Werkgroepen

Cultuurhistorie
Coördinator: Arie van Mameren

De werkgroep Cultuurhistorie, houdt zich bezig met het vastleggen en uitdragen van de cultuurhistorie. Onze werkzaamheden zijn o.a.:

 • Het beheer van de vaste expositie Reis door de Tijd in Nieuwegein.
 • Het beheer en ontsluiten van de archeologische collectie d.m.v. vastlegging in een database, fotograferen, tekenen enz.
 • Nauwe samenwerking met de Gemeente Nieuwegein inzake cultuurhistorie in Nieuwegein dit heeft onder andere geleid tot de totstandkoming van de archeologische én cultuurhistorische waardenkaarten van de gemeente Nieuwegein.
 • Het verzamelen van data over cultuurhistorie in Nieuwegein d.m.v. bronnenonderzoek van digitaal- en analoog kaartmateriaal, foto’s, documenten enz.
 • Het ontwikkelen en uitbreiden van het project Digitaal Nieuwegein. Met deze digitale ontsluiting kan de bezoeker allerlei informatie raadplagen over de historie van Nieuwegein, vastgelegd in modules. Zo zijn er nu modules van Kastelen en Buitenplaatsen, Prehistorie in Nieuwegein, Toponiemen in Nieuwegein, Kerken in Nieuwegein en de ontwikkeling van de stroomruggen. Een module over het Gein is in ontwikkeling. De onderliggende data hiervoor wordt in Q-GIS aangemaakt.
 • Het publiceren van artikelen en het organiseren van excursies, lezingen en fietstochten over cultuurhistorische elementen in Nieuwegein om zo een breder draagvlak te creëren voor cultuurhistorie in Nieuwegein.

Elke 2 weken komen we op zaterdagmorgen bijeen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de Coördinator.

Communicatie
Coördinator: Ton Vis
Deze werkgroep verzorgt / is belast met de volgende werkzaamheden:
in eigen beheer samenstellen en uitgeven van ons kwartaaltijdschrift “Cronyck de Geyn”

 • opstellen van het Jaarprogramma met verenigingsactiviteiten, zoals:  voor leden en donateurs organiseren van historische wandelingen en de jaarlijkse “dag-excursie” voor leden en donateurs verzorgen van lezingen, dia- en filmvoorstellingen met betrekking tot de historie van Nieuwegein. Op aanvraag gebeurt dit ook voor andere belangstellenden zoals: verzorgingshuizen en verenigingen.
 • schrijven en uitgeven van boeken over de historie van Jutphaas en Vreeswijk en het huidige Nieuwegein.
 • presenteren van de vereniging door deelname aan open dagen in Jutphaas.
  De werkgroep vergadert maandelijks.
  De werkgroep kan nieuwe leden gebruiken voor het organiseren van diverse activiteiten en o.a. het schrijven van artikelen voor ons tijdschrift. Ook personen met kennis van Powerpoint en/of DTP zijn welkom.
  Klik hiervoor een actueel overzicht van verkrijgbare publicaties

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de Coördinator.

Documentatie en Collectie beheer
Coördinator: Diny Gathier (waarnemend)

 • Met behulp van moderne middelen (we hebben een speciale automatiseringsgroep) wordt het uitgebreide archief- en documentatiemateriaal (boeken, prenten, foto’s) beschreven en beheerd met het doel om de toegankelijkheid voor leden, donateurs en andere belangstellenden van de archieven te bevorderen (Internet).
 • De groep beheert ook de collectie familiearchieven.
 • De uitvoering implementatie collectiebeschrijving/beheer gebeurt in het museum registratie programma Adlib.
 • Beschrijven/inventariseren, beschrijven archief/bezit, opbergen collectie, boeken, etc.
 • Werkt aan DVD over kastelen in Nieuwegein.
 • Er wordt gewerkt op maandagmorgen en donderdagavond

 Collectiebeheer is verantwoordelijk voor het collectiebeleid: het opnemen, in goede staat houden, maar ook afstoten van voorwerpen die een relatie hebben met Nieuwegein. Daar wordt de cultuurhistorische, artistieke en informatieve waarde volgens een bepaalde systematiek bepaald.

