HISTORISCHE KRING BENOEMT ERELEDEN

In de Algemene Vergadering van 20 maart jl. heeft de Historische Kring Nieuwegein twee ereleden benoemd. Dat zijn de heren François Gathier en Jan Rijdes. Francois is 17 jaar lang penningmeester van de HKN geweest en lid van de werkgroep archief en documentatie. Jan heeft sinds 2011 museumbeheer in portefeuille gehad, zorgde daarnaast onder meer voor de website en hield zich bezig met ICT-zaken. Beiden zijn ook gastheer in Museum Warsenhoeck en bezorger van Cronyck de Geyn, het kwartaalblad van de twee erfgoedinstellingen in Nieuwegein.
Nu zij hun bestuursfunctie hebben overgedragen aan een opvolger, achtte het bestuur het wenselijk om beiden voor te dragen voor deze benoeming. De Algemene Vergadering ging met applaus akkoord. Uit handen van voorzitter Henk Valkenet ontvingen zijn een beeldje met de titel “Samenwerken”, iets dat zij al die jaren in de praktijk hebben gebracht. Op de foto laten Francois (links) en Jan hun beeldje zien.
Ze zijn dan wel gestopt met hun bestuurstaken, als vrijwilliger blijven zij nauw betrokken bij de vereniging.  We hopen dat zij nog jaren met veel plezier als vrijwilliger bij de HKN/museum Warsenhoeck werken.