Thema Expositie

“Waar ik ben schoolgegaan” is de titel van een nieuwe expositie in Museum Warsenhoeck. De tentoonstelling toont wat er in de loop van vier eeuwen veranderd is in de huisvesting van het primair onderwijs in onze gemeentes. Het onderwijs in Jutphaas dateert al uit de zestiende eeuw. Toen stichtte Anna van Rijn, een schooltje op het Kerkveld. Ook van Vreeswijk is bekend dat er al in de 17e eeuw onderwijs werd gegeven. In de loop van de 18e en 19e eeuw verandert er in beide dorpen niet zo veel aan het onderwijs. Het onderwijs is immers ingericht als algemeen onderwijs en bestemd voor iedereen. Aan het eind van de 19e  eeuw ontstaan er plaatselijk initiatieven voor onderwijs op godsdienstige grondslag. Zo wordt in 1895 door Elizabeth Heytink Baesjou van Vronestein een donatie gedaan voor de bouw van een nonnenklooster en een school. Dit ter nagedachtenis aan haar overleden zoontje François. Het complex krijgt de naam St. Franciscusgesticht.

Na de onderwijspacificatie van 1917 ontstaan er diverse scholen  voor bijzonder onderwijs in beide dorpen. In 1971 worden Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd tot Nieuwegein. De bevolking gaat groeien en er komen nieuwe wijken waarin nieuwe schoolgebouwen nodig zijn. De oorspronkelijke oude schoolgebouwen worden veelal gesloopt of krijgen een andere functie.