Thema Exposities

“Van woeste grond tot bouwgrond”

Dit is de titel van een nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Nieuwegein, die van 2 juni t/m 15 september 2019 in Museum Warsenhoeck te zien zal zijn. In deze expositie wordt ingegaan op de achtergronden en ontwikkeling van het landschap in Nieuwegein.
Het oorspronkelijke natuurlijke landschap kende al in de prehistorie bewoning op de hoger gelegen gronden. Deze hoger gelegen gronden (stroomruggen genoemd) zijn restanten van oude rivieren. Daarnaast bevonden zich de drassige, lagere gronden. In de middeleeuwen wordt het gehele gebied van het latere Nieuwegein op initiatief van de bisschop van Utrecht in cultuur gebracht (de zogenaamde ontginningen). In de periode na de Tweede Wereldoorlog raakt het grondgebied van Nieuwegein in een hoog tempo verder bebouwd en ontstaat het huidige stedelijk landschap. Het middeleeuwse cultuurlandschap is echter nog op meerdere plaatsen goed herkenbaar.
Er is een aantal gebieden geselecteerd met enkele kenmerkende zaken en achtergronden om de verschillen en overeenkomsten te laten zien tussen deze gebieden.  Er wordt ingegaan op het agrarisch leven in Jutphaas en Vreeswijk tot de Tweede Wereldoorlog, op de wederopbouw en de verstedelijking van Jutphaas en Vreeswijk tot Nieuwegein. Ook wordt ingegaan op de naamgeving van gebieden en percelen. (Voormalige) bewoners van de verschillende gebieden vertellen over het landschap in hun jeugd en de veranderingen die ze hebben gezien.
Bent u na het lezen hiervan benieuwd hoe de expositie eruit ziet, kom dan naar Museum Warsenhoeck en overtuig u zelf. De openingstijden zijn elke woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Het adres is Geinoord 11, 3432 PR  Nieuwegein, in het Natuurkwartier. U bent van harte uitgenodigd om de opening van de expositie op zondag 2 juni om 15.00 uur in het Museum Warsenhoeck bij te wonen.