Alle berichten van webmaster

EXPOSITIE “HET RAMPJAAR 1672”

Vanaf woensdag 12 oktober 2022 in Museum Warsenhoeck, Nieuwegein.

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat Nederland (de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) werd aangevallen door Engeland, Frankrijk, het Prinsbisdom Munster en het Bisdom Keulen.

Het is bekende vaderlandse geschiedenis waaraan op veel plaatsen in Nederland aandacht wordt besteed.

Het feit dat begin oktober 1672 Vreeswijk onverwacht een bloedig strijdtoneel werd tussen Franse en Staatse troepen, was voor de leden van de werkgroep Cultuurhistorie van de Historische Kring Nieuwegein aanleiding om aan deze gebeurtenis een expositie te weiden.

Tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1679) heeft het leger van de Franse koning Lodewijk XIV de opdracht om flinke schade aan te richten. “U moet complete dorpen afbranden”, schrijft Louvois, de Franse minister van Oorlog.

Abcoude wordt in brand gestoken, Breukelen verwoest en kasteel Jaarsveld afgebrand. Meer steden, kastelen, maar ook boerderijen, ondergaan hetzelfde lot.

Maar hoe vergaat het Vreeswijk in 1672?

Er is een Frans fort, een doorgestoken Lekdijk, felle gevechten, verwoesting en plundering.

Kaarten, schilderijen, prenten, geluidsfragmenten en video’s vertellen in deze expositie het verhaal.

Bijzonder is de reproductie van een aquarel van Lodewijks hofschilder, Adam Frans van der Meulen.

Museum Warsenhoeck, Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein
Geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 16.00 uur.

SCHOOLPLATEN UIT MUSEUM VREESWIJK

Wie door de oude fotoalbums van zijn familie bladert, komt ze altijd wel tegen: de schoolfoto van vroeger,  van vader, van moeder,  van oom of tante. Of een foto van een hele schoolklas. Ook dan  altijd met op de achtergrond één of twee van de bekende oude schoolplaten van Koekkoek, Jetses of Isings.

 

De schoolplaten uit de twee opgeheven scholen in Vreeswijk stonden in kisten in het onlangs opgeheven Museum Vreeswijk en zijn nu in het bezit van Museum Warsenhoeck gekomen. Reden om ze te laten zien, te vertellen hoe ze werden gebruikt en waardoor dat gebruik aan het eind van de jaren ’50 van de vorige eeuw ophield. Behalve voor het maken van schoolfoto’s natuurlijk, dat gebruik is veel langer gebleven.

Dus maakt Museum Warsenhoeck dat ook nu weer mogelijk: in deze expositie schoolfoto’s (laten) maken. En wat zou het mooi zijn in het familiealbum, een foto van grootouders met (klein)kinderen alsof het weer 1955 is.

Deze expositie in Museum Warsenhoeck wordt op woensdag 12 oktober 2022 feestelijk geopend en is te zie tot en met 4 december 2022.

Museum Warsenhoeck, Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.

Geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 16.00 uur.

“Kunst zonder grenzen”.

De expositie “Kunst Zonder Grenzen” die nu te zien is in Museum Warsenhoeck wordt, wegens succes, verlengd tot 4 december. Het werk dat daar tentoongesteld wordt gaat vooral over vrouwen, over hun rechten en hoe die vrouwenrechten nu nog steeds, in 21e eeuw, geschonden worden. Joanna Ciechanowska uit Londen, Mauga Houba-Hausherr uit Krefeld en Aleksandra Govers-Zielinska uit Nieuwegein zijn de exposerende kunstenaressen. Elk met een eigen visie op dit thema, een eigen stijl van werken en een eigen interpretatie. Het is een mooi afgewogen expositie die overigens binnenkort ook in Londen en Duitsland te zien zal zijn.

