OPENING 2 EXPOSITIES in Museum WARSENHOECK

De tentoonstelling 50 Jaar Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen is afgelopen zaterdag  door burgemeester Frans Backhuijs geopend.
De tentoonstelling laat in een aantal thema’s zien hoe wethouders en raadsleden en ook medewerkers natuurlijk, zich hebben ingespannen om initiatieven van groepen burgers en van gemeentelijk beleid te realiseren. Die initiatieven worden geconcretiseerd door voorwerpen, foto’s en toelichtende teksten.
Zo heeft wethouder Martijn Stekelenburg zich verbonden met de activiteiten van de voedselbank Nieuwegein-IJsselstein en dat is te zien bij een voedselpakket-in-krat.

Zo heeft al lang geleden (1982) wethouder Van der Molen de eerste steen gelegd voor het (eerste) gebouw van DE KOM; de gevelsteen van het gesloopte gebouw vertelt samen met de maquette van de theaterzaal en het bouwmodel van de nieuwe DE KOM iets over de theatergeschiedenis in Nieuwegein.
Zo heeft CDA-raadslid Willem Wijntjes veel energie gestoken in het pleiten voor de nieuwe fietsbrug achter de Plofsluis, de nieuwe Heemsteedse fietsbrug.
Er zijn ook veel beelden van en over de wielersport in Nieuwegein, en niet te vergeten de deelname van Nieuwegein aan het Spel zonder Grenzen in 1977.
Burgemeester Frans Backhuijs wees er in zijn openingswoord op dat raadsleden niet zo goed zijn in terugkijken, hun werk is immers vooruitkijken naar wat er beter of anders kan of anders moet. Daarom is het nu eens leuk, vindt hij. om ook terug te kijken. “Ik ken geen enkele andere stad die in 50 jaar tijd zoveel gemeentehuizen heeft laten bouwen en laten slopen.”
Ook die gemeentehuizen worden dus in beeld gebracht, net als de raadszaal van elk van die gebouwen.
En om de geschiedenis dichterbij de mensen te brengen, er zijn foto’s van bruidsparen die in die al lang niet meer bestaande trouwzalen elkaar hun ja-woord gaven.
Ook een fotowand met de portretten van alle Nieuwegeinse burgemeesters ontbreekt niet, met daarbij de vierjaarlijkse aanvullingen van de Gemeentegids met de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen.Op de foto  opent burgemeester Backhuijs de tentoonstelling die open blijft tot en met 11 september 2022. Hij doet dat met een zwaai aan de klepel van de klok die op 1911 is gehangen in het gemeentehuis van Jutphaas. Die klok is met het politiebureau meeverhuisd naar de Schakelstede, heeft daar jaren gehangen en is nu, -in 2022,-  geschonken aan Museum Warsenhoeck.

Hebt u ook voorwerpen die de Nieuwegeinse geschiedenis concreet maken, voorwerpen met een verhaal, combineer dan een bezoek aan de tentoonstelling met het aanleveren van dat verhaal, die foto of dat voorwerp.
Of neem contact op via exposities@museumwarsenhoeck.nl


Kunstexpositie ‘Los Vast’ van Heleen Zaanen

Op zondag 13 maart opende wethouder John van Engelen in Museum Warsenhoeck de expositie van de Nieuwegeinse kunsenares Heleen Zaanen. Heleen won in 2021 de eerste prijs (deze solo-expositie in het museum) in de door het museum uitgeschreven wedstrijd ‘Kunstenaarsblik op 50 jaar Nieuwegein’ met haar werk ‘Nieuwegein grows on you’. In de expositie ‘Los Vast’ toont zij, naast een paar exemplaren uit haar vrolijke botenserie ter ere van het 50-jarige Nieuwegeinse jubileum, meer abstract werk.
‘Kleurvlaktes en hun wisselwerking’, zo zou je de artistieke kern van de schilderijen van Heleen Zaanen kunnen noemen. De opbrengst van de verkoop van schilderijen wordt geschonken aan UNICEF.

De expositie is tot 8 mei te zien op de kunstzolder in het museum.

De openingstijden van Museum Warsenhoeck zijn op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur. Het Museum is te vinden in het Natuurkwartier te Nieuwegein. Adres: Geinoord 11. Let op: auto’s kunnen alleen geparkeerd worden bij Jack’s Grillhouse.|
Meer informatie over het museum is te lezen op www.museumwarsenhoeck.nl