Expositie “Cultuur Leeft”

Cultuur leeft in Nieuwegein al meer dan 50 jaar

Op zaterdag 2 oktober is in museum Warsenhoeck de tweede deeltentoonstelling in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN…… geopend.  De tentoonstelling is gewijd aan het culturele leven in Nieuwegein en aan de vele culturele verenigingen die Nieuwegein en daarvoor Vreeswijk en Jutphaas rijk waren. En aan activiteiten die in de afgelopen 50 jaar zijn ontplooid bij de ontwikkelingen van dorp naar stad.

Onder de titel Cultuur Leeft!  is vanzelfsprekend aandacht voor de verenigingen in de dorpen Vreeswijk en Jutphaas voor 1971, want daar ligt de basis van het culturele leven van de stad en de bewoners. Zo waren er In 1974 volgens de Gemeentegids van Nieuwegein in onze beide dorpen 11 koren en zangverenigingen. Die waren voor het merendeel nog gebonden aan het kerkelijk leven en pasten beslist in de verzuilde samenleving en de wederopbouwperiode van 1945 tot 1985. Het oudste van deze elf koren is het Mannenkoor van de Barbarakerk in Vreeswijk dat officieel al is opgericht in 1797 toen tijdens de Franse bezetting katholieken weer zichtbaar mochten kerken.

Naast de koren waren er in 1971 twee toneelverenigingen, één in Jutphaas en één in Vreeswijk. Daarvan is De Dorpsspelers nu nog steeds en bloeiende en springlevende verenging. Er waren in 1971 tenminste drie muziekverenigingen, die bij de dorpsfeesten en op elke Koninginnedag  door het dorp marcheerden. Als teken van de moderne tijd is er ook al de ‘Foto- en smalfilmclub Jutphaas’, aldus de gemeentegids. De twee grote muziekverenigingen zijn beide opgeheven, maar er zullen ongetwijfeld nog veel Nieuwegeiners zijn die in Cornelis Galesloot of in Kunst na Arbeid hebben gespeeld. Desondanks kostte het de Historische Kring Nieuwgein veel tijd, energie en moeite om een uniform op te sporen. Van Cornelis Galesloot hebben we een mooie kolbak (een pet van een fanfarespeler) in bruikleen en van Kunst na Arbeid konden we gelukkig een compleet uniform in bruikleen krijgen voor de tentoonstelling. En van een andere speler uit het tambourkorps de tambour-maîtrestok van Kunst na Arbeid.

En natuurlijk zijn er de vaandels van de diverse verenigingen en de door hen gewonnen prijzen.

Zangers en zangeressen van nu hebben veel meer mogelijkheden om te kiezen voor een koorrepertoire dat past bij de eigen smaak. Er is de keuze uit zeemansliederen, smartlappen, poprepertoire en klassiek. De kleding van deze nu actieve koren laten we zien in een voorproefje bij onze tentoonstelling op een tentoonstellingspodium ingericht op de eerste verdieping van Theater De KOM. Want, vormden in vroeger tijd de verenigingen het hart van het culturele leven, tegenwoordige is De KOM dat. Zorgden de verenigingen vroeger voor het muziekonderwijs en muziekpraktijk bij harmonie en fanfare, vanaf de oprichting in de jaren ’80 van de Gemeentelijke Muziekschool wordt muziek en dans en toneel onder één dak gebracht. En dat geldt des te meer als Nieuwegein een eigen theater krijgt, De KOM. Een maquette van de zaal van de oude KOM is in de tentoonstelling in Warsenhoeck te zien, samen met een maquette van het huidige Stadstheater.

Vanzelfsprekend is er in de tentoonstelling Cultuur Leeft! aandacht voor de beeldende kunst, niet alleen voor de exposities op de Kunstzolder van museum Warsenhoeck, .maar ook voor Kunstgein, de kunstenaars van KCN, het atelier in de Schoolstraat, de jaarlijkse Kunstmarkt en de kunstroute. En ook voor Galepop, Geinbeat en diverse andere initiatieven op popgebied.. En ook film in Nieuwegein wordt niet vergeten, affiches brengen Filmtheater Nieuwegein (FTN) en de 55+ film in herinnering. .

Bij dit alles blijkt dat er veel prachtig archiefmateriaal nog bij mensen thuis ligt. Gebruik dus een bezoek aan deze tentoonstelling ook om de mogelijkheid van in bruikleen geven van Nieuwegeins Erfgoed te overwegen.

In de volgende tijdelijke expositie, vanaf januari 2022,  over 50 JAAR NIEUWEGEIN ……. besteedt museum Warsenhoeck aandacht aan de Nieuwegeinse gemeenteraad en de Nieuwegeinse gemeentepolitiek onder de titel: “De Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen.” Tijdens deze tentoonstelling valt de verkiezingsdatum voor gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 16 maart 2022.

Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag in oktober vanaf 14.00 tot 17.00 uur.
In november en december van 14.00 – 16.00 uur.

Er kan alleen met PIN betaald worden.