De exposanten zijn Joanna Ciechanowska, Mauga Houba-Hausherr en Aleksandra Govers-Zielinska. Ze zijn alle drie geboren en getogen in Polen. In de loop der jaren hebben zij, door verschillende omstandigheden, hun land verlaten. Joanna heeft zich in Londen (GB) gevestigd, Mauga in Krefeld, (Duitsland) en Aleksandra in Nieuwegein (Nederland). Alle drie zijn zeer actief in de kunst. Ze werken hard en exposeren in verschillende landen. Kortom, ze zijn internationaal georiënteerd. Doordat ze alle drie regelmatig in hun geboorteland verblijven en exposeren, kwamen ze in contact met elkaar.  Dat resulteert nu in een gezamenlijke expositie in Nieuwegein. Volgend jaar, 2023 gaat de expositie naar Londen daarna in 2024 naar Duitsland.

Joanna Ciechanowska woont en werkt in Londen. In 1976 studeert ze af aan de Academie voor Schone Kunsten in Warschau. Na haar afstuderen verlaat zij Polen en de volgende jaren woont en werkt ze in Iran, Egypte, Afrika, Hong Kong en Londen. Haar werk omvat illustraties, grafisch werk, album covers voor CBS Records, posters voor IBM, illustraties voor de Londense metro, boekomslagen e.d.  Ze neemt veelvuldig deel aan internationale wedstrijden en exposities in prestigieuze plaatsen als het Cooper Hewitt Museum in New York.
In de loop der jaren heeft Ciechanowska veel in Polen en in andere landen geëxposeerd. Momenteel houdt de kunstenares zich bezig met schilderen en grafiek.

Mauga Houba-Hausherr rondde in 1982 in Polen haar studies af in beeldende kunst en cultuur en pedagogie. In 1983 emigreerde zij naar Duitsland. Daar is ze afgestudeerd aan de Hogeschool van Niederrhein als ontwerpster. Zoals ze zegt, ze heeft altijd geschilderd. Na succesvolle tentoonstellingen en goede kritieken in de pers, als ook een zeer positieve ontvangst van haar werken door erkende autoriteiten in de schilderkunst, concentreert ze zich sinds 2002 op schilderen. De juistheid van deze beslissing wordt bevestigd door talrijke tentoonstellingen sindsdien. Haar schilderijen zijn in het bezit van vele particuliere kunstliefhebbers en verschillende instellingen. 

Aleksandra Govers-Zielinska ging na afronding van het Kunst Lyceum naar de Kunstacademie in Wroclaw (1973 – 1977).  In 1977 emigreert zij naar Amsterdam. Daar  studeert ze af aan D’Witte Leli (1978 – 1983), waarna ze les geeft  in keramiek. Ze woont in Nieuwegein waar ze doceert aan het Volksuniversiteit. Ook geeft ze les in Woerden en Culemborg. Daarnaast schildert ze en maakt ze keramische beelden. Ze exposeert veel, zowel in Nederland als in het buitenland. Sinds een paar jaar is ze werkzaam als coördinator kunstexposities in Museum Warsenhoeck in Nieuwegein.

Aleksandra over haar werk:

Er gebeurt veel in de wereld. De misstanden raken me diep: de natuur die verwoest wordt door het toedoen van de mens; dieren die door de mens onwaardig worden behandeld en opgegeten, klimaatverandering, ontbossing, bedreiging van het leven in de oceanen, machtsmisbruik in de politiek; de democratie die bedreigd wordt (onder andere in mijn vaderland Polen); vrouwenrechten die zelfs nu nog, in de 21ste eeuw, geschonden worden – dat zijn de thema’s van mijn werk in de afgelopen jaren. Wat me raakt maak ik tastbaar. Dan schilder ik en maak ik keramische beelden. Vaak zet ik werken bij elkaar in installaties.

Openingstijden: woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 uur tot en met 16.00 uur.

Anna van Rijnpenning toegekend aan Hidde van der Kluit.

Nadat de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Nieuwegein op 21 maart 2022 Henk Valkenet tot nieuwe voorzitter had gekozen, werd vertrekkende voorzitter Hidde van der Kluit door Burgemeester Frans Backhuijs met de Anna van Rijnpenning geëerd. Deze penning werd aan Hidde toegekend vanwege zijn verdienste om de Nieuwegeinse gemeenschap in het bijzonder op het gebied van historie en erfgoed. Zijn verfrissende, ook vaak commerciële  kijk op zaken en het durven nemen van risico’s was kenmerkend voor zijn betekenisvolle projecten: Te denken valt aan de restauratie van de rouwborden van de familie Malapert; Aan de uitgave van het boek “Nieuwegein 50 jaar”; Aan de uitbreiding van Museum Warsenhoeck met het voorhuis: een plek voor de geschiedenis van heel Nieuwegein.

