Klachtenformulier

Het formulier kunt u printen en handmatig invullen en opsturen naar:
Museum Warsenhoeck, Geinoord 11, 3432 PE te Nieuwegein t.a.v. HKN Bestuur.
U kunt uw klacht ook in een gesloten enveloppe inleveren bij de balie van Museum Warsenhoeck.
Vermeld op de enveloppe: Klachtenformulier t.a.v. HKN Bestuur.

Klachtenformulier HKN definitief mei 2019