Werkgroepen

Cultuurhistorie

Coördinator: Bart Jan Damstra

De werkgroep Cultuurhistorie, voorheen bekend onder de naam werkgroep Archeologie, houdt zich bezig met het vastleggen en uitdragen van de cultuurhistorie. Onze werkzaamheden zijn o.a.:

 • Het beheer van de vaste expositie Reis door de Tijd in Nieuwegein.
 • Het beheer en ontsluiten van de archeologische collectie d.m.v. vastlegging in een database, fotograferen, tekenen enz.
 • Nauwe samenwerking met de Gemeente Nieuwegein inzake cultuurhistorie in Nieuwegein dit heeft onder andere geleid tot de totstandkoming van de archeologische én cultuurhistorische waardenkaarten van de gemeente Nieuwegein.
 • Het verzamelen van data over cultuurhistorie in Nieuwegein d.m.v. bronnenonderzoek van digitaal- en analoog kaartmateriaal, foto’s, documenten enz.
 • Het ontwikkelen en uitbreiden van het project Digitaal Nieuwegein. Met deze digitale ontsluiting kan de bezoeker allerlei informatie raadplagen over de historie van Nieuwegein, vastgelegd in modules. Zo zijn er nu modules van Kastelen en Buitenplaatsen, Prehistorie in Nieuwegein, Toponiemen in Nieuwegein, Kerken in Nieuwegein en de ontwikkeling van de stroomruggen. Een module over het Gein is in ontwikkeling. De onderliggende data hiervoor wordt in Q-GIS aangemaakt.
 • Het publiceren van artikelen en het organiseren van excursies, lezingen en fietstochten over cultuurhistorische elementen in Nieuwegein om zo een breder draagvlak te creëren voor cultuurhistorie in Nieuwegein.

Werkochtend op zaterdag. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de bovenvermelde Coördinator.


Communicatie

Coördinator: Wolfgang Herrlitz

Deze werkgroep verzorgt / is belast met de volgende werkzaamheden:
in eigen beheer samenstellen en uitgeven van ons kwartaaltijdschrift “Cronyck de Geyn”

 • opstellen van het Jaarprogramma met verenigingsactiviteiten, zoals:  voor leden en donateurs organiseren van historische wandelingen en de jaarlijkse “dag-excursie” voor leden en donateurs verzorgen van lezingen, dia- en filmvoorstellingen met betrekking tot de historie van Nieuwegein. Op aanvraag gebeurt dit ook voor andere belangstellenden zoals: verzorgingshuizen en verenigingen.
 • schrijven en uitgeven van boeken over de historie van Jutphaas en Vreeswijk en het huidige Nieuwegein.
 • presenteren van de vereniging door deelname aan open dagen in Jutphaas.
  De werkgroep vergadert maandelijks.
  De werkgroep kan nieuwe leden gebruiken voor het organiseren van diverse activiteiten en o.a. het schrijven van artikelen voor ons tijdschrift. Ook personen met kennis van Powerpoint en/of DTP zijn welkom.
  Klik hier voor een actueel overzicht van verkrijgbare publicaties
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de bovenvermelde Coördinator.

Archief en Documentatie

Coördinator: Vacature

 •  Met behulp van moderne middelen (we hebben een speciale automatiseringsgroep) wordt het uitgebreide archief- en documentatiemateriaal (boeken, prenten, foto’s) beschreven en beheerd met het doel om de toegankelijkheid voor leden, donateurs en andere belangstellenden van de archieven te bevorderen (Internet).
 • De groep beheert ook de collectie familiearchieven.
 • De uitvoering implementatie collectiebeschrijving/beheer gebeurt in het museum registratie programma Adlib.
 • Beschrijven/inventariseren, beschrijven archief/bezit, opbergen collectie, boeken, etc.
 • Werkt aan DVD over kastelen in Nieuwegein.
 • Er wordt gewerkt op maandagmorgen en donderdagavond
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de bovenvermelde Coördinator.

Collectiebeheer

Coördinator: Marlies Adriaansen

 Collectiebeheerder is verantwoordelijk voor het registreren en onderhouden van de in het museum aanwezige collectie.