Gebruik van deze foto is alleen toegestaan onder vermelding van Fototeam KenM Nieuwegein.
Gebruik van deze foto is alleen toegestaan onder vermelding van Fototeam KenM Nieuwegein.

Nieuwegein – binnen, maar zeker ook buiten de Historische Kring – zal zich dankbaar aan Hidde van der Kluit en zijn voorzitterschap (2016 – 2022) herinneren.

Vreeswijks Museum: Bruikleen terug?

Op 1 oktober j.l. heeft de Historische Kring Nieuwegein de collectie en het inventaris van het Vreeswijks Museum overgenomen. Op basis van de collectieregistratie van dat museum hebben wij contact gezocht met bruikleengevers, voor zover ze niet overleden waren. Inmiddels weten wij dat het aantal voorwerpen veel groter is dan in het registratiesysteem vermeld staat. Daaruit volgt dat er ook meer bruikleengevers zijn dan tot nu toe bekend is. Daarom roepen wij bruikleengevers, die voorwerpen terug willen hebben op, zich uiterlijk 31 januari 2022 te melden. Dat kan door een mail met een omschrijving van de voorwerpen of een kopie van de bon te sturen naar info@museumwarsenhoeck.nl

Alle voorwerpen uit de collectie van het Vreeswijks Museum worden beoordeeld. Sommige voorwerpen zijn in zo’n slechte staat dat zij vernietigd worden.  Daarna kijken wij of het voorwerp past in ons verzamelbeleid, dus verband houdt met de geschiedenis van het grondgebied van Nieuwegein. Zo ja, dan nemen wij ze op in de collectie en kunnen ze tijdelijk of permanent geëxposeerd worden in Museum Warsenhoeck, op de Museumwerf Vreeswijk of op andere locaties in Nieuwegein. Zo nee, dan proberen wij het voorwerp bij een andere erfgoedinstelling of belangstellenden onder te brengen. Dat zal zeker niet voor alle voorwerpen lukken. Daarvoor zijn het er teveel.

Bestellen boek 50 jaar Nieuwegein, Gepland, Gelaagd, Geslaagd.

Op 1 juli 1971 gingen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk op in de stad Nieuwegein. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze stad publiceert de Historische Kring Nieuwegein het boek “50 jaar Nieuwegein, Gepland , Gelaagd, Geslaagd”. Je wordt als  lezer meegenomen in verhalen over het ontstaan van je eigen wijk, de wateren in onze stad, politiek, cultuur, maatschappij, geografie, onderwijs, cultuur, economie en gezondheidszorg van onze jarige stad. Een prachtig boek over jouw stad Nieuwegein!

Het boek van ruim 250 bladzijden en een representatief hardcover, bevat veel foto’s die het lezen en bekijken tot een plezier voor iedereen maken. Een prachtig cadeau voor familieleden, kennissen en vrienden, voor verjaardagen, Kerst of zomaar.

Het boek is op 21 oktober 2021 verschenen. De prijs is € 24,95.

Bestellen: Maak per exemplaar € 24,95 over naar NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein, onder vermelding van: Boek 50 jaar. Stuur een email met naam, adres, telefoonnummer en het aantal exemplaren naar secretaris@museumwarsenhoeck.nl.

Deze prijs van € 24,95 geldt bij afhalen in Museum Warsenhoeck.

Wordt het boek per post verzonden dan zijn de verzendkosten
€ 5,00 per besteld exemplaar.

“50 jaar Nieuwegein” – een bouwplaat van Huis Oudegein …

Alle Nieuwegeinse leerlingen van groep 6 en groep 7 hebben in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN een bouwplaat gekregen van Huis Oudegein.
Op 8 juli hebben de leerlingen van de Mauritsschool aan de bouwplaat gewerkt. Frank Seller laat het volgende weten.

“Het viel niet altijd mee, maar enthousiast waren de jonge bouwers wel. Het werk aan de schoorstenen en de koekoeken vraagt wel wat priegelwerk. In de middagpauze zijn deze foto’s gemaakt in het lokaal van de leerlingen van groep 7, terwijl ze even pauzeerden”.

Wil je ook zo’n pracht bouwplaat van Huis Oudegein? In Museum Warsenhoeck kun je die kopen voor € 7,50 tijdens openingstijden (wo, za, zo 14-17 uur). Ook bij de boekwinkels in Nieuwegein kun je er naar vragen.
   

Meer weten over Huis Oudegein? Kijk dan op de website van “Verrassend Nieuwegein”

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

De Historische Kring Nieuwegein (HKN) (beheerder van museum Warsenhoeck) en het Vreeswijks Museum werken plannen uit om de collecties van beide musea te integreren. De continuïteit van het Vreeswijks Museum staat al enige tijd ter discussie, vooral als gevolg van de steeds kleiner geworden groep vrijwilligers.

Onlangs is door het bestuur van het Vreeswijks Museum  het besluit genomen om de deuren van het Vreeswijks Museum per 1 juni 2021 definitief te sluiten. De bijzondere collectie is met name door Harry Koppelrath met zijn team bijeen gebracht. Deze collectie verdient een nieuwe plek in Nieuwegein, zodat de geschiedenis van Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein zichtbaar blijft.

De samenwerking tussen de drie Nieuwegeinse musea (Het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck) verloopt al jaren goed. Het is daarom logisch om gezamenlijk naar een oplossing te kijken. Het voorstel is om de collectie integraal over te dragen aan Museum Warsenhoeck dat net als het Vreeswijks Museum een officieel geregistreerd museum is.

Tentoonstellen

De volledige collectie zal niet fysiek naar Museum Warsenhoeck worden overgebracht. Veel zaken die typisch bij Vreeswijk horen en relatie hebben met de binnenvaart (kenmerkend voor Vreeswijk), zullen op de Museumwerf terug te vinden zijn. De expositieruimte van de Museumwerf wordt daarvoor heringericht. Ook op andere plekken in de stad worden waarschijnlijk delen uit de collectie tentoongesteld.

Museum Warsenhoeck heeft meer ruimte nodig om de collectie te kunnen onderbrengen. Daarvoor is het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein in gesprek met de gemeente. Bekeken wordt of het leegstaande deel van de monumentale museumboerderij op het Natuurkwartier bij Museum Warsenhoeck getrokken kan worden.

De eerste resultaten van dit project zijn over een jaar zichtbaar. Het is een ambitieus plan waarvoor extra (tijdelijke) vrijwilligers meer dan welkom zijn.

 

 

Grafsteen Anna van Rijn (ca. 1521 – 1607) terug op het Kerkveld

Op de Open Monumentendag (zaterdag 14 september) heeft René van der Mark – archeoloog en lid van de Historische Kring Nieuwegein – een lezing gegeven over de oude kerk op het kerkveld in Jutphaas en zijn begraafplaats. Deze lezing was ook de opening van de viering van het 200 jarig bestaan van de Dorpskerk Jutphaas die de 1820 afgebroken kerk op het kerkveld verving. In zijn lezing gaf René een reconstructie van de oude kerk en de graven binnen en buiten de kerk: Een toonbeeld van zorgvuldig en vooral geïnspireerd historisch werk waar alle beschikbare bronnen werden gebruikt om zo precies mogelijk een historische verantwoord beeld te laten ontstaan.

Aanleiding was de terugplaatsing van de grafsteen van (de familie van) Anna van Rijn ( ca. 1521 – 1607) in het (voormalige) koor van de (afgebroken) oude kerk op de begraafplaats Het Kerkveld. Deze steen werd langs de waterkant op Landgoed Rijnhuizen teruggevonden. De steen is voorzien van een nog gedeeltelijk zichtbaar familiewapen. De huidige eigenaar van Kasteel Rijnhuizen Jan Scholt heeft de grafsteen beschikbaar gesteld om hem terug te kunnen leggen op de begraafplaats het Kerkveld. De naam is helaas van de grafsteen afgebroken en de data zijn niet meer goed leesbaar.

De Historische Kring Nieuwegein is nog steeds op zoek naar antwoorden op de vragen over Anna van Rijn zoals: “Wanneer en waarom is de steen verhuisd naar het Landgoed Rijnhuizen?”