Kunst Expositie

Kunst op de Hooizolder

De tweede etage van ons museum wordt gebruikt voor:
Kunstexposities van – veelal – Nieuwegeinse kunstenaars.
Gemiddeld 7 keer per jaar heeft er wisseling van expositie plaats.


Rouwborden van familie Malapers gerestaureerd in Museum Warsenhoeck

 

Hebt u wel eens een rouwbord gezien? Grijp uw kans op de zolder van Museum Warsenhoeck van 16 september tot en met 28 november. De Historische Kring Nieuwegein (HKN) toont dan zeven gerestaureerde rouwborden die ooit hingen in de oude St. Nicolaaskerk op het Kerkveld van Jutphaas.
Van deze kerk is naast de begraafplaats alleen nog het onderste deel van de toren over, het huidige baar huisje. Op de begraafplaats (mogelijk de oudste van Nederland die nog in gebruik is) bevindt zich tevens een grafsteen en grafkelder van de adellijke familie De Malapert, die woonde op kasteel Plettenburg (op de plaats waar nu Fort Jutphaas ligt).
De zeven rouwborden uit 1625 tot en met 1782 van de familie De Malapert laten gedecoreerde familiewapens ter ere van de overledene zien met daarnaast de wapens van de voorouders. De HKN is er ontzettend trots op dat hij deze rouwborden van grote genealogische en geschiedkundige betekenis in zijn bezit heeft en in staat is om ze gerestaureerd aan het grote publiek te presenteren. Komt dat zien!

De HKN kreeg de rouwborden van de Rabobank in 2014. De rouwborden waren toen in slechte staat. In de afgelopen jaren zijn de achterconstructie en het schilderwerk gerestaureerd. Ten behoeve van de restauratie is onderzoek gedaan naar de geschilderde wapens, omdat door de tijd de kleuren veranderd waren en details waren verdwenen.
U kunt op de tentoonstelling de rouwborden samen met afbeeldingen van wapentekeningen en andere informatie bekijken. Als bezoeker ontvangt u gratis een boekwerk waarin het proces van restauratie, het kerkveld in Jutphaas en zijn (afgebroken) kerk alsmede rouwborden van de familie van Rijn (nu in bezit van de Hoge Raad van Adel) beschreven zijn. Voor de restauratie ontving de HKN financiële steun van de Rabobank Utrecht, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Monuta Helpt, het K.F. Hein Fonds, de Stichting Carel Nengerman Fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds en het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. De publicatie over de rouwborden is mede tot stand gekomen dankzij de bijdrage uit het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Van Hoorn-Koster Fonds.

De tentoonstelling op de kunstzolder van Museum Warsenhoeck wordt geopend op 16 september 2018 om 15.00 uur door Mr. Dr. Egbert Jan Wolleswinkel, voormalig redactielid van het genealogisch-heraldisch tijdschrift De Nederlandsche Leeuw. Tot 2015 was hij secretaris van de Hoge Raad van Adel.

U bent van harte welkom!

Aankondiging vooraf:

Op 11 oktober, 12.15-13.00 uur, geeft Marlies Adriaansen, collectiebeheerder van Museum Warsenhoeck, een Lunchpauzelezing over de restauratie van de rouwborden van familie Malapert. Haar lezing vindt plaats in de Bibliotheek ‘De tweede verdieping’ van het stadshuis in Nieuwegein.