Thema expositie

Cultuur leeft in Nieuwegein al meer dan 50 jaar

De tweede deeltentoonstelling in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN…… in museum Warsenhoeck is een tentoonstelling over het culturele leven in Nieuwegein in de afgelopen 50 jaar onder de titel Cultuur Leeft! Er is vanzelfsprekend ook aandacht voor de verenigingen in de dorpen Vreeswijk en Jutphaas voor 1971, want daar ligt de basis van het culturele leven. In 1974 waren er volgens de Gemeentegids van Nieuwegein in onze beide dorpen 11 koren en zangverenigingen, voor het merendeel nog gebonden aan het kerkelijk leven en in ieder geval aan de verzuilde samenleving. Het oudste koor van deze elf is het Mannenkoor van de Barbarakerk, officieel opgericht in 1797. Naast de koren waren er in 1974 twee toneelverenigingen en drie muziekverenigingen en de Foto- en smalfilmclub Jutphaas, aldus de gemeentegids. Van de twee toneelverenigingen die er in 1971 zijn, is Ons Genoegen intussen opgeheven, maar De Dorpsspelers zijn nog altijd springlevend. De twee muziekverenigingen zijn beide opgeheven, maar er zullen nog veel Nieuwegeiners zijn die in Cornelis Galesloot of in Kunst na Arbeid hebben gespeeld. Hun uniformen zouden een mooie plaats verdienen in de tentoonstellingen, maar tot op heden is de Historische Kring nog op zoek naar een mooi exemplaar. We hebben al wel een pet van Cornelis Galesloot kunnen opsporen en de tambour-maîtrestok van Kunst na Arbeid.
Zangers en zangeressen van nu hebben veel meer mogelijkheden om te kiezen voor een koorrepertoire naar eigen smaak. Er is de keuze uit zeemansliederen, smartlappen, poprepertoire en klassiek. De kleding van deze nu actieve koren laten we zien in onze tentoonstelling. En om het culturele leven ook in de avond te kunnen showen, heeft Museum Warsenhoeck ook twee kleine podia uit de tentoonstelling een plaats gegeven op de eerste verdieping van Theater De KOM. Want het muziekonderwijs, dat vroeger zoals gebruikelijk bij de harmonie en fanfare plaats vond, is in de jaren ’70 van de vorige eeuw overgegaan naar de Gemeentelijke Muziekschool, de voorloper van De KOM.

Vanzelfsprekend is er in de tentoonstelling Cultuur Leeft! aandacht voor de beeldende kunsten, niet alleen voor de exposities op de Kunstzolder van Museum Warsenhoeck,.maar ook voor Kunstgein, de kunstenaars van het atelier in de Schoolstraat, de jaarlijkse Kunstmarkt en de kunstroute. En ook voor Galepop, Geinbeat en diverse andere initiatieven op popgebied.. En ook film in Nieuwegein wordt niet vergeten, affiches brengen Filmtheater Nieuwegein (FTN) en de 55+ film in herinnering. .

Bij dit alles blijkt dat er veel prachtig archiefmateriaal nog bij mensen thuis ligt. Gebruik dus een bezoek aan deze tentoonstelling ook om de mogelijkheid van in bruikleen geven van Nieuwegeins Erfgoed te overwegen.

In de volgende tijdelijke expositie, vanaf januari 2022,  over 50 JAAR NIEUWEGEIN ……. besteedt museum Warsenhoeck aandacht aan de Nieuwegeinse gemeenteraad en de Nieuwegeinse gemeentepolitiek onder de titel: “De Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen.” Tijdens deze tentoonstelling valt de verkiezingsdatum voor gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 16 maart 2022.

Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag in oktober vanaf 14.00 tot 17.00 uur.
In november en december van 14.00 – 16.00 uur.

Er kan alleen met PIN betaald worden.