ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 moeten alle ANBI instellingen relevante informatie on-line plaatsen. Door op onderstaande linken te klikken krijgt u de informatie van de Historische Kring Nieuwegein | Museum Warsenhoeck te zien.

Donaties of Giften zijn van harte welkom.

Bankrekeningnummers: t.n.v. Penningmeester Historische Kring Nieuwegein
IBAN nummer: NL93RABO0331091682
IBAN nummer: NL52INGB0004419859

BTW nummer: 0074.69.457.B.01.
Inschrijvingsnummer KVK Midden Nederland 007469457

Jaarverslagen over 2020  onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering op 20 september 2021.

Bestuurssamenstelling

HKN Resultatenrekening 2020

HKN Balans 2020

HKN Jaarverslag 2020

HKN Beleidsplan 2019 – 2024

HKN Beloningsbeleid