Alle berichten van webmaster

KOOP EEN BOEK OP HET LENTEFEEST

Tijdens het Lentefeest op het Natuurkwartier op zondag 22 mei zal op Museum Warsenhoeck van alles te doen zijn. Onderdeel van de activiteiten is de verkoop van boeken. Niet alleen de boeken die in het Museum verkrijgbaar zijn, maar ook het boek Nieuwegein 50 jaar zal met lentekorting worden verkocht (€ 24,95; dat is 5 euro korting). Daarnaast worden ook verschillende boeken die we in de collectie van het Vreeswijks Museum hebben gevonden (en die we niet zelf willen bewaren) te koop aangeboden.

Dus… sla uw slag! We zien u graag op 22 mei.

De tentoonstelling van Heleen Zaanen verlengd tot en met 22 mei!

De tentoonstelling van Heleen Zaanen verlengd tot en met 22 mei!
Wie de expositie van Heleen Zaanen nog niet heeft bezichtigd krijgt een kans om dat alsnog te doen. De laatste dag van de expositie valt samen met de Open Dag van het Natuurkwartier waar dan veel te beleven valt, zoals bijvoorbeeld schapen scheren, dierenliedjes zingen, rondleiding boomgaard, molenfilm etc. Het Natuurkwartier is de mooiste groene plek in Nieuwegein, waar natuur en cultuur
samenkomen!
Museum Warsenhoeck doet er ook aan mee met allerlei leuke activiteiten waaronder de expositie van Heleen Zaanen, een Nieuwegeinse kunstenares. Zij was winnares van de eerste prijs bij het vorig jaar door het Museum georganiseerde concours voor alle Nieuwegeinse kunstenaars “Kunstenaarsblik op
50 jaar Nieuwegein”. In haar kunst draait het om abstractie in kleur en vlak. Back to basics, kleur en vorm. Het één vraagt om het ander.
In het museum kunt u een reeks kleurige schilderijen zien met verschillende thema’s, waaronder het thema ‘het kwetsbare kind’, een thema dat vaker terug te vinden is in het werk van Heleen. Ze tekent en schildert als vrijwilligster met gezonde en zieke kinderen en de opbrengst van haar kunstwerken komt ten goede
aan Unicef, de organisatie die al jarenlang wereldwijd goed werk verricht ten behoeve van kinderen in nood, zoals bijvoorbeeld ook nu voor de oorlogskinderen van Oekraïne.
Dus hierbij tevens een oproep. Kom, bewonder en koop! Daarmee levert u een financiële bijdrage aan kinderen in nood en heeft u tegelijkertijd een origineel kunstwerk aan de muur.

 

Anna van Rijnpenning toegekend aan Hidde van der Kluit.

Nadat de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Nieuwegein op 21 maart 2022 Henk Valkenet tot nieuwe voorzitter had gekozen, werd vertrekkende voorzitter Hidde van der Kluit door Burgemeester Frans Backhuijs met de Anna van Rijnpenning geëerd. Deze penning werd aan Hidde toegekend vanwege zijn verdienste om de Nieuwegeinse gemeenschap in het bijzonder op het gebied van historie en erfgoed. Zijn verfrissende, ook vaak commerciële  kijk op zaken en het durven nemen van risico’s was kenmerkend voor zijn betekenisvolle projecten: Te denken valt aan de restauratie van de rouwborden van de familie Malapert; Aan de uitgave van het boek “Nieuwegein 50 jaar”; Aan de uitbreiding van Museum Warsenhoeck met het voorhuis: een plek voor de geschiedenis van heel Nieuwegein.

Gebruik van deze foto is alleen toegestaan onder vermelding van Fototeam KenM Nieuwegein.
Gebruik van deze foto is alleen toegestaan onder vermelding van Fototeam KenM Nieuwegein.

Nieuwegein – binnen, maar zeker ook buiten de Historische Kring – zal zich dankbaar aan Hidde van der Kluit en zijn voorzitterschap (2016 – 2022) herinneren.

OPENING 2 EXPOSITIES in Museum WARSENHOECK

De tentoonstelling 50 Jaar Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen is afgelopen zaterdag  door burgemeester Frans Backhuijs geopend.
De tentoonstelling laat in een aantal thema’s zien hoe wethouders en raadsleden en ook medewerkers natuurlijk, zich hebben ingespannen om initiatieven van groepen burgers en van gemeentelijk beleid te realiseren. Die initiatieven worden geconcretiseerd door voorwerpen, foto’s en toelichtende teksten.
Zo heeft wethouder Martijn Stekelenburg zich verbonden met de activiteiten van de voedselbank Nieuwegein-IJsselstein en dat is te zien bij een voedselpakket-in-krat.

