ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 moeten alle ANBI instellingen relevante informatie on-line plaatsen. Door op onderstaande linken te klikken krijgt u de informatie van de Historische Kring Nieuwegein | Museum Warsenhoeck te zien.

Donaties of Giften zijn van harte welkom.

Bankrekeningnummers: t.n.v. Penningmeester Historische Kring Nieuwegein
IBAN nummer: NL93RABO0331091682
IBAN nummer: NL52INGB0004419859

BTW nummer: 0074.69.457.B.01.
Inschrijvingsnummer KVK Midden Nederland 40476868

Bestuurssamenstelling 2023

 Bestuursverslag 2022

Resultatenrekening vs begroting 2022-2021

Balans 31.12.2022 vs Balans 31.12.2021

HKN Beleidsplan 2019 – 2024

HKN Beloningsbeleid