Categoriearchief: Home

Fietstocht

Fietstocht “Jutphaas: landschap en bewoning”

zaterdag 13 juli en zaterdag 20 juli

Het verhaal van het landschap door de eeuwen heen is een fascinerend verhaal. Het natuurlijke landschap is grotendeels bepalend geweest voor de latere inrichting van het landschap.

Met de middeleeuwse ontginningen ontstaat het kenmerkende cultuurlandschap zoals dat er tot ver in de 20e eeuw min of meer onveranderd bij heeft gelegen. Maar er is nog genoeg van te zien. In deze fietstocht zullen bekende maar ook verrassende, onbekende plekken zullen worden bezocht. Ontdek dat er onverwacht veel te zien is.
Het programma start om 10.30 uur in het museum Warsenhoeck met een kopje koffie en een presentatie als aftrap voor de fietstocht. De route is ca 8 km lang. Totale duur ca 3 uur.

De kosten voor deelname bedragen €7,50 per persoon (contant te voldoen bij aanvang).
Aanmelden kan via onderstaande link.
//www.museumwarsenhoeck.nl/fietstocht/

Van 16 juni 2019 tot en met 21 augustus 2019 exposeren in Museum Warsenhoeck in Nieuwegein (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein) twee kunstenaressen; Mina Welleman en Marie-José van der Sandt. “Verbinden” hebben zij hun expositie getiteld. De expositie wordt feestelijk geopend op 16 juni 2019 om 15.00 uur, iedereen is van harte welkom. 

Mina Welleman ging pas op latere leeftijd schilderen. Maar haar liefde voor kunst en cultuur heeft ze altijd al gehad. Haar werk omschrijft ze als ‘abstract met een realistische twist’. Het is spannend om zo te schilderen, je bepaalt niet zelf wat het wordt zoals wanneer men figuratief werkt. Door haar optimistische en vrolijke karakter zijn haar schilderijen altijd kleurrijk en luchtig.

Marie-José van der Sandt over haar werk:
De afgelopen 30 jaar heb ik in mijn werk een constante factor: windsels. In mijn zoektocht naar de werkelijke essentie van het materiaal textiel, onder andere tijdens reizen door Afrika en bij het zien van mummies uit verschillende culturen, raakte ik geïntrigeerd. Ik was bezig met wikkelen. Dit paste bij de verbeelding van mijn werk.’ aldus Marie-José van der Sandt.
De fascinatie voor het leven en de dood liggen ten grondslag aan al het werk en zeker ook aan de grote konten die Marie-José maakt. De konten zijn een eerbetoon aan de vrouwen die kinderen gebaard hebben. Voor haar is dit een oerbeeld van vruchtbaarheid.

Expositie “Van woeste grond tot bouwgrond”

Dit is de titel van een nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Nieuwegein, die van 2 juni t/m 15 september 2019 in Museum Warsenhoeck te zien zal zijn. In deze expositie wordt ingegaan op de achtergronden en ontwikkeling van het landschap in Nieuwegein.
Het oorspronkelijke natuurlijke landschap kende al in de prehistorie bewoning op de hoger gelegen gronden. Deze hoger gelegen gronden (stroomruggen genoemd) zijn restanten van oude rivieren. Daarnaast bevonden zich de drassige, lagere gronden. In de middeleeuwen wordt het gehele gebied van het latere Nieuwegein op initiatief van de bisschop van Utrecht in cultuur gebracht (de zogenaamde ontginningen). In de periode na de Tweede Wereldoorlog raakt het grondgebied van Nieuwegein in een hoog tempo verder bebouwd en ontstaat het huidige stedelijk landschap. Het middeleeuwse cultuurlandschap is echter nog op meerdere plaatsen goed herkenbaar.
Er is een aantal gebieden geselecteerd met enkele kenmerkende zaken en achtergronden om de verschillen en overeenkomsten te laten zien tussen deze gebieden.  Er wordt ingegaan op het agrarisch leven in Jutphaas en Vreeswijk tot de Tweede Wereldoorlog, op de wederopbouw en de verstedelijking van Jutphaas en Vreeswijk tot Nieuwegein. Ook wordt ingegaan op de naamgeving van gebieden en percelen. (Voormalige) bewoners van de verschillende gebieden vertellen over het landschap in hun jeugd en de veranderingen die ze hebben gezien.
Bent u na het lezen hiervan benieuwd hoe de expositie eruit ziet, kom dan naar Museum Warsenhoeck en overtuig u zelf. De openingstijden zijn elke woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Het adres is Geinoord 11, 3432 PR  Nieuwegein, in het Natuurkwartier. U bent van harte uitgenodigd om de opening van de expositie op zondag 2 juni om 15.00 uur in het Museum Warsenhoeck bij te wonen.

