Alle berichten van webmaster

Vreeswijks Museum: Bruikleen terug?

Op 1 oktober j.l. heeft de Historische Kring Nieuwegein de collectie en het inventaris van het Vreeswijks Museum overgenomen. Op basis van de collectieregistratie van dat museum hebben wij contact gezocht met bruikleengevers, voor zover ze niet overleden waren. Inmiddels weten wij dat het aantal voorwerpen veel groter is dan in het registratiesysteem vermeld staat. Daaruit volgt dat er ook meer bruikleengevers zijn dan tot nu toe bekend is. Daarom roepen wij bruikleengevers, die voorwerpen terug willen hebben op, zich uiterlijk 31 januari 2022 te melden. Dat kan door een mail met een omschrijving van de voorwerpen of een kopie van de bon te sturen naar info@museumwarsenhoeck.nl

Alle voorwerpen uit de collectie van het Vreeswijks Museum worden beoordeeld. Sommige voorwerpen zijn in zo’n slechte staat dat zij vernietigd worden.  Daarna kijken wij of het voorwerp past in ons verzamelbeleid, dus verband houdt met de geschiedenis van het grondgebied van Nieuwegein. Zo ja, dan nemen wij ze op in de collectie en kunnen ze tijdelijk of permanent geëxposeerd worden in Museum Warsenhoeck, op de Museumwerf Vreeswijk of op andere locaties in Nieuwegein. Zo nee, dan proberen wij het voorwerp bij een andere erfgoedinstelling of belangstellenden onder te brengen. Dat zal zeker niet voor alle voorwerpen lukken. Daarvoor zijn het er teveel.

Middeleeuws zwaard te bezichtigen in de bibliotheek

Het Middeleeuwse zwaard, dat vorig jaar is gevonden op bedrijventerrein  het Klooster, wordt tentoongesteld op
de Tweede Verdieping in het Stadsuis. De officiële opening van de tentoonstelling vond woensdagmiddag plaats. De wethouders John van Engelen (erfgoed) en Ellie Eggengoor (Economische Zaken) onthulden het zwaard.

Onze videograaf Bart van
Rooijen was ter plekke. Het gaat om een middeleeuws ridder zwaard van 118 cm lengte met een houten handvat en leren schede, dat tussen 1040 en 1260 is gemaakt. Het is gevonden in zuurstofarme omstandigheden, compleet met het oorspronkelijke beukenhouten handvat en delen van de beukenhouten met kalfsleer-beklede schede. Ook is de naam van de maker leesbaar:
+ GICELIN ME FECIT + (‘Gicelin heeft mij gemaakt’). Op de keerzijde staat ook een inscriptie, net als op de andere kant
geflankeerd door twee kruisvaarders kruizen: + IN NOMINE DOMINI + (‘in naam van de heer’).
Van dit type zwaard zijn tot nog toe 17 exemplaren gevonden, maar deze is het best bewaard gebleven en kon daarom gedateerd worden.

Op donderdag 28 oktober geeft archeologe Roosje de Leeuwe samen met Tim Beerens een lezing over het zwaard en de opgravingen op bedrijventerrein Het Klooster.
In de lezing wordt ingegaan
op de vondsten van de gehele opgraving en op die van het zwaard in het bijzonder. Hoe zag het landschap er destijds uit en wat deden de mensen daar? Tim Beerens was als archeoloog betrokken bij de opgravingen en doet in zijn vrije tijd aan zwaardvechten. Hij zal meer
vertellen over het zwaard zelf, wie de eigenaar kan zijn geweest en wat we weten over strijd en oorlogvoering in de middeleeuwen.
Deze lezing is een samenwerking van de Historische Kring Nieuwegein met de bibliotheek.
Toegang is gratis.
Aanmelden kan makkelijk online

Bestellen boek 50 jaar Nieuwegein, Gepland, Gelaagd, Geslaagd.

Op 1 juli 1971 gingen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk op in de stad Nieuwegein. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze stad publiceert de Historische Kring Nieuwegein het boek “50 jaar Nieuwegein, Gepland , Gelaagd, Geslaagd”. Je wordt als  lezer meegenomen in verhalen over het ontstaan van je eigen wijk, de wateren in onze stad, politiek, cultuur, maatschappij, geografie, onderwijs, cultuur, economie en gezondheidszorg van onze jarige stad. Een prachtig boek over jouw stad Nieuwegein!

Het boek van ruim 250 bladzijden en een representatief hardcover, bevat veel foto’s die het lezen en bekijken tot een plezier voor iedereen maken. Een prachtig cadeau voor familieleden, kennissen en vrienden, voor verjaardagen, Kerst of zomaar.

Het boek is op 21 oktober 2021 verschenen. De prijs is € 29,95.

Bestellen: Maak per exemplaar € 29,95 over naar NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein, onder vermelding van: Boek 50 jaar. Stuur een email met naam, adres, telefoonnummer en het aantal exemplaren naar secretaris@museumwarsenhoeck.nl.