Zo heeft al lang geleden (1982) wethouder Van der Molen de eerste steen gelegd voor het (eerste) gebouw van DE KOM; de gevelsteen van het gesloopte gebouw vertelt samen met de maquette van de theaterzaal en het bouwmodel van de nieuwe DE KOM iets over de theatergeschiedenis in Nieuwegein.
Zo heeft CDA-raadslid Willem Wijntjes veel energie gestoken in het pleiten voor de nieuwe fietsbrug achter de Plofsluis, de nieuwe Heemsteedse fietsbrug.
Er zijn ook veel beelden van en over de wielersport in Nieuwegein, en niet te vergeten de deelname van Nieuwegein aan het Spel zonder Grenzen in 1977.
Burgemeester Frans Backhuijs wees er in zijn openingswoord op dat raadsleden niet zo goed zijn in terugkijken, hun werk is immers vooruitkijken naar wat er beter of anders kan of anders moet. Daarom is het nu eens leuk, vindt hij. om ook terug te kijken. “Ik ken geen enkele andere stad die in 50 jaar tijd zoveel gemeentehuizen heeft laten bouwen en laten slopen.”
Ook die gemeentehuizen worden dus in beeld gebracht, net als de raadszaal van elk van die gebouwen.
En om de geschiedenis dichterbij de mensen te brengen, er zijn foto’s van bruidsparen die in die al lang niet meer bestaande trouwzalen elkaar hun ja-woord gaven.
Ook een fotowand met de portretten van alle Nieuwegeinse burgemeesters ontbreekt niet, met daarbij de vierjaarlijkse aanvullingen van de Gemeentegids met de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen.Op de foto  opent burgemeester Backhuijs de tentoonstelling die open blijft tot en met 11 september 2022. Hij doet dat met een zwaai aan de klepel van de klok die op 1911 is gehangen in het gemeentehuis van Jutphaas. Die klok is met het politiebureau meeverhuisd naar de Schakelstede, heeft daar jaren gehangen en is nu, -in 2022,-  geschonken aan Museum Warsenhoeck.

Hebt u ook voorwerpen die de Nieuwegeinse geschiedenis concreet maken, voorwerpen met een verhaal, combineer dan een bezoek aan de tentoonstelling met het aanleveren van dat verhaal, die foto of dat voorwerp.
Of neem contact op via exposities@museumwarsenhoeck.nl


Kunstexpositie ‘Los Vast’ van Heleen Zaanen

Op zondag 13 maart opende wethouder John van Engelen in Museum Warsenhoeck de expositie van de Nieuwegeinse kunsenares Heleen Zaanen. Heleen won in 2021 de eerste prijs (deze solo-expositie in het museum) in de door het museum uitgeschreven wedstrijd ‘Kunstenaarsblik op 50 jaar Nieuwegein’ met haar werk ‘Nieuwegein grows on you’. In de expositie ‘Los Vast’ toont zij, naast een paar exemplaren uit haar vrolijke botenserie ter ere van het 50-jarige Nieuwegeinse jubileum, meer abstract werk.
‘Kleurvlaktes en hun wisselwerking’, zo zou je de artistieke kern van de schilderijen van Heleen Zaanen kunnen noemen. De opbrengst van de verkoop van schilderijen wordt geschonken aan UNICEF.

De expositie is tot 8 mei te zien op de kunstzolder in het museum.

De openingstijden van Museum Warsenhoeck zijn op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur. Het Museum is te vinden in het Natuurkwartier te Nieuwegein. Adres: Geinoord 11. Let op: auto’s kunnen alleen geparkeerd worden bij Jack’s Grillhouse.|
Meer informatie over het museum is te lezen op www.museumwarsenhoeck.nl


 

Vreeswijks Museum: Bruikleen terug?

Op 1 oktober j.l. heeft de Historische Kring Nieuwegein de collectie en het inventaris van het Vreeswijks Museum overgenomen. Op basis van de collectieregistratie van dat museum hebben wij contact gezocht met bruikleengevers, voor zover ze niet overleden waren. Inmiddels weten wij dat het aantal voorwerpen veel groter is dan in het registratiesysteem vermeld staat. Daaruit volgt dat er ook meer bruikleengevers zijn dan tot nu toe bekend is. Daarom roepen wij bruikleengevers, die voorwerpen terug willen hebben op, zich uiterlijk 31 januari 2022 te melden. Dat kan door een mail met een omschrijving van de voorwerpen of een kopie van de bon te sturen naar info@museumwarsenhoeck.nl

Alle voorwerpen uit de collectie van het Vreeswijks Museum worden beoordeeld. Sommige voorwerpen zijn in zo’n slechte staat dat zij vernietigd worden.  Daarna kijken wij of het voorwerp past in ons verzamelbeleid, dus verband houdt met de geschiedenis van het grondgebied van Nieuwegein. Zo ja, dan nemen wij ze op in de collectie en kunnen ze tijdelijk of permanent geëxposeerd worden in Museum Warsenhoeck, op de Museumwerf Vreeswijk of op andere locaties in Nieuwegein. Zo nee, dan proberen wij het voorwerp bij een andere erfgoedinstelling of belangstellenden onder te brengen. Dat zal zeker niet voor alle voorwerpen lukken. Daarvoor zijn het er teveel.