 • De werkgroep is momenteel bezig met het beschrijven van alle in het museum aanwezige stukken en maakt daarbij gebruik van het programma Adlib.
 • Circa 60% is inmiddels beschreven en van de ongeveer 7000 foto’s en dia’s over Jutphaas en Vreeswijk is inmiddels 80% gearchiveerd en in Adlib van een toelichting voorzien.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de bovenvermelde Coördinator.

Programma en thema-exposities

Coördinator: Bets Rijdes

De expositiewerkgroep bestaat uit vier personen die binnen de vereniging ideeën ontwikkelen en uitvoeren voor exposities en andere evenementen in Museum Warsenhoeck.

 • Het streven is om met een regelmaat van 6 maanden een nieuwe expositie te laten zien. Het snelle wisselen van steeds weer een nieuwe expositie geeft een bruisend geheel aan het museum.
 • De werkgroep komt elke 4 à 5 weken bij elkaar. Daarnaast regelt deze werkgroep diverse activiteiten samen met het Natuurkwartier.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de bovenvermelde Coördinator.

Museumbeheer

Coördinator: Jan Rijdes

Voor al op maandagmorgen verricht deze groep allerhande werkzaamheden in het museum.

 • Dit betreft onderhoud, reparatie- en schoonmaakwerk, maar ook medewerking aan de opbouw van exposities, baliemedewerking en rondleidingen in het museum.
 • Voor de normale openingstijden van het museum zijn wij nog op zoek naar enthousiaste baliemedewerkers en rondleiders maar ook voor de ontvangst van speciale groepen.
 • Het gaat hier met name om schoolkinderen en verenigingen.
 • Diensten tijdens openingsuren museum op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag, alsmede op afspraak voor groepen (scholen, familiedagen).
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de bovenvermelde Coördinator.

Maandagmorgen

Coördinator: Piet Daalhuizen

Maandagmorgen is de doe-dag in  Museum Warsenhoeck. Vrijwilligers van alle werkgroepen kunnen aan de slag met hun activiteiten, maar ook met algemene werkzaamheden ten behoeve van het museum:

 • uitvoering facelift van het museum: schilderen, herinrichting;
  onderhoud gebouw: schoonmaken
 • opbouwen/verwijderen van exposities
 • voorbereiden festiviteiten
 • versterken groep “foto-expo Hildes”
 • catering.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de bovenvermelde Coördinator.


Kunstexposities

Coördinator: Aleksandra Govers-Zielinska 

 • Exposities moeten worden gepland, beschreven, opgebouwd en uiteindelijk worden vervangen.Het is een doorlopende activiteit in het museum.
 • Op De Hooizolder van het museum worden kunstexposities georganiseerd.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de bovenvermelde  Coördinator.

Educatie

Coördinator: Nathalie Vermin

De Historische Kring Nieuwegein heeft educatie hoog in het vaandel staan. De verbinding tussen het verleden en het heden als leeraspect is hierbij de rode draad. Er wordt onder meer nauw samengewerkt met Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en andere erfgoedinstellingen, binnen en buiten Nieuwegein.

De werkgroep draagt op het gebied van kunst- en cultuureducatie bij aan het versterken van creatieve kracht in het onderwijs, stimuleert de vraag en versterkt het aanbod van culturele partijen.  In samenwerking met de andere werkgroepen en culturele partners wordt gestreefd naar innovatieve kwaliteitsprogramma’s, met vooral lokale gebeurtenissen, personen en vondsten als inzet. Hierdoor krijgt de eigen omgeving meer betekenis en een plek in het geschiedkundig, aardrijkskundig en cultureel geheel.

Meer informatie over wat de werkgroep Educatie voor u kan betekenen vindt u hier. U kunt ook even contact opnemen met de Coördinator.


Ledenadministratie

Coördinator: Hans Commu

Heeft u belangstelling om u aan te melden als lid of als donateur of wilt u meer weten van het werk in één van de werkgroepen? Kijk hier voor het  aanmeld formulier.

Bent u geïnteresseerd,  neem dan contact op met de bovenvermelde Coördinator.