Alle berichten van webmaster

Museum Gesloten

In verband met de herinrichting van de nieuwe Thema expositie is het museum gesloten van 22 mei tot en met 1 juni. u bent weer van harte welkom op zondag 2 juni.

Expositie Hanenpap

Expositie van creaties van Thijs Mosterman in Museum Warsenhoeck
Van 31 maart tot 12 juni 2019 is in Museum Warsenhoeck (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein) een expositie te zien onder te titel ‘964 Frames’ van een jong talent: Thijs Mosterman.
Dankzij de creatie van Thijs Mosterman nam dierenrechtenorganisatie Bite Back in augustus 2017 de eerste prijs in ontvangst bij de NRC Charity Awards. De stichting kreeg de prijs voor de uiting van Thijs Mosterman waarin het woord ‘hanenpap’ werd uitgebeeld in letters die gemaakt leken te zijn van versnipperde kuikentjes, maar die in werkelijkheid waren gemaakt van rijstwafels en tomatenpuree. De uiting is gericht op bewustwording bij de kijker dat haantjes ongeziene slachtoffers zijn van de eierproductie. De haantjes worden als ze nog geen dag oud zijn vermalen tot voedsel voor dierentuinen. “Een zeer goed uitgevoerde advertentie met grote impact,” aldus de vakjury onder voorzitterschap van NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch. “De afbeelding is heel plastisch, en komt daardoor enorm binnen. Het vermalen van kuikentjes zit in het woord, het doet bijna pijn.”

Mosterman is er een meester in om zaken in een verrassend perspectief te zetten. Eind maart komt de getalenteerde jonge kunstenaar naar Nieuwegein met zijn tentoonstelling ‘964 Frames’. Stilstaand of met twaalf beelden per seconde: zijn 964 composities ontstaan uit toeval. Met onder andere: staatsportretten, magnetrongerechten, skischansspringers en een darmstelsel. In één werk, verdeeld over 964 stukken, zet ’964 Frames’ alledaagse beelden in een andere context.

Vanaf 31 maart 2019 is de expositie te bezichtigen in Museum Warsenhoeck te Nieuwegein.

De expositie wordt op zondag 31 maart om 15:00 feestelijk geopend, u bent van harte welkom. Zij is te bezichtigen tot 12 juni 2019.

Museum Warsenhoeck (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein) is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Cronyck de Geyn januari 2019

In Cronyck van januari 2019, zijn de volgende artikelen verschenen

  • Van de redactie
  • Het verborgen verleden van Stormerdijk
  • Vreeswijk  klik hiernaast om het artikel verder te lezen
  • Frederiksoord met Spuisluis
  • Nieuwegein op postzegels
  • Activiteitenprogramma 2019
  • Winterse herinneringen
  • Eindredacteur gezocht

Unieke Rouwborden uit de 17e en 18e eeuw worden gerestaureerd

De 7 Rouwborden die die de Historische Kring Nieuwegein in 2014 van de Rabobank heeft gekregen worden gerestaureerd. De borden dateren uit de periode 1625 tot 1782.
Rouwborden zijn houten panelen waar op een zwarte achtergrond naam, titels, overlijdensdatum en wapenschilden van een overleden prominente inwoner zijn vastgelegd. De borden werden in die tijd aan de gevel van het sterfhuis opgehangen en later in veel gevallen aan de muur van de kerk waar de overledene was begraven.
De borden die nu in de collectie van Museum Warsenhoeck zijn opgenomen, zijn afkomstig van de familie De Malapert. Het was een welgestelde familie uit Noord Frankrijk, die vermoedelijk vanwege hun geloof als Hugenoten in de 16e eeuw verhuisde en zich in Jutphaas heeft gevestigd. De familie kwam in 1596 in het bezit van kasteel Plettenburg, dat in 1820 is gesloopt.
De rouwborden verkeren in slechte staat en moeten voordat ze getoond kunnen worden eerst worden gerestaureerd. De restauratie van de borden is specialistisch werk en daardoor kostbaar. Met dank aan een 8 tal fondsen heeft de HKN de nodige financiële middelen toegezegd gekregen. Onze dank gaat uit naar de Rabobank Utrecht, Het Fentener vanVlissingenfonds, Monuta Helpt, het K.F. Heinfonds, het Carel Nengermanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Provinciaal Utrechts Genootschap. Wij zijn de fondsen bijzonder erkentelijk voor hun ruimhartige bijdragen.
Wij zullen u via de website op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot de restauratie. In het najaar van 2018 zullen de borden tentoongesteld worden en zal een boekje over de geschiedenis en de achtergrond van de rouwborden worden gepubliceerd.
Op de foto ziet u de overhandiging van de cheque van Monuta Helpt (het vroegere Monuta Charity Fund) door de ambassadeur van Monuta Helpt de heer Bas Poelstra van Monuta Nieuwegein aan de voorzitter van de HKN, Hidde van der Kluit.