Bestellen boek 50 jaar Nieuwegein, Gepland, Gelaagd, Geslaagd.

Op 1 juli 1971 gingen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk op in de stad Nieuwegein. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze stad publiceert de Historische Kring Nieuwegein het boek “50 jaar Nieuwegein, Gepland , Gelaagd, Geslaagd”. Je wordt als  lezer meegenomen in verhalen over het ontstaan van je eigen wijk, de wateren in onze stad, politiek, cultuur, maatschappij, geografie, onderwijs, cultuur, economie en gezondheidszorg van onze jarige stad. Een prachtig boek over jouw stad Nieuwegein!

Het boek van ruim 250 bladzijden en een representatief hardcover, bevat veel foto’s die het lezen en bekijken tot een plezier voor iedereen maken. Een prachtig cadeau voor familieleden, kennissen en vrienden, voor verjaardagen, Kerst of zomaar.

Het boek is op 21 oktober 2021 verschenen. De prijs is € 29,95.

Bestellen: Maak per exemplaar € 29,95 over naar NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein, onder vermelding van: Boek 50 jaar. Stuur een email met naam, adres, telefoonnummer en het aantal exemplaren naar secretaris@museumwarsenhoeck.nl.

Deze prijs van € 29,95 geldt bij afhalen in Museum Warsenhoeck.

Wordt het boek per post verzonden dan zijn de verzendkosten
€ 5,00 per besteld exemplaar.

“50 jaar Nieuwegein” – een bouwplaat van Huis Oudegein …

Alle Nieuwegeinse leerlingen van groep 6 en groep 7 hebben in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN een bouwplaat gekregen van Huis Oudegein.
Op 8 juli hebben de leerlingen van de Mauritsschool aan de bouwplaat gewerkt. Frank Seller laat het volgende weten.

“Het viel niet altijd mee, maar enthousiast waren de jonge bouwers wel. Het werk aan de schoorstenen en de koekoeken vraagt wel wat priegelwerk. In de middagpauze zijn deze foto’s gemaakt in het lokaal van de leerlingen van groep 7, terwijl ze even pauzeerden”.

Wil je ook zo’n pracht bouwplaat van Huis Oudegein? In Museum Warsenhoeck kun je die kopen voor € 7,50 tijdens openingstijden (wo, za, zo 14-17 uur). Ook bij de boekwinkels in Nieuwegein kun je er naar vragen.
   

Meer weten over Huis Oudegein? Kijk dan op de website van “Verrassend Nieuwegein”

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

De Historische Kring Nieuwegein (HKN) (beheerder van museum Warsenhoeck) en het Vreeswijks Museum werken plannen uit om de collecties van beide musea te integreren. De continuïteit van het Vreeswijks Museum staat al enige tijd ter discussie, vooral als gevolg van de steeds kleiner geworden groep vrijwilligers.

Onlangs is door het bestuur van het Vreeswijks Museum  het besluit genomen om de deuren van het Vreeswijks Museum per 1 juni 2021 definitief te sluiten. De bijzondere collectie is met name door Harry Koppelrath met zijn team bijeen gebracht. Deze collectie verdient een nieuwe plek in Nieuwegein, zodat de geschiedenis van Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein zichtbaar blijft.

De samenwerking tussen de drie Nieuwegeinse musea (Het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck) verloopt al jaren goed. Het is daarom logisch om gezamenlijk naar een oplossing te kijken. Het voorstel is om de collectie integraal over te dragen aan Museum Warsenhoeck dat net als het Vreeswijks Museum een officieel geregistreerd museum is.

Tentoonstellen

De volledige collectie zal niet fysiek naar Museum Warsenhoeck worden overgebracht. Veel zaken die typisch bij Vreeswijk horen en relatie hebben met de binnenvaart (kenmerkend voor Vreeswijk), zullen op de Museumwerf terug te vinden zijn. De expositieruimte van de Museumwerf wordt daarvoor heringericht. Ook op andere plekken in de stad worden waarschijnlijk delen uit de collectie tentoongesteld.

Museum Warsenhoeck heeft meer ruimte nodig om de collectie te kunnen onderbrengen. Daarvoor is het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein in gesprek met de gemeente. Bekeken wordt of het leegstaande deel van de monumentale museumboerderij op het Natuurkwartier bij Museum Warsenhoeck getrokken kan worden.

De eerste resultaten van dit project zijn over een jaar zichtbaar. Het is een ambitieus plan waarvoor extra (tijdelijke) vrijwilligers meer dan welkom zijn.