geyn oktober 2018

In Cronyck van oktober 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

 • Van de redactie
 • Vreeswijk
 • Heve – aak Christina – geschenk aan Museumwerf Vreeswijk (slot)
 • Boerderij Zeijlenstein in Jutphaas
 • Activiteiten
 • Voorhaven Koninginnensluis (tot 1930)
 • Nieuwe bestemming voor roemrucht pand

Cronyck de Geyn juli 2018

In Cronyck de Geyn van juli 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

Redactioneel 
De Beeldenstorm  (1566) Alva’s Raad van Beroerten 
‘Met Gods beste zegen’ 
Voor u gelezen 
Plettenburg en Laagraven 
Heve-aak Christina – geschenk aan Museumwerf Vreeswijk (deel 2)
Beurtvaart, bodediensten en pakketpost 
“Op zoek naar de oorsprong van familie de Brey te Vreeswijk” 
Activiteiten

Cronyck de Geyn april 2018

In Cronyck de Geyn van april 2018, zijn de volgende artikelen verschenen.

. 

 • Redactioneel
 • Huis de Geer, Zuilenstein en Blokhoeve
 • Heve-aak Christina – geschenk aan Museumwerf Vreeswijk (deel 1)
 • Activiteiten
 • Straatnaamperikelen
 • Handelskade bij de ‘lage brug’ (Wilhelminabrug)
 • Verstopte boot bij de Plettenburgerweg tijdens WOII
 • Onbekende oorlogsslachtoffers in Jutphaas

Cronyck de Geyn 100 jaar kiesrecht

 

In de extra editie van Cronyck de Geyn zijn de volgende artikelen opgenomen.

Voorwoord van de burgemeester
De geschiedenis van ons kiesrecht – Anne Terwisga (De tweede verdieping)
Stemrecht versus stemplicht – Jacques Lemmink
Raadswerk toen en nu – Renée Blom/Jacques Lemmink/Ton Vis
Kiesverenigingen 1917-2017 – Jacques Lemmink
Het ‘vrouwelijk element’ in de gemeentebesturen – Jacques Lemmink
Vrouwen nog steeds te weinig zichtbaar – Loes Slooten
Het gebruik van de stemmachine in Nieuwegein – Jacques Lemmink
Verkiezingen, een militaire operatie – Renée Blom
Burgemeester hoeder van de democratie – Renée Blom
Jongeren en de politiek – Loes Slooten/Renée Blom
Gemeentehuizen in Nieuwegein – Bart Jan Damstra
Lijst met gebruikte bronnen

 

Unieke Rouwborden uit de 17e en 18e eeuw worden gerestaureerd

De 7 Rouwborden die die de Historische Kring Nieuwegein in 2014 van de Rabobank heeft gekregen worden gerestaureerd. De borden dateren uit de periode 1625 tot 1782.
Rouwborden zijn houten panelen waar op een zwarte achtergrond naam, titels, overlijdensdatum en wapenschilden van een overleden prominente inwoner zijn vastgelegd. De borden werden in die tijd aan de gevel van het sterfhuis opgehangen en later in veel gevallen aan de muur van de kerk waar de overledene was begraven.
De borden die nu in de collectie van Museum Warsenhoeck zijn opgenomen, zijn afkomstig van de familie De Malapert. Het was een welgestelde familie uit Noord Frankrijk, die vermoedelijk vanwege hun geloof als Hugenoten in de 16e eeuw verhuisde en zich in Jutphaas heeft gevestigd. De familie kwam in 1596 in het bezit van kasteel Plettenburg, dat in 1820 is gesloopt.
De rouwborden verkeren in slechte staat en moeten voordat ze getoond kunnen worden eerst worden gerestaureerd. De restauratie van de borden is specialistisch werk en daardoor kostbaar. Met dank aan een 8 tal fondsen heeft de HKN de nodige financiële middelen toegezegd gekregen. Onze dank gaat uit naar de Rabobank Utrecht, Het Fentener vanVlissingenfonds, Monuta Helpt, het K.F. Heinfonds, het Carel Nengermanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Provinciaal Utrechts Genootschap. Wij zijn de fondsen bijzonder erkentelijk voor hun ruimhartige bijdragen.
Wij zullen u via de website op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot de restauratie. In het najaar van 2018 zullen de borden tentoongesteld worden en zal een boekje over de geschiedenis en de achtergrond van de rouwborden worden gepubliceerd.
Op de foto ziet u de overhandiging van de cheque van Monuta Helpt (het vroegere Monuta Charity Fund) door de ambassadeur van Monuta Helpt de heer Bas Poelstra van Monuta Nieuwegein aan de voorzitter van de HKN, Hidde van der Kluit.