 • De werkgroep is momenteel bezig met het beschrijven van alle in het museum aanwezige stukken en maakt daarbij gebruik van het programma Adlib.
 • Circa 90% is inmiddels beschreven en van de ongeveer 7000 foto’s en dia’s over Jutphaas en Vreeswijk is inmiddels 80% gearchiveerd en in Adlib van een toelichting voorzien.
 • Door de overname van de collectie van Het Vreeswijks Museum per 1-10-2021 zullen ook de voorwerpen uit die collectie beoordeeld en beschreven worden.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de Coördinator.

Programma en thema-exposities
Coördinator:  Frank Seller (waarnemend)

De expositiewerkgroep gebruikt de mogelijkheden van de HKN om de visie op en de omgang met cultureel erfgoed binnen Nieuwegein op zo levendig mogelijke wijze te exposeren, zowel binnen Museum Warsenhoeck als in openbare en/of toegankelijke ruimtes in Nieuwegein, die zich daarvoor lenen. Zijdraagt bij aan het verwerven, in standhouden en completeren van de collectie. De werkgroep maakt daartoe een meerjarenplan dat in lijn ligt met de activiteiten van de HKN.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de Coördinator.

Museumbeheer
Coördinatoren: Ton van de Water (Gebouw, Techniek en ICT).
Bert Lanser (Facilitair)

 • Dit betreft onderhoud, reparatie- en schoonmaakwerk, maar ook medewerking aan de opbouw van exposities, baliemedewerking en rondleidingen in het museum.
 • Voor de normale openingstijden van het museum zijn wij nog op zoek naar enthousiaste baliemedewerkers en rondleiders maar ook voor de ontvangst van speciale groepen.
 • Het gaat hier met name om schoolkinderen en verenigingen.
 • Diensten tijdens openingsuren museum op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag, alsmede op afspraak voor groepen (scholen, familiedagen).

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de Coördinator.

 

Kunstexposities
Coördinator: Aleksandra Govers-Zielinska 

 • Exposities moeten worden gepland, beschreven, opgebouwd en uiteindelijk worden vervangen.Het is een doorlopende activiteit in het museum.
 • Op De Hooizolder van het museum worden kunstexposities georganiseerd.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de  Coördinator.

Educatie
Coördinator:
 Addy Neijmeijer (waarnemend)

De Historische Kring Nieuwegein heeft educatie hoog in het vaandel staan. De verbinding tussen het verleden en het heden als leeraspect is hierbij de rode draad. Er wordt onder meer nauw samengewerkt met Kunst CentraalLandschap Erfgoed Utrecht en andere erfgoedinstellingen, binnen en buiten Nieuwegein.

De werkgroep draagt op het gebied van kunst- en cultuureducatie bij aan het versterken van creatieve kracht in het onderwijs, stimuleert de vraag en versterkt het aanbod van culturele partijen.  In samenwerking met de andere werkgroepen en culturele partners wordt gestreefd naar innovatieve kwaliteitsprogramma’s, met vooral lokale gebeurtenissen, personen en vondsten als inzet. Hierdoor krijgt de eigen omgeving meer betekenis en een plek in het geschiedkundig, aardrijkskundig en cultureel geheel.

Meer informatie over wat de werkgroep Educatie voor u kan betekenen vindt u hier. U kunt ook even contact opnemen met de Coördinator.

Ledenadministratie
Coördinator: Hans Commu

Heeft u belangstelling om u aan te melden als lid of als donateur of wilt u meer weten van het werk in één van de werkgroepen? Kijk hier voor het  aanmeld formulier.

Bent u geïnteresseerd,  neem dan contact op met de  Coördinator.


 

Museum Warsenhoeck

Geinoord 11, 3432 PE  Nieuwegein

Openingstijden:
Elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur
(Van 1 november tot 1 maart tot 16:00 uur)

Tel. 030 – 6050090
(Alleen tijdens openingstijden)

Het museum is gesloten op de zondag van Pasen, Pinksteren, met Kerst, op Koningsdag en Nieuwjaarsdag

Museum Warsenhoeck vindt u in het Natuurkwartier in Park Oudegein

Aanmelden groepsbezoeken

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Op zoek naar meer informatie? Bekijk dan eens deze LINKS