Home

Jutphaas 850 jaar

In 2014 was het  850 jaar geleden dat de naam ‘Jutphaas’ voor het eerst voorkomt in een officieel document, hierover heeft de bibliotheek (de Tweede Verdieping) een dossier samengesteld over de geschiedenis, het dagelijks leven en de monumenten  van Jutphaas. In dit dossier zijn ook artikelen uit Cronyck De Geyn verwerkt. Neem eens een kijkje op de website //www.detweedeverdieping.nu/dossiers/jutphaas
Gelijktijdig is de collectie boeken uitgebreid met tientallen werken over Jutphaas, die afkomstig zijn uit het historisch archief van de gemeente Nieuwegein. Hieronder zijn unieke titels, zoals boeken van de Jutphase huisarts G.J. Teljer. Deze boeken staan op het Nieuwegeinplein in de centrale bibliotheek en worden ook in de catalogus vermeld.


 

In Museum Warsenhoeck zijn op woensdag 16 juli 2014 tijdens een korte feestelijke bijeenkomst zeven eeuwenoude kostbare rouwborden uit de Rabo Kunstcollectie geschonken aan de Historische Kring Nieuwegein. Cultuurhistorisch een zeer interessante en belangrijke aanwinst voor Museum Warsenhoeck.VRW300 (2)

 

In het verleden werd bij het overlijden van adellijke prominenten hun naam, geboorte- en sterfdatum op zwarte maar overigens fraai versierde houten borden geschilderd, omlijst door de familiewapens van hun voorouders. Deze zogenaamde rouwborden werden vervolgens ter nagedachtenis in hun parochiekerk gehangen. Van 1625 tot 1782 hingen de nu aan de HKN geschonken rouwborden van familie De Malapert (van Jutphaas), inclusief die van Louise de Geer (van Oudegein) gehuwd met Louis de Malapert (rouwbord afgebeeld hiernaast), in de oude St. Nicolaaskerk van Jutphaas. Beide familienamen zijn van grote betekenis in de geschiedenis van Nieuwegein. Al in 1596 kocht de rijke koopman Nicolaas de Malapert het huis Plettenburg. Vanaf het midden van de 17e eeuw waren de ridderhofstad Rijnhuizen en de heerlijkheid Jutphaas (Over- en Nedereind) in bezit van de families De Geer en De Malapert. De familie De Malapert stierf uit maar de naam is vereeuwigd in de Malapertweg. Vertegenwoordigers van de familie De Geer wonen nog steeds in Nieuwegein. Na de sloop wegens bouwvalligheid van de oude St. Nicolaaskerk (1820) verdwenen een aantal van de rouwborden lange tijd uit het zicht.
Enige tijd geleden werden zeven rouwborden teruggevonden in de Rabo Kunstcollectie. Wegens reorganisatie van deze collectie werd een nieuwe bestemming gezocht.  Mevrouw Danielle Laudy, conservator behoud & beheer van Rabobank Nederland, zocht contact met collectiebeheerder Marlies Adriaansen van Museum Warsenhoeck.


Partnership Museum Warsenhoeck en Rabobank Utrecht e.o.: Erfgoededucatie in Nieuwegein.
In Museum Warsenhoeck tekenden vertegenwoordigers van Rabobank Utrecht en Omstreken en de Historische Kring Nieuwegein (HKN) op 20 februari 2014 een partnershipovereenkomst, met als voornaamste doelstelling de erfgoededucatie in Nieuwegein. De HKN heeft als doel de historie van Nieuwegein, inclusief het middeleeuwse stadje Gein en de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen.
De jeugd staat voorop in het partnership met Rabobank Utrecht e.o.. Doel is het cultuurhistorisch erfgoed van Nieuwegein onder de aandacht te brengen van 12-15 jarigen en daarmee hun cultuurparticipatie te verhogen. Museum Warsenhoeck is gelegen in het Natuurkwartier en geopend op woensdag- zaterdag- en zondagmiddag. Van de Rabobank Utrecht e.o., waren aanwezig mevrouw A. Konings (Manager Communicatie & Coöperatie bij Rabobank Utrecht e.o.) en de heer J. Hoekstra en van de Historische Kring Nieuwegein, mevrouw R. Kuipers en de heren H. ten Hove (voorzitter), H. van Baal (vice-voorzitter) en C. Bisschops (coördinator Educatie) bijeen in Museum Warsenhoeck om de overeenkomst te bekrachtigen.


Wilt u iemand verrassen met een kaartje?

Iemand zo maar eens verrassen met een kaartje, of bij een bijzondere gelegenheid?
Dat kan nu met een prachtige ansichtkaart uit een van de drie Erfgoedinstellingen in Nieuwegein.
Museum Warsenhoeck, Het Vreeswijks Museum en de Museumwerf hebben een set van zeven ansichtkaarten in de aanbieding met afbeeldingen van Nieuwegeinse monumenten en historische plekjes. Er zijn herdrukken bij van oude ansichten en alles in prachtige kleurendruk.
Verkrijgbaar in Museum Warsenhoeck voor € 4,00 per mapje met 7 kaarten.