Deze prijs van € 29,95 geldt bij afhalen in Museum Warsenhoeck.

Wordt het boek per post verzonden dan zijn de verzendkosten
€ 5,00 per besteld exemplaar.

Expositie “Cultuur Leeft”

Cultuur leeft in Nieuwegein al meer dan 50 jaar

Op zaterdag 2 oktober is in museum Warsenhoeck de tweede deeltentoonstelling in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN…… geopend.  De tentoonstelling is gewijd aan het culturele leven in Nieuwegein en aan de vele culturele verenigingen die Nieuwegein en daarvoor Vreeswijk en Jutphaas rijk waren. En aan activiteiten die in de afgelopen 50 jaar zijn ontplooid bij de ontwikkelingen van dorp naar stad.

Onder de titel Cultuur Leeft!  is vanzelfsprekend aandacht voor de verenigingen in de dorpen Vreeswijk en Jutphaas voor 1971, want daar ligt de basis van het culturele leven van de stad en de bewoners. Zo waren er In 1974 volgens de Gemeentegids van Nieuwegein in onze beide dorpen 11 koren en zangverenigingen. Die waren voor het merendeel nog gebonden aan het kerkelijk leven en pasten beslist in de verzuilde samenleving en de wederopbouwperiode van 1945 tot 1985. Het oudste van deze elf koren is het Mannenkoor van de Barbarakerk in Vreeswijk dat officieel al is opgericht in 1797 toen tijdens de Franse bezetting katholieken weer zichtbaar mochten kerken.

Naast de koren waren er in 1971 twee toneelverenigingen, één in Jutphaas en één in Vreeswijk. Daarvan is De Dorpsspelers nu nog steeds en bloeiende en springlevende verenging. Er waren in 1971 tenminste drie muziekverenigingen, die bij de dorpsfeesten en op elke Koninginnedag  door het dorp marcheerden. Als teken van de moderne tijd is er ook al de ‘Foto- en smalfilmclub Jutphaas’, aldus de gemeentegids. De twee grote muziekverenigingen zijn beide opgeheven, maar er zullen ongetwijfeld nog veel Nieuwegeiners zijn die in Cornelis Galesloot of in Kunst na Arbeid hebben gespeeld. Desondanks kostte het de Historische Kring Nieuwgein veel tijd, energie en moeite om een uniform op te sporen. Van Cornelis Galesloot hebben we een mooie kolbak (een pet van een fanfarespeler) in bruikleen en van Kunst na Arbeid konden we gelukkig een compleet uniform in bruikleen krijgen voor de tentoonstelling. En van een andere speler uit het tambourkorps de tambour-maîtrestok van Kunst na Arbeid.

En natuurlijk zijn er de vaandels van de diverse verenigingen en de door hen gewonnen prijzen.

Zangers en zangeressen van nu hebben veel meer mogelijkheden om te kiezen voor een koorrepertoire dat past bij de eigen smaak. Er is de keuze uit zeemansliederen, smartlappen, poprepertoire en klassiek. De kleding van deze nu actieve koren laten we zien in een voorproefje bij onze tentoonstelling op een tentoonstellingspodium ingericht op de eerste verdieping van Theater De KOM. Want, vormden in vroeger tijd de verenigingen het hart van het culturele leven, tegenwoordige is De KOM dat. Zorgden de verenigingen vroeger voor het muziekonderwijs en muziekpraktijk bij harmonie en fanfare, vanaf de oprichting in de jaren ’80 van de Gemeentelijke Muziekschool wordt muziek en dans en toneel onder één dak gebracht. En dat geldt des te meer als Nieuwegein een eigen theater krijgt, De KOM. Een maquette van de zaal van de oude KOM is in de tentoonstelling in Warsenhoeck te zien, samen met een maquette van het huidige Stadstheater.

Vanzelfsprekend is er in de tentoonstelling Cultuur Leeft! aandacht voor de beeldende kunst, niet alleen voor de exposities op de Kunstzolder van museum Warsenhoeck, .maar ook voor Kunstgein, de kunstenaars van KCN, het atelier in de Schoolstraat, de jaarlijkse Kunstmarkt en de kunstroute. En ook voor Galepop, Geinbeat en diverse andere initiatieven op popgebied.. En ook film in Nieuwegein wordt niet vergeten, affiches brengen Filmtheater Nieuwegein (FTN) en de 55+ film in herinnering. .

Bij dit alles blijkt dat er veel prachtig archiefmateriaal nog bij mensen thuis ligt. Gebruik dus een bezoek aan deze tentoonstelling ook om de mogelijkheid van in bruikleen geven van Nieuwegeins Erfgoed te overwegen.

In de volgende tijdelijke expositie, vanaf januari 2022,  over 50 JAAR NIEUWEGEIN ……. besteedt museum Warsenhoeck aandacht aan de Nieuwegeinse gemeenteraad en de Nieuwegeinse gemeentepolitiek onder de titel: “De Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen.” Tijdens deze tentoonstelling valt de verkiezingsdatum voor gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 16 maart 2022.

Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag in oktober vanaf 14.00 tot 17.00 uur.
In november en december van 14.00 – 16.00 uur.

Er kan alleen met PIN betaald worden.

“50 jaar Nieuwegein” – een bouwplaat van Huis Oudegein …

Alle Nieuwegeinse leerlingen van groep 6 en groep 7 hebben in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN een bouwplaat gekregen van Huis Oudegein.
Op 8 juli hebben de leerlingen van de Mauritsschool aan de bouwplaat gewerkt. Frank Seller laat het volgende weten.

“Het viel niet altijd mee, maar enthousiast waren de jonge bouwers wel. Het werk aan de schoorstenen en de koekoeken vraagt wel wat priegelwerk. In de middagpauze zijn deze foto’s gemaakt in het lokaal van de leerlingen van groep 7, terwijl ze even pauzeerden”.

Wil je ook zo’n pracht bouwplaat van Huis Oudegein? In Museum Warsenhoeck kun je die kopen voor € 7,50 tijdens openingstijden (wo, za, zo 14-17 uur). Ook bij de boekwinkels in Nieuwegein kun je er naar vragen.
   

Meer weten over Huis Oudegein? Kijk dan op de website van “Verrassend Nieuwegein”

Vaartochten van het schip “Hoop en Vertrouwen”

De gesprekken tussen de Museumwerf en de HKN resulteerden in een plan om in het kader van 50 jaar Nieuwegein de gerestaureerde Kagenaar voor rondvaarten in te zetten.
Er worden diverse vaarroutes gevaren onder andere naar het Natuurkwartier. De deelnemers kunnen tijdens hun verblijf op het natuurkwartier rondwandelen in het park, de molen bezoeken, de kinderboerderij aandoen maar natuurlijk ook Museum Warsenhoeck bezoeken.
In juni en juli was de vaartocht gratis als cadeau aan de stad. Vanaf 1 augustus wordt er betaald, met de boottocht kan ook Museum Warsenhoeck worden bezocht.
Binnenkort zal de 1000-ste deelnemer aan de vaartocht worden verwelkomt!
Nieuwegein vanaf het water een: een aanrader!
Voor meer informatie zie www.museumwerf.nl

 

Competitieve expositie 50 jaar Nieuwegein

 Competitieve expositie           

Vanaf 3 juli zijn in Museum Warsenhoeck drie verschillende exposities te bewonderen: de eerste deeltentoonstelling in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN……, een tentoonstelling met werken van 11 Nieuwegeinse kunstenaars en de al eerder geopende expositie Rafelrand van de Nieuwegeinse kunstenaar Dolf Schifferstein.

Van 3 juli tot 12 december is in het museum de tentoonstelling te zien van het werk van 11 Nieuwegeinse kunstenaars. Deze 11 kunstenaars hebben gereageerd op de oproep om een werkstuk over Nieuwegein in te sturen over het thema “50 jaar Nieuwegein”. Een professionele jury kiest voor de opening drie werken die worden beloond met prijzen: een solo en een duo expositie in Museum Warsenhoeck.

Ook de expositie Rafelrand van Dolf Schifferstein is tot 12 december te bezichtigen.

In een viertal tijdelijke exposities in 2021 en 2022 besteedt museum Warsenhoeck aandacht aan aspecten van het dagelijks leven in de vijftig jaar dat Nieuwegein nu bestaat en daarbij natuurlijk ook aan diezelfde aspecten in de dorpen Vreeswijk en Jutphaas. In de eerste deeltentoonstelling gaat het over de middenstand in de twee dorpen en hoe deze winkels uitgroeiden tot de winkelcentra in de wijken en in het stadshart. Deze deelexpositie heeft de titel: “Van buurtwinkel tot winkelcentrum“ en loopt van zaterdag 3 juli t/m woensdag 19 september.

In de tweede deeltentoonstelling, van2 oktober  t/m 19 december gaat het over het culturele verenigingsleven in Vreeswijk, Jutphaas en het Nieuwegein van nu. Welke rol spelen de Gemeentelijke Muziekschool, het Kunstencentrum De Kom en Theater De Kom? Hoe was ‘t vroeger in de tijd van aparte verenigingen in elk dorp? Deze tentoonstelling krijgt de titel: Cultuur leeft!

Daarna volgt een derde deeltentoonstelling over de Nieuwegeinse gemeenteraad en de gemeentepolitiek onder de titel: “De Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen.” Deze tentoonstelling opent op 19 december 2021 en eindigt op woensdag 16 maart 2022, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze serie wordt afgesloten met een vierde deeltentoonstelling over handel en nijverheid, industrialisatie en industrieterreinen.

Openingstijden: van 1 maart tot en met 31 oktober op woensdag, zaterdag en zondag, van 14.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden: van 1 november tot 1 maart op woensdag, zaterdag en zondag, van 14.00 tot 16.00 uur.

Er kan alleen met PIN betaald worden.