ANBI

De Historische Kring Nieuwegein/Museum Warsenhoeck is door de Belastingdienst erkend als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarmee zijn donaties en giften in principe aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Mede in het kader van ANBI-erkenning publiceren wij onderstaande informatie.

Met ingang van 1 januari 2014 moeten alle ANBI instellingen relevante informatie on-line plaatsen. Door op onderstaande linken te klikken krijgt u de informatie van de Historische Kring Nieuwegein | Museum Warsenhoeck te zien.

Donaties of giften zijn van harte welkom en kunnen aftrekbaar zijn voor uw belastingaangifte.

Bankrekeningnummer t.n.v. Penningmeester Historische Kring Nieuwegein
IBAN nummer: NL52INGB0004419859

BTW nummer: 0074.69.457.B.01.
Inschrijvingsnummer KVK Midden Nederland 40476868

Bestuurssamenstelling 2023

Bestuursverslag 2022

Resultatenrekening vs begroting 2022-2021

Balans 31.12.2022 vs Balans 31.12.2021

HKN Beleidsplan 2019 – 2024

HKN Beloningsbeleid

Museum Warsenhoeck

Geinoord 11, 3432 PE  Nieuwegein

Openingstijden:
Elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur
(Van 1 maart tot 1 november tot 17:00 uur)

Tel. 030 – 6050090
(Alleen tijdens openingstijden)

Museum Warsenhoeck vindt u in het Natuurkwartier in Park Oudegein

Aanmelden groepsbezoeken

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Op zoek naar meer informatie? Bekijk dan eens deze LINKS