Museum gesloten in verband met beperking verspreiding Coronavirus

Het kan niemand zijn ontgaan dat de gevolgen van het Coronavirus steeds groter worden. Vanuit het kabinet is naast opgelegde beperkingen voor evenementen en grote bijeenkomsten ook een oproep gedaan om de sociale contacten daar waar mogelijk te minimaliseren.  Het bestuur van de HKN heeft daarom besloten om de geplande activiteiten in ieder geval tot en met 6 april aanstaande te schrappen en museum Warsenhoeck  te sluiten. 

Dit betekent dat:

  • de Algemene Vergadering op maandagavond 23 maart wordt uitgesteld naar een nog vast te stellen datum.

  • de lunchpauzelezing in samenwerking met de Tweede Verdieping op donderdag 26 maart komt te  vervallen.

  • Museum Warsenhoeck in ieder geval tot en met 6 april gesloten is.

  • De  excursie op 18 april naar Duitsland blijft vooralsnog staan. Komt te vervallen.

Het bestuur is van mening dat wij op deze wijze het belang van onze leden en vrijwilligers centraal stellen en daarmee onze bijdrage leveren aan het beperken van de sociale contacten.

Namens het bestuur
Hidde van der Kluit
Voorzitter