Privacy statement

Privacy Statement
Historische Kring Nieuwegein/
Museum Warsenhoeck

 

De Historische Kring Nieuwegein (HKN)/Museum Warsenhoeck verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang is.

De HKN/Museum Warsenhoeck vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van de leden, de vrijwilligers, de overige relaties (bijv. begunstigers, schenkers, bruikleengevers en exposanten) en de gebruikers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. De HKN/Museum Warsenhoeck gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt uw persoonsgegevens, die bij ons geregistreerd staan, altijd bij ons opvragen of wijzigen. In dit Privacy Statement staat de meest relevante informatie.

# Wie is verantwoordelijk?
De HKN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 40476868, is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. De HKN/Museum Warsenhoeck is gevestigd Geinoord 11, 3432 PE te Nieuwegein.
De HKN beheert en exploiteert Museum Warsenhoeck.

# Waarom worden gegevens verzameld?
De HKN/Museum Warsenhoeck verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, deze zijn

 • Het organiseren van exposities en overige publieksactiviteiten;
 • Het voeren van onze administratie;
 • Het communiceren met de leden, de vrijwilligers, de (potentiële) deelnemers, de overige relaties en gebruikers van onze website;
 • Het organiseren van de activiteiten van de vrijwilligers;
 • Het werven van en het relatiebeheer met leden, vrijwilligers, begunstigers en overige relaties;
 • Het registreren en afhandelen van vragen en klachten;
 • Het voldoen aan archiefvereisten en archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De HKN/Museum Warsenhoeck verwerkt persoonsgegevens via de website in ondersteunende softwareprogramma’s. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst, vanwege het gerechtvaardigd belang van de HKN/Museum Warsenhoeck of van toestemming. De HKN/Museum Warsenhoeck verwerkt geen persoonsgegevens buiten deze verwerkingsdoeleinden.

# Welke gegevens verzamelt de HKN/Museum Warsenhoeck?De HKN/Museum Warsenhoeck verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit zijn
o.a.:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Relatietype (lid, vrijwilliger, externe relatie)

De HKN/Museum/Warsenhoeck verzamelt persoonsgegevens direct van de leden, de vrijwilligers en overige relaties. In voorkomende gevallen ontvangt de HKN/Museum Warsenhoeck ook persoonsgegevens via derden of van openbare bronnen, voor zover dat in overeenstemming is met de wet. De website van de HKN maakt gebruik van cookies voor analytische en functionele doeleinden en verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

# Hoe zorgt de HKN/Museum Warsenhoeck voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De HKN/Museum Warsenhoeck gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
De HKN/Museum/Warsenhoeck neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd.

De HKN/Museum Warsenhoeck deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dat geoorloofd is, zorgvuldig gebeurt en/of wettelijk verplicht is.

# Hoe lang bewaart HKN/Museum Warsenhoeck gegevens?
De HKN/Museum Warsenhoeck bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de Archiefwet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

# Hoe kunt u persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het Bestuur van de HKN/Museum Warsenhoeck. Geef duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens ook altijd weer intrekken. U kunt ook verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover de HKN/Museum Warsenhoeck dan nog aan zijn (wettelijke) verplichtingen kan voldoen.

Stuur uw verzoek naar:
Bestuur HKN/Museum Warsenhoeck
Betreft Inzage- of Correctieverzoek
Per Post: Geinoord 11, 3432 PE te Nieuwegein

E-mail: secretariaat@museumwarsenhoeck.nl 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement is vastgesteld op 3 juni 2019.

Museum Warsenhoeck

Geinoord 11, 3432 PE  Nieuwegein

Openingstijden:
Elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur
(Van 1 maart tot 1 november tot 17:00 uur)

Tel. 030 – 6050090
(Alleen tijdens openingstijden)

Museum Warsenhoeck vindt u in het Natuurkwartier in Park Oudegein

Aanmelden groepsbezoeken

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Op zoek naar meer informatie? Bekijk dan eens deze LINKS