Expositie opgravingen in “Het Klooster” is Verlengd

Tijdens de Nationale Archeologiedagen had Museum Warsenhoeck de primeur om enkele vondsten uit de opgravingen in Het Klooster in Nieuwegein te exposeren. Deze expositie is nu verlengd t/m 3 november 2019. Te zien zijn enkele potten, vuurstenen werktuigen, kralen en een hanger.

     

In januari 2017 was het groot nieuws: Nieuwegein heeft er 6000 jaar geschiedenis bij! In de kleigrond van Het Klooster zijn 6000 jaar oude resten van de Swifterbantcultuur gevonden. Ongeveer 4000 jaar voor Christus leefden er dus mensen in het gebied van het huidige Nieuwegein. Juist in die periode was er een overgang van een rondtrekkend jagers- en verzamelaarsbestaan naar een manier van leven met landbouw, boerderijdieren en permanente bewoning op één plek. Omdat de eerste vondsten van deze cultuur werden gedaan nabij Swifterbant, een plaatsje in Flevoland, is deze cultuur na die plaats vernoemd.

Museum Warsenhoeck is geopend op elke woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Het adres is Geinoord 11, 3432 PR Nieuwegein, in het Natuurkwartier. De toegangsprijs is € 2,00.