Historische Kring Nieuwegein

95ef6e1d66814adb89dfa69113b12fc6

De Historische Kring Nieuwegein, opgericht op 4 september 1978, is een vereniging met als doel de historie van de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk, het huidige Nieuwegein, te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen. Daarnaast rekent de vereniging het tot haar taak om de belangstelling voor deze geschiedenis te stimuleren.

Het bestuderen van de historie gebeurt in verschillende werkgroepen. De resultaten worden vastgelegd in publicaties. Door het verzamelen van historische prenten, oude foto’s, dia’s, negatieven, films, boeken, tijdschriften en andere geschreven bronnen, alsmede door het verrichten van cultuurhistorisch onderzoek en het bijeenbrengen en vervaardigen van andere materialen betreffende de historie, heeft de vereniging in de loop der jaren een belangrijke verzameling opgebouwd. Deze verzameling is ondergebracht in het archief van de vereniging en in het Museum Warsenhoeck in Nieuwegein.

Jaarlijks wordt aan leden en donateurs een uitgebreid  activiteiten programma geboden van lezingen, excursies, film- en dia-avonden en andere activiteiten. De vereniging geeft samen de  andere erfgoedinstellingen in Nieuwegein het tijdschrift “Cronyck de Geyn” uit, dat elk kwartaal informatie verstrekt aan leden en donateurs over de historie van Nieuwegein. Leden en donateurs hebben gratis toegang bij alle activiteiten van de  erfgoedinstellingen in Nieuwegein. Ook voor niet-leden/donateurs worden activiteiten verzorgd, die tegen betaling toegankelijk zijn.

Zoals elke vereniging heeft ook de Historische Kring Statuten en een Huishoudelijk reglement.

Statuten d.d. 06-04-2010

Huishoudelijk reglement – vastgesteld AV 21-03-2022 Statuten d.d. 06-04-2010

Woont u in Nieuwegein, dan bedraagt het lidmaatschap  €22,00 per jaar. Word de  Cronyck per post bezorgt, dan betaalt u  €32,00 per jaar. dat is inclusief de bezorgkosten van ons kwartaalblad.

Wanneer u lid wordt dan ontvangt u het boek Kastelen en Buitens in ‘Oud-Nieuwegein’ gratis.

Ook lid worden? Kijk hier!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Henk Valkenet
Vicevoorzitter Addy Neijmeijer
Secretaris: Ann Brugman – de Kruijf
Collectiebeheerder Vacature
Penningmeester: Reinder van Aller
Beheerder Gebouw, Techniek en ICT Ton van de Water
Beheerder Facilitair Bert Lanser