Unieke Rouwborden uit de 17e en 18e eeuw worden gerestaureerd

De 7 Rouwborden die die de Historische Kring Nieuwegein in 2014 van de Rabobank heeft gekregen worden gerestaureerd. De borden dateren uit de periode 1625 tot 1782.
Rouwborden zijn houten panelen waar op een zwarte achtergrond naam, titels, overlijdensdatum en wapenschilden van een overleden prominente inwoner zijn vastgelegd. De borden werden in die tijd aan de gevel van het sterfhuis opgehangen en later in veel gevallen aan de muur van de kerk waar de overledene was begraven.
De borden die nu in de collectie van Museum Warsenhoeck zijn opgenomen, zijn afkomstig van de familie De Malapert. Het was een welgestelde familie uit Noord Frankrijk, die vermoedelijk vanwege hun geloof als Hugenoten in de 16e eeuw verhuisde en zich in Jutphaas heeft gevestigd. De familie kwam in 1596 in het bezit van kasteel Plettenburg, dat in 1820 is gesloopt.
De rouwborden verkeren in slechte staat en moeten voordat ze getoond kunnen worden eerst worden gerestaureerd. De restauratie van de borden is specialistisch werk en daardoor kostbaar. Met dank aan een 8 tal fondsen heeft de HKN de nodige financiële middelen toegezegd gekregen. Onze dank gaat uit naar de Rabobank Utrecht, Het Fentener vanVlissingenfonds, Monuta Helpt, het K.F. Heinfonds, het Carel Nengermanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Provinciaal Utrechts Genootschap. Wij zijn de fondsen bijzonder erkentelijk voor hun ruimhartige bijdragen.
Wij zullen u via de website op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot de restauratie. In het najaar van 2018 zullen de borden tentoongesteld worden en zal een boekje over de geschiedenis en de achtergrond van de rouwborden worden gepubliceerd.
Op de foto ziet u de overhandiging van de cheque van Monuta Helpt (het vroegere Monuta Charity Fund) door de ambassadeur van Monuta Helpt de heer Bas Poelstra van Monuta Nieuwegein aan de voorzitter van de HKN, Hidde van der Kluit.

Mijn Stad Nieuwegein op RTV Utrecht

Nieuwegein, de stad met haar rijke historie, zal vanaf 16 september in een driedelige serie op RTV Utrecht te zien zijn. De 12 jarige Esmee Koene neemt presentator Margreet van Gils mee op ontdekkingstocht door haar stad Nieuwegein.
Mooie verhalen van mensen uit Jutphaas en Vreeswijk worden afgewisseld met prachtige opnames en verhalen over het ontstaan van Nieuwegein en de bijzondere en historisch waardevolle plekken van onze stad. De serie laat ook beelden zien van het begin van de bouw van de stad Nieuwegein nu al bijna 50 jaar geleden.
De opnames waaruit de serie is gemaakt vormen ook de basis voor een educatiepakket dat op de scholen in Nieuwegein gebruikt zal gaan worden. Hiermee wordt het verhaal achter het ontstaan van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk en natuurlijk het Nieuwegein van nu, inzichtelijk gemaakt.
Klik op onderstaande link om de uitzending te bekijken.

Mjn stad Nieuwegein 16 september 2017

Mijn stad Nieuwegein 23 september 2017

Mijn stad Nieuwegein 30 september 2017

De serie werd mogelijk door een financiële bijdrage van de Lionsclub Nieuwegein en door de extra bijdragen van het K.F. Heinfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Nieuwegein is het een prachtige serie geworden die zich richt op een breed publiek.

Veel inwoners van Nieuwegein kennen hun moderne stad maar deze serie geeft veel extra informatie waardoor je de bijzondere en waardevolle plekken beter leert zien en begrijpen. Het geeft inzicht waarom we trots zijn op onze stad. De serie nodigt de kijker uit, want onze stad is het waard om te bezoeken.” aldus wethouder Martijn Stekelenburg.
Vanuit de drie samenwerkende musea in Nieuwegein, Museum Warsenhoeck, Het Vreeswijks museum en de Museumwerf Vreeswijk,  is met RTV Utrecht en het Utrechts Archief samengewerkt om de serie ‘Mijn Stad Nieuwegein’ de komende weken met trots  te presenteren.

VRIJWILLIGER (M/V) worden bij de Historische Kring Nieuwegein / Museum Warsenhoeck.

Onze groep enthousiaste vrijwilligers is nauw betrokken bij de Historische Kring Nieuwegein. Zonder hun belangeloze inzet zou Museum Warsenhoeck niet kunnen bestaan. Zij zijn het gezicht van ons Museum en zijn geïnteresseerd in de (cultuur)historie van Nieuwegein en omgeving. Het vrijwilligerswerk is veelzijdig en gevarieerd en wordt meestal in teamverband -in werkgroepen- gedaan. Zo zijn er de werkgroepen voor Archief & Documentatie, Beheer & ICT, Collectiebeheer, Cultuurhistorie, Educatie, Exposities, de Kunstzolder en Publicaties. De “Maandaggroep” komt op maandagochtend bij elkaar om koffie te drinken en daarna verschillende klussen te doen. Drie keer per jaar moet een nieuwe expositie worden opgezet en weer worden afgebouwd. De Gastvrouwen / Gastheren in Museum Warsenhoeck  draaien als duo’s baliedienst. Desgewenst geven ze uitleg of rondleidingen.

Anderen zijn actief in de Redactie (schrijven van verhalen) en bij de bezorging van Cronyck de Geyn van de 3 Erfgoedinstellingen in Nieuwegein. De website wordt bijgehouden, en scholen worden begeleid bij projecten, zodat de kinderen spelenderwijs leren over de  geschiedenis, cultuur en de stad waarin ze wonen. En nog heel veel meer, bijvoorbeeld bestuurswerk. Vrijwilligers hebben niet alleen altijd gratis toegang tot het Museum, openingen van exposities en lezingen van de HKN, maar ook tot die van de andere Erfgoedinstellingen, Vreeswijks Museum en Museumwerf Vreeswijk. In december van elk jaar hebben onze vrijwilligers een gezellige middag op het museum.
Wil je ons team komen versterken? Samen met jou zoeken we graag naar een plek of werkzaamheid die je ligt. inlichtingen bij: Addy Neijmeijer per email aan info@museumwarsenhoeck.nl