Jeugd en Educatie

Doelstelling van de Historische Kring Nieuwegein (HKN) is het delen van de kennis over het  cultuurhistorisch erfgoed van Nieuwegein. Speciaal voor de schoolgaande kinderen tot 18 jaar biedt de HKN een aantal projecten, die door scholen kunnen worden ingezet. Zo leren de kinderen spelenderwijs over geschiedenis, cultuur en de stad waarin ze wonen. De projecten hebben vaak raakvlakken met andere gebieden zoals architectuur, kunst en onderzoek.

Heb je interesse of zelf ideeën? Stuur dan een e-mail naar: educatie@museumwarsenhoeck.nl