Mijn Stad Nieuwegein op RTV Utrecht

Nieuwegein, de stad met haar rijke historie, zal vanaf 16 september in een driedelige serie op RTV Utrecht te zien zijn. De 12 jarige Esmee Koene neemt presentator Margreet van Gils mee op ontdekkingstocht door haar stad Nieuwegein.
Mooie verhalen van mensen uit Jutphaas en Vreeswijk worden afgewisseld met prachtige opnames en verhalen over het ontstaan van Nieuwegein en de bijzondere en historisch waardevolle plekken van onze stad. De serie laat ook beelden zien van het begin van de bouw van de stad Nieuwegein nu al bijna 50 jaar geleden.
De opnames waaruit de serie is gemaakt vormen ook de basis voor een educatiepakket dat op de scholen in Nieuwegein gebruikt zal gaan worden. Hiermee wordt het verhaal achter het ontstaan van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk en natuurlijk het Nieuwegein van nu, inzichtelijk gemaakt.
Klik op onderstaande link om de uitzending te bekijken.

Mjn stad Nieuwegein 16 september 2017

Mijn stad Nieuwegein 23 september 2017

Mijn stad Nieuwegein 30 september 2017

De serie werd mogelijk door een financiële bijdrage van de Lionsclub Nieuwegein en door de extra bijdragen van het K.F. Heinfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Nieuwegein is het een prachtige serie geworden die zich richt op een breed publiek.

Veel inwoners van Nieuwegein kennen hun moderne stad maar deze serie geeft veel extra informatie waardoor je de bijzondere en waardevolle plekken beter leert zien en begrijpen. Het geeft inzicht waarom we trots zijn op onze stad. De serie nodigt de kijker uit, want onze stad is het waard om te bezoeken.” aldus wethouder Martijn Stekelenburg.
Vanuit de drie samenwerkende musea in Nieuwegein, Museum Warsenhoeck, Het Vreeswijks museum en de Museumwerf Vreeswijk,  is met RTV Utrecht en het Utrechts Archief samengewerkt om de serie ‘Mijn Stad Nieuwegein’ de komende weken met trots  te presenteren.

VRIJWILLIGER (M/V) worden bij de Historische Kring Nieuwegein / Museum Warsenhoeck.

Onze groep enthousiaste vrijwilligers is nauw betrokken bij de Historische Kring Nieuwegein. Zonder hun belangeloze inzet zou Museum Warsenhoeck niet kunnen bestaan. Zij zijn het gezicht van ons Museum en zijn geïnteresseerd in de (cultuur)historie van Nieuwegein en omgeving. Het vrijwilligerswerk is veelzijdig en gevarieerd en wordt meestal in teamverband -in werkgroepen- gedaan. Zo zijn er de werkgroepen voor Archief & Documentatie, Beheer & ICT, Collectiebeheer, Cultuurhistorie, Educatie, Exposities, de Kunstzolder en Publicaties. De “Maandaggroep” komt op maandagochtend bij elkaar om koffie te drinken en daarna verschillende klussen te doen. Drie keer per jaar moet een nieuwe expositie worden opgezet en weer worden afgebouwd. De Gastvrouwen / Gastheren in Museum Warsenhoeck  draaien als duo’s baliedienst. Desgewenst geven ze uitleg of rondleidingen.

Anderen zijn actief in de Redactie (schrijven van verhalen) en bij de bezorging van Cronyck de Geyn van de 3 Erfgoedinstellingen in Nieuwegein. De website wordt bijgehouden, en scholen worden begeleid bij projecten, zodat de kinderen spelenderwijs leren over de  geschiedenis, cultuur en de stad waarin ze wonen. En nog heel veel meer, bijvoorbeeld bestuurswerk. Vrijwilligers hebben niet alleen altijd gratis toegang tot het Museum, openingen van exposities en lezingen van de HKN, maar ook tot die van de andere Erfgoedinstellingen, Vreeswijks Museum en Museumwerf Vreeswijk. In december van elk jaar hebben onze vrijwilligers een gezellige middag op het museum.
Wil je ons team komen versterken? Samen met jou zoeken we graag naar een plek of werkzaamheid die je ligt. inlichtingen bij: Addy Neijmeijer per email aan info@museumwarsenhoeck.nl