Foto Expositie

Oudheden in Rijnhuizen, Plettenburg en de Wiers.

Onder bovenstaande titel heeft de Historische Kring Nieuwegein vanaf 7 juli a.s. weer een nieuwe fototentoonstelling ingericht op de hilde van museum Warsenhoeck.


In het gebied bevonden zich in het verleden vele kastelen en buitenhuizen, zoals o.m. Rijnhuizen (nog bestaand), Plettenburg, Wijnestein, Stormerdijk en de Wiers. Vele foto’s en afbeeldingen van prenten van deze kastelen zijn  te zien met foto’s van vondsten die bij deze kastelen zijn gedaan en die veelal ook nog in het museum zijn te bezichtigen. Foto’s ook van in het gebied gelegen boerderijen, zoals de hofsteden van Kievit, Casant en van Dijk en afbeeldingen van huis De Bongenaar. Wist u overigens dat de sluitstenen van de hekpilaren van Huis de Wiers nog te zien zijn bij de ingang van museum Warsenhoeck. Alle reden om eens een kijkje te nemen bij deze tentoonstelling die tot 14 november te bezichtigen is.
Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur  – 17.